magasföld szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): fennsík, felföld, plató (szaknyelvi), fenntérség (régies), hegylapály (régies), lapos (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bitorol

ige
 • kisajátít, megkaparint, uzurpál (idegen), bitangol (tájnyelvi)

részére

névutó
 • számára, neki, őneki
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a magasföld szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

létesítmény

főnév
 • intézmény, építmény, épület, objektum

közepes I.

melléknév
 • átlagos, szokásos, közönséges, középszerű, másodrendű, másodrangú, mérsékelt, középnagy, megjárós (tájnyelvi), szokványos, jellegtelen, mindennapos, se hideg, se meleg, középfinom (bizalmas), félfajtájú (tájnyelvi), közepettes (tájnyelvi)

könyvvitel

főnév
 • könyvvezetés, számadás

kinézés

főnév
 • kinézet, megjelenés, forma, látszat, külszín, külalak, látvány, külforma

lopva

határozószó
 • titokban, titkon, észrevétlen, észrevétlenül, orvul, orozva, a színfalak mögött, alattomban, csendben, loppal (tájnyelvi), suba alatt, szűr alatt (tájnyelvi), mutyiban (tájnyelvi), suttyomban, sutyiban (bizalmas), sub rosa (idegen), fű alatt (bizalmas), stikában (bizalmas), plenkniben (szleng)

megfélemlít

ige
 • eliszonyít, megijeszt, elijeszt, elriaszt, rettent, félelembe ejt, elrémít, intimidál (idegen), elborzaszt, megbénít, terrorizál, rettegésben tart, rémít

várakozás

főnév
 • időzés, időtöltés, várás, múlatás (régies), maradás, vesztegelés, parkolás
 • remény, reménykedés, bizakodás, vágy, óhaj, ambíció, számítás, előrelátás, előérzet, sejtelem

katlan

főnév
 • üstház, tűzhely, góc (régies)
 • (régies): kazán
 • kemence
 • szenelő (régies), hamulyuk (régies)
 • serpenyő, vasfazék
 • kráter
 • völgykatlan, hegykatlan
 • teknő, gödör, akna

kanyargós

melléknév
 • tekervényes, kacskaringós, kanyargó, kígyózó, csavargós (tájnyelvi), csikérő-csekérő (tájnyelvi), kacskargós (tájnyelvi), kanyaros (tájnyelvi)

gépkocsivezető

főnév
 • gépjárművezető, autóvezető, sofőr, autós, vezető, úrvezető (régies), pilóta (bizalmas)
 • (kezdő): mazsola (bizalmas)

kérdő

melléknév
 • kutató, vizsgáló, firtató, érdeklődő
 • interrogatív (szaknyelvi)(szaknyelvi)

meghódol

ige
 • behódol, megadja magát, leteszi a fegyvert, kapitulál (szaknyelvi)
 • enged, engedelmeskedik, elfogad, meghátrál, beletörődik, fejet hajt, beadja a derekát, meghajol, megalázkodik, meghunyászkodik, lefekszik (valakinek) (szleng)

megvan

ige
 • létezik, él, életben van, fennáll, egzisztál (idegen), szubszisztál (idegen)
 • fennforog, rendelkezésre áll
 • vagyogat, éldegél, megél, fenntarja magát, elvan, boldogul
 • előkerül, megkerül, fellelhető
 • véget ér, végbemegy, lezajlik, elkészül
 • létrejön, bekövetkezik
 • kitesz (valamennyit), felér (valamennyivel), kivan

bezzeg

határozószó
 • annál inkább, pedig, persze
 • igazán, tényleg, bizony

összebeszél

ige
 • megállapodik, megegyezik, összeesküszik, intrikál, szövetkezik, összejátszik, konspirál (idegen), összetanakodik (tájnyelvi)
 • összehadar, összehabar, összehord, összefecseg, összehantál, összehadovál, összezagyvál, elkalandozik, összekalatyol (régies), rizsázik (szleng)

nemi

melléknév
 • szexuális
 • érzéki, buja, testi, szerelmi
 • erotikus, erogén (idegen)

magaviselet

főnév
 • magatartás, magaviselés (régies), viselkedés, viselkedésmód, élésmód (régies), attitűd, habitus, modor, fellépés, közeledés, közeledésmód, hozzáállás, viszonyulás

leszámol

ige
 • megszámol, leszámlál, leolvas
 • leszurkol (bizalmas), lepenget (szleng)
 • leszámít, elvesz
 • elszámol, elrendez
 • kilép, felmond
 • (valakivel): elégtételt vesz, bosszút áll, elbánik (valakivel), megtorol
 • megöl, kivégez

megalománia

főnév
 • nagyzási hóbort, hatalmi téboly, cezarománia (idegen)

necc

főnév
 • (bizalmas): háló, hajháló
 • bevásárlóháló, bevásárlószatyor, szatyor
 • (szaknyelvi): rece
 • harisnya, strimfli (régies), lábravaló (tájnyelvi), juhláb (tájnyelvi), cófli (tájnyelvi), börhe (tájnyelvi)

mangalica

főnév
 • zsírsertés

közread

ige
 • kiad, közöl, leközöl, publikál, nyilvánosságra hoz, megjelentet, közzétesz, közrebocsát, kihoz (bizalmas)

megdöbben

ige
 • meghökken, meglepődik, megriad, megijed, megrendül, elhűl, ledöbben (szleng), elképed, megrökönyödik, megütközik, visszahőköl, megdermed, konsternálódik (idegen), megzöbben (tájnyelvi), lepadlózik (szleng), lebabázik (szleng), paff lesz (bizalmas), berosál (szleng), kikattan (szleng)

nem1

főnév
 • nemzetség, család, törzsök (régies)
 • fajta, féle, féleség, minőség, kategória, változat, válfaj
 • (szaknyelvi): műnem, műfaj, zsáner (bizalmas)