létesítmény szinonimái

főnév
 • intézmény, építmény, épület, objektum

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szemléltetés

főnév
 • ábrázolás, bemutatás, illusztráció
 • bizonyítás, demonstráció, magyarázat

kútforrás

főnév
 • kútfő, forrás
 • alapja (valaminek), ok
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a létesítmény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

legyintés

főnév
 • csapintás (tájnyelvi), nyakleves, pofon, pof (régies)
 • (régies): illetés, érintés

kotró

főnév
 • kotrógép, tológép, dózer (idegen), földgyalu, földkotró, bagger (idegen)
 • exkavátor
 • (tájnyelvi): kéményseprő

konc

főnév
 • húsos csont, cubák (tájnyelvi), falat
 • haszon, nyereség
 • zsákmány, préda, martalék

kiegyensúlyozott

melléknév
 • egyensúlyban levő, egalizált (idegen), egyforma, állandó, ingadozásmentes
 • békés, háborítatlan, harmonikus, megállapodott, lehiggadt, komoly, nyugodt, megfontolt, józan, csöndes, megingathatatlan, állhatatos, rendíthetetlen, szilárd, eltökélt, türelmes, mértéktartó, mértékletes

leolvas

ige
 • megállapít
 • felismer, kikövetkeztet
 • (pénzt): leszámol, leszámlál (tájnyelvi), megszámol
 • (tájnyelvi): megszüntet (rontást, varázslatot), távol tart

másvilág

főnév
 • túlvilág, örökkévalóság
 • menny, mennyország, paradicsom
 • alvilág, hadész (idegen), seol (idegen)

üstök

főnév
 • (régies): hajzat, bozont
 • hajfonat, hajfonadék, csimbók, varkocs
 • grabanc
 • (üstökösé): csóva, fénycsóva

kábítószer

főnév
 • bódítószer, altatószer, mákony, drog, narkotikum (szaknyelvi), fű (szleng), energia (szleng), kábszer (szleng), cucc (szleng), por (szleng), narkó (szleng), téma (szleng), anyag (szleng), koksz (szleng)

jelmondat

főnév
 • mottó, alapgondolat, jelige, szlogen, maxima (régies)

fullajtár

főnév
 • előlovas (régies), jelentőfutó (régies), előhírnök
 • hírvivő, futár (régies), küldönc, főlajtár (tájnyelvi), kengyelfutó (régies)
 • (régies): kocsis

karima

főnév
 • szegély, perem, keret, párkány, káva
 • szél, kerület

megbecsülés

főnév
 • elismerés, megtiszteltetés, kitüntetés, tisztelet, tekintély, renomé, becsület, respektus (idegen), reputáció, méltatás, nagyrabecsülés, értékelés, becsü (tájnyelvi), becs, nimbusz, reverencia (idegen)
 • felbecsülés, taksálás, becslés

megoldatlan

melléknév
 • kérdéses, kétséges, rendezetlen, tisztázatlan, vitás, polemikus, problematikus, megfejtetlen, nyitott, homályos, talányos, rejtelmes, titokzatos, eldöntetlen, meghatározatlan

benső II.

főnév
 • lélek, lelkivilág, belvilág (régies)

oszlopsor

főnév
 • pergola, kolonnád, árkád

műszertábla

főnév
 • műszerfal, szerelvényfal, műszerdeszka

létkérdés

főnév
 • életkérdés, élet-halál kérdése, sorsdöntő kérdés, kulcskérdés, kardinális kérdés, sorskérdés, létfontosságú kérdés, életbe vágó kérdés, lét vagy nemlét kérdése
 • létszükséglet, életszükséglet, létfeltétel, életfeltétel

leginkább

határozószó
 • elsősorban, főként, főképp, főképpen, jobbára, különösen, túlnyomórészt, főleg, leggyakrabban, kiváltképpen, mindenekelőtt, többnyire, nagyrészt, fölötte, dandárján (tájnyelvi), nagyobbadán (tájnyelvi)

majdan

határozószó
 • majd, a jövőben, később, aztán, valamikor, utóbb, egyszer

munkaképes

melléknév
 • egészséges, munkabíró, keresőképes, ereje teljében, dologtehető (tájnyelvi), dologtehetős (tájnyelvi), megfoghatós (tájnyelvi), munkára fogható

líra

főnév
 • pengetőhangszer, lant
 • lírika, lírikus költészet, poézis (idegen)
 • líraiság, érzelem, érzelmesség
 • (régies): áramszedő (villamosé)
 • (szaknyelvi): kitérővágány

könyörül

ige
 • megkönyörül, megkegyelmez, megsajnál, megindul (választékos), megesik a szíve (választékos), megszán, elnéz, megbocsát, irgalmaz, segít

mardos

ige
 • mar, tép, szaggat, marcangol, marcong (régies)
 • kínoz, gyötör, emészt, mar, mardos, furdal, rág, tépdes, esz
 • (tájnyelvi): pörlekedik, veszekedik, kellemetlenkedik

műjég, műjégpálya

főnév
 • jégpálya, jég (bizalmas), korcsolyapálya