leszámol szinonimái

ige
 • megszámol, leszámlál, leolvas
 • leszurkol (bizalmas), lepenget (szleng)
 • leszámít, elvesz
 • elszámol, elrendez
 • kilép, felmond
 • (valakivel): elégtételt vesz, bosszút áll, elbánik (valakivel), megtorol
 • megöl, kivégez

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

könyvel

ige
 • bevezet, iktat

dörömböl

ige
 • zörög, dobol, kopog, zörget, dörömböz (tájnyelvi), zörömböl (régies), kopogtat, kocog, dörget (tájnyelvi), dübögtet (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): dorombol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a leszámol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

leginkább

határozószó
 • elsősorban, főként, főképp, főképpen, jobbára, különösen, túlnyomórészt, főleg, leggyakrabban, kiváltképpen, mindenekelőtt, többnyire, nagyrészt, fölötte, dandárján (tájnyelvi), nagyobbadán (tájnyelvi)

korrektúra

főnév
 • javítás, helyesbítés, korrigálás, korrektúrázás
 • (szaknyelvi): kefelenyomat (szaknyelvi), levonat, kefe (bizalmas)

komédiázik

ige
 • (régies): szerepel, föllép, alakít, megszemélyesít, játszik
 • tréfál, bolondozik, viccelődik, mókázik, bohóckodik, marháskodik (bizalmas)
 • (pejoratív): alakoskodik, kétszínűsködik, színlel, színészkedik, megjátssza magát, tettet, tetteti magát, szimulál

kicsinál

ige
 • (bizalmas): kieszközöl, kijár, elintéz, kiszorít
 • kitervel, előkészít
 • (szleng): elbánik (valakivel), kikészít (szleng), kimerít, elfáraszt
 • megöl, hidegre tesz (bizalmas)

lemaradás

főnév
 • elmaradás, hátramaradás, visszamaradás
 • hátrány, kiesés, restancia (bizalmas), retardátum (idegen), hendikep

masamód

főnév
 • (régies): varrólány, varrónő
 • (régies): kalaposlány, divatáruslány

ülnök

főnév
 • segédbíró, asszesszor (idegen), esküdt

jövendöl

ige
 • jósol, jövendőt mond, előrevet, prófétál (régies), előrej elez, prognosztizál, anticipál (szaknyelvi), előre lát, megsejt, megérez
 • borítékol (bizalmas)

jelenés

főnév
 • szereplés, fellépés, színre lépés, alakítás, előtűnés (régies)
 • találkozás, randevú
 • (régies): jelenet, szcéna (régies), epizód
 • látomás, vízió, káprázat, hallucináció, érzékcsalódás, fantazmagória, délibáb
 • rém, kísértet, szellem, árny, démon, fantom, mumus, látás (régies)

francia

melléknév, főnév
 • frank (régies), franciaországi, gall

kapus

főnév
 • portás, kapuőr, cerberus (tréfás), kapunálló (régies)
 • ajtónálló, ajtóőr (régies), ajtós (régies), portier (idegen), janitor (régies)
 • kapuvédő (szaknyelvi), hálóőr (bizalmas), portás (szleng)

megalakul

ige
 • létrejön, létesül, keletkezik, képződik, összeáll, organizálódik (idegen), megvalósul

megmunkálatlan

melléknév
 • feldolgozatlan, kidolgozatlan, nyers, durva
 • (föld): göröngyös, megműveletlen
 • parlag
 • (fa): faragatlan, csiszolatlan, göcsörtös

belvilág

főnév
 • belmagasság, belméret
 • (régies): lelkivilág

országjárás

főnév
 • természetjárás, turisztika, turizmus
 • kirándulás, túrázás

muzsika

főnév
 • zene, dallam, melódia
 • (tájnyelvi): hangszer, zeneszerszám

leszid

ige
 • összeszid, megfedd, megszid, megdorgál, megpirongat, leteremt (bizalmas), kioszt (bizalmas), legorombít (bizalmas), leszúr (bizalmas), letol (bizalmas), lekap (bizalmas), lebaltáz (szleng), lebarnít (bizalmas), ledorongol (bizalmas), letaglóz (valakit) (bizalmas), lebasz (durva) Sz: lekap vkit a lábáról; megmossa a fejét; lekapja a tíz körméről; felolvasták neki a leckét

lefog

ige
 • lenyom, leszorít, lefektet
 • rögzít
 • letartóztat, lecsuk, bezár, lestoppol (bizalmas), őrizetbe vesz
 • (nap): lekap, lebarnít

magatehetetlen

melléknév
 • tehetetlen, jótehetetlen (régies), élőhalott, cselekvőképtelen, cselekvésképtelen
 • (pejoratív): mamlasz, gyámoltalan, ügyetlen

mögött

névutó
 • megett (régies), után

lexikográfia

főnév
 • szótárírás, szótárszerkesztés
 • szótártudomány, szótártan

költ3

ige
 • ír, szerez, alkot, versel, versez (régies), (zeneművet) komponál, létrehoz, papírra vet, megfogalmaz, formába önt
 • kitalál, kigondol, kieszel, ráfog, kohol (választékos), fundál (régies), sző (választékos)

mámorosító

melléknév
 • részegítő, bódító, kábító, tompító, búfeledtető
 • megigéző, elbűvölő, elbájoló, lenyűgöző, bűbájos, megejtő, magával ragadó
 • izgató, vérpezsdítő, vérforraló, szédítő

mustrál

ige
 • nézeget, szemügyre vesz, vizsgálgat, szemlél, számba vesz
 • végignéz, végigmér
 • (tájnyelvi): elver, megver
 • kordában tart