közread szinonimái

ige
 • kiad, közöl, leközöl, publikál, nyilvánosságra hoz, megjelentet, közzétesz, közrebocsát, kihoz (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

széthull

ige
 • szétszóródik, széjjelszóródik, elszóródik, szétpereg, széjjelpereg, szétgurul, széjjelgurul
 • szétesik, szétbomlik, felbomlik, feloszlik

lendítőkerék

főnév
 • lendkerék
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a közread szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

könyörül

ige
 • megkönyörül, megkegyelmez, megsajnál, megindul (választékos), megesik a szíve (választékos), megszán, elnéz, megbocsát, irgalmaz, segít

kihirdet

ige
 • nyilvánosságra hoz, kinyilvánít, közzétesz, közhírré tesz, kikiált, elhíresztel, kihíresít (tájnyelvi), közread, tudat, közrebocsát, publikál, promulgál (idegen), bejelent, deklarál, kikiabál, kiprédikál, dobra ver, kidobol, kiharangoz (tájnyelvi), kitrombitál, szétkürtöl, világgá kürtöl

kibírhatatlan

melléknév
 • elviselhetetlen, pokoli, kiállhatatlan, intolerábilis (idegen), tűrhetetlen, utálatos, undorító, förtelmes, undok

juttat

ige
 • küld, továbbít
 • ad, adományoz, ajándékoz, kioszt, odaítél, folyósít, biztosít, nyújt, részesít
 • hagyományoz, ráhagy, ráruház

közbeszólás

főnév
 • beleszólás, félbeszakítás, közbevetés, belebeszélés, közbevágás, megszakítás

lég

főnév
 • levegő, levegőég (régies)
 • (tájnyelvi): közhangulat, légkör, atmoszféra

torta

főnév
 • tortáta (tájnyelvi)

idegfeszültség

főnév
 • feszültség, izgalom, villamosság, spannoltság (idegen), spannung (idegen)

hölgyfodrász

főnév
 • női fodrász, hajszobrász (bizalmas)

fellendül, föllendül

ige
 • javul, virágzásnak indul, felvirágzik, növekedik, fokozódik, erősödik, emelkedik, kiterjed, prosperál, megújul, újjászületik

improduktív

melléknév
 • terméketlen, meddő
 • eredménytelen, haszontalan, hiábavaló, nem jövedelmező

lejtős

melléknév
 • lankás, ereszkedő, rézsútos, dőlt, ferde, menedékes (tájnyelvi), csapinós (régies)

magánénekes

főnév
 • (szaknyelvi): szólista(bizalmas)

átforrósodik

ige
 • áttüzesedik, áthevül, átmelegszik, felmelegedik, átmelegedik, átizzik, átfűlik (régies)

ne

módosítószó
 • (durva): tessék, nesze, itt van

megtervez

ige
 • kitervel, kigondol, végiggondol, kiagyal (bizalmas)
 • kalkulál, beütemez, koncipiál (régies), kreál, megszerkeszt, kidolgoz, megrajzol, megkonstruál

köztudat

főnév
 • közhit, köztudomás, közfelfogás
 • közvélemény

költ3

ige
 • ír, szerez, alkot, versel, versez (régies), (zeneművet) komponál, létrehoz, papírra vet, megfogalmaz, formába önt
 • kitalál, kigondol, kieszel, ráfog, kohol (választékos), fundál (régies), sző (választékos)

lankadt

melléknév
 • fáradt, ernyedt, kimerült, pilledt
 • lekonyult, lekókadt, hervadt

megszállás

főnév
 • elözönlés, invázió, birtokbavétel, elfoglalás, gyarmatosítás, okkupáció (régies)

kuncog

ige
 • nevetgél, vihog, ihog-vihog, kacag, kacarászik, heherészik, göcög (régies), cincog (tájnyelvi)

kilábal

ige
 • kijut, kivergődik, kimenekül, kiszabadul, kievickél, kiárkódzik (tájnyelvi), kibocsolódik (tájnyelvi)
 • felgyógyul, kigyógyul, felépül, megerősödik, kiiperedik (tájnyelvi), kipendül (tájnyelvi)

leány

főnév
 • leányzó, lány, hajadon, szűz
 • kiasszony

megtárgyal

ige
 • megbeszél, megvitat, konzultál, pertraktál (idegen), megtanácskoz, meghány-vet, eszmecserét folytat, diszkutál (régies)