összebeszél szinonimái

ige
 • megállapodik, megegyezik, összeesküszik, intrikál, szövetkezik, összejátszik, konspirál (idegen), összetanakodik (tájnyelvi)
 • összehadar, összehabar, összehord, összefecseg, összehantál, összehadovál, összezagyvál, elkalandozik, összekalatyol (régies), rizsázik (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szűrődik

ige
 • szivárog, átfolyik, átcsorog, átcsöpög
 • áthatol, kilátszik, szüremkedik (választékos)

légies

melléknév
 • finom, könnyed, kecses, tündéri, testetlen, anyagtalan, árnyszerű, éteri, szilfid (régies), szubtilis (idegen), filigrán, pneumatikus (régies)(bizalmas)
 • súlytalan, könnyű
 • áttetsző
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összebeszél szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

oszlopsor

főnév
 • pergola, kolonnád, árkád

nagyrabecsülés

főnév
 • elismerés, tisztelet, megbecsülés, presztízs, respektus (idegen), reputáció (idegen), méltánylás, méltatás, reverencia (idegen), értékelés

munkálkodás

főnév
 • tevékenykedés, ténykedés, működés, aktivitás, negotium (idegen), serénykedés, szorgoskodás, sürgés-forgás, dolgolódás (régies), fáradozás
 • igyekezet, vesződés

megtárgyal

ige
 • megbeszél, megvitat, konzultál, pertraktál (idegen), megtanácskoz, meghány-vet, eszmecserét folytat, diszkutál (régies)

önvédelem

főnév
 • önsegély (régies)

pater noster

főnév
 • (választékos): miatyánk, az Úr imája, az Úr imádsága, úrima

másik

névmás
 • más (régies), másforma, további, egyéb
 • (régies): második

magyarít

ige
 • fordít, tolmácsol, magyaráz (régies)

keresgél

ige
 • kutat, kutakodik, guberál (bizalmas), böngész, turkál, bogarász, motozgat, matat, búvárol, kajtárkodik, kotorász, bilingel (tájnyelvi), kajtat (tájnyelvi), kotoz (tájnyelvi)
 • nyomoz

megcsúszik

ige
 • elcsúszik, megcsusszan, csuszamlik, megsikamlik (tájnyelvi)
 • megsuvad (tájnyelvi), megfarol

pénztárgép

főnév
 • számlázógép, számológép, pénztár, kasszagép, kassza

prosperál

ige
 • föllendül, előretör, erősödik, emelkedik, halad, fejlődik, gyarapszik, virágzik, virul
 • boldogul, érvényesül
 • működik, él

élvhajhász

melléknév
 • élvezethajhászó, kéjsóvár, élvsóvár (régies)

szentesít

ige
 • jóváhagy, kanonizál (idegen), ratifikál (szaknyelvi), ellenjegyez, megpecsétel, törvényesít, elismer, megerősít, törvényerőre emel
 • elfogad, magáévá tesz, bevesz

sebtapasz

főnév
 • ragtapasz, tapasz, leukoplaszt, flastrom (régies), ragasztvány (régies), írtapasz (régies), angoltapasz (régies)

összecsődít

ige
 • összeharangoz, összetrombitál, összedobol, összekolompol, összekürtöl, egybegyűjt, összehív, összeterel, gyülekeztet, felsorakoztat, egybecsődít, becsődít, összetoboroz, összevon, összeszed, összegyűjt

országjárás

főnév
 • természetjárás, turisztika, turizmus
 • kirándulás, túrázás

papírgalacsin

főnév
 • papírgaluska (bizalmas)

sallang

főnév
 • dísz, díszítés, cikornya, rojt, bojt, rojtozat, paszomány, csüngő-lüngő (tájnyelvi), csüngöllő (tájnyelvi), fityegő (tájnyelvi), (kardon, kalapon) bakló (tájnyelvi), (lószerszámon) csótár (tájnyelvi)
 • (pejoratív): cifraság, cafrang, cicoma
 • (pejoratív): szóvirág, cikornya, mesterkéltség, frázis, flosculus (régies)
 • (pejoratív): járulék, függelék
 • üres beszéd, smonca (tájnyelvi)

összerogy, összerogy

ige
 • összeesik, összecsuklik, összeroskad, elalél, elájul, lelaskad (tájnyelvi) Sz: összeesik, mint az üres zsák
 • összedől, összeomlik, romba dől Sz: összedől, mint a kártyavár; összement, mint a sikátori templom

ne

módosítószó
 • (durva): tessék, nesze, itt van

parlag II.

melléknév
 • műveletlen, megmunkálatlan, bevetetlen, érintetlen, kihasználatlan

savhiány

főnév
 • anaciditás (idegen)