nem1 szinonimái

főnév
 • nemzetség, család, törzsök (régies)
 • fajta, féle, féleség, minőség, kategória, változat, válfaj
 • (szaknyelvi): műnem, műfaj, zsáner (bizalmas)

nem2 szinonimái

módosítószó
 • dehogy, semmiképpen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szuper

melléknév
 • (szleng): kitűnő, kiváló, nagyszerű, remek, óriási, fantasztikus, szenzációs (bizalmas), zseniális, elsőrangú, príma, klassz (szleng), menő (szleng), tuti (bizalmas), márkás, NB I-es (szleng)

volt

melléknév
 • hajdani, egykori, ezelőtti, régi, néhai (választékos), korábbi, ex-
 • kiszolgált
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nem szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

műjég, műjégpálya

főnév
 • jégpálya, jég (bizalmas), korcsolyapálya

megszabadít

ige
 • könnyít, mentesít, felment, megtisztít, megvált (régies)
 • elvesz (valakitől), megfoszt (valamitől)
 • kiszabadít, szabaddá tesz, eloldoz, kienged, megment, kiment, kivált

megmagyaráz

ige
 • elmagyaráz, megértet, érthetővé tesz, bebizonyít, kifejt, megvilágít
 • megokol, igazol, tisztáz, értelmez
 • szájba rág, szemléltet, explikál (szaknyelvi), kimagyaráz (tájnyelvi)

magában

határozószó
 • gondolatban, fejben
 • félhangosan
 • maga, magányosan, egyedül, egyes-egyedül, magán (régies), szólóban (bizalmas)

napló

főnév
 • diárium (régies), naplójegyzetek, följegyzés
 • naplófüzet
 • emlékkönyv, vendégkönyv
 • jegyzőkönyv, feljegyzések
 • osztálynapló, osztálykönyv, pecatár (szleng)

odasúg

ige
 • megsúg, odasuttog
 • (tájnyelvi): odasuhint, odacsap

lakatlan

melléknév
 • néptelen, kietlen, puszta, elhagyott, elhagyatott, üres, kopár, sivár, elárvult, magányos, kihalt, gazdátlan, uratlan (régies), bitang (tájnyelvi)

kúp

főnév
 • kónusz (idegen), csürök (régies)
 • végbélkúp
 • (régies): kupola

intézményes

melléknév
 • bevezetett, rendszeresített, szokásos
 • hatósági, intézeti, egyesületi, társasági, testületi

lefetyel

ige
 • iszik, lafatyol (tájnyelvi), lapatyol (tájnyelvi), latykol (tájnyelvi), leftyikel (tájnyelvi), lepcsel (tájnyelvi), lepetyel (tájnyelvi), hapacsol (tájnyelvi), hapatyol (tájnyelvi)
 • fecseg, locsog, jár a szája, pletykál, tereferél

olvad

ige
 • folyósodik, cseppfolyósodik
 • felenged, enyhül
 • lágyul
 • oldódik, szétoszlik
 • ellágyul, meghatódik, elérzékenyül
 • fogy, apad, csökken

összehúz

ige
 • összevon, összefog, összeránt, (szemöldököt) összeráncol
 • hunyorít
 • behúz, beráncol, összeszorít, összeszűkít
 • (összehúzza magát): összekuporodik, összehúzódik, összegörnyed
 • meghúzza magát, meghunyászkodik
 • takarékoskodik, spórol
 • (régies): összevon (csapatokat)

ék2

főnév
 • (választékos): dísz, díszítés, ékesség, ékszer, ékítmény, ékmény (régies), díszítmény, cifrázat, cicoma, pipere, pompa, dekoráció

savhiány

főnév
 • anaciditás (idegen)

provincializmus

főnév
 • vidékiesség, lokálpatriotizmus
 • korlátoltság, elmaradottság, szűklátókörűség
 • (szaknyelvi): tájszó, tájnyelvi sajátság

némelykor

határozószó
 • néha, olykor, időnként, időközönként, elvétve, néhanapján, koronként, olykor-olykor, hébe-hóba, egyszer-másszor, alkalomadtán, egyszer-egyszer, ritkán, gyéren, hellyel-közzel, alig, nagy ritkán, kivételesen

mustrál

ige
 • nézeget, szemügyre vesz, vizsgálgat, szemlél, számba vesz
 • végignéz, végigmér
 • (tájnyelvi): elver, megver
 • kordában tart

nyom1

ige
 • ránehezedik, terhel, nyomaszt, nyomasztólag hat, terhet jelent, gondot jelent, nyomint (tájnyelvi)
 • (valakinek a kezébe): tesz, odaad
 • odaérint
 • feszít, szorít, tör
 • tol, lök, taszít, bök, döf, hajt
 • nyomtat, nyomat
 • megjelöl, stigmatizál, bélyegez
 • rátesz, ráüt (jelet)
 • présel, sajtol, töm, dug, gyömöszöl
 • kifacsar
 • (bizalmas): támogat, segít, felkarol, futtat, patronál, protezsál (bizalmas)
 • fúr (bizalmas)
 • (szleng): közösül
 • (szleng): kábítószert fogyaszt, kábszerezik (bizalmas)
 • drogot bead, felnyom (szleng), lő (szleng), szúr (szleng)

prédikátor

főnév
 • pap, lelkipásztor, tiszteletes, hitszónok, igehirdető, térítő, hittérítő

nevező

főnév
 • osztó, denominator (szaknyelvi)
 • jelentkező, induló, pályázó, versenyző

megtárgyal

ige
 • megbeszél, megvitat, konzultál, pertraktál (idegen), megtanácskoz, meghány-vet, eszmecserét folytat, diszkutál (régies)

nyűglődik

ige
 • nyűgösködik, nyafog
 • bajlódik, vesződik, kínlódik

propagandista

főnév
 • terjesztő, reklámember, propagátor (régies), PR-menedzser, PR-os