magaviselet szinonimái

főnév
 • magatartás, magaviselés (régies), viselkedés, viselkedésmód, élésmód (régies), attitűd, habitus, modor, fellépés, közeledés, közeledésmód, hozzáállás, viszonyulás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

trombitaszó

főnév
 • trombitahang, trombitaharsogás, harsogás, kürtszó
 • riadó

hát II.

kötőszó
 • tehát, azért, egyszóval, röviden szólva, következésképpen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a magaviselet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

létkérdés

főnév
 • életkérdés, élet-halál kérdése, sorsdöntő kérdés, kulcskérdés, kardinális kérdés, sorskérdés, létfontosságú kérdés, életbe vágó kérdés, lét vagy nemlét kérdése
 • létszükséglet, életszükséglet, létfeltétel, életfeltétel

középkorú

melléknév
 • javakorabeli

köpű

főnév
 • kaptár, méhkas
 • köpülő, bödön, kelence (régies)
 • (szaknyelvi): tartály

kínrím

főnév
 • verselmény (pejoratív), rímelvény (pejoratív), mesterkélt rím, klapancia (régies)

lovagol

ige
 • léptet, üget, poroszkál
 • (lovát ugratva): szöktet, nyargal, vágtat, vágtázik, galoppozik, galoppíroz
 • (gyerek boton): lovacskázik, lovaz (tájnyelvi)
 • (valamin): hangoztat, ismételget, hajt, hajtogat, csépel, szajkóz, mondogat, bizonygat, állít

megfeszít

ige
 • meghúz, szorosra húz, kifeszít
 • felajz, csigáz, fokoz
 • keresztre feszít, felfeszít

varázsoló

melléknév
 • igéző, bűvölő, hókuszpókuszoló

kattog

ige
 • kopog, ropog, zakatol, zörög, csattog, pattog, katat (tájnyelvi), csatarázik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): kotkodácsol, kotkodál, kárál, kotyog

kapacitál

ige
 • győzköd, agitál, ösztökél, unszol, noszogat, rábeszél, rávesz, rábír

gereblye

főnév
 • gráblya (tájnyelvi), gerábla (tájnyelvi), fogacsos vas (régies)
 • (szleng): fésű, tetűfegyver (szleng)

kereken

határozószó
 • nyíltan, magyarán, áperte (régies), őszintén, nyersen, határozottan, kerek perec, egyenesen, kifejezetten, becsületesen, kendőzetlenül, világosan, tisztán, direkt, apodiktikusan (idegen), bátran, kategorikusan (idegen), feketén-fehéren, félreérthetetlenül, szókimondóan

meghúz

ige
 • megszorít, megfeszít, kifeszít, összeszorít, felhúz, kiköt
 • megránt, megrándít, megvon (régies)
 • félrever, megkondít
 • rajzol, megrajzol, megvon, megjelöl, kijelöl
 • (bizalmas): kifáraszt, megerőltet, legyengít
 • (bizalmas): megzsarol, rövidít, tömörít
 • (szleng): megbuktat, elvág (bizalmas), elnyes (szleng), elránt (szleng), megvág (szleng), visszatapsol (szleng)
 • (tájnyelvi): megtölt, teletölt, feltölt, telehúz (tájnyelvi)

megvereget

ige
 • megütöget, megpaskol, meglapogat (tájnyelvi), megpotyol (tájnyelvi)

bíbor

főnév
 • (jelzőként is): bíborvörös, bíborszín, bíborpiros, bíboros (választékos), lilásvörös, purpur (idegen), csigavérszín (régies)
 • bíborszövet, bisszus (idegen)
 • (tájnyelvi): bíborhere
 • (régies): bársony

összecsődít

ige
 • összeharangoz, összetrombitál, összedobol, összekolompol, összekürtöl, egybegyűjt, összehív, összeterel, gyülekeztet, felsorakoztat, egybecsődít, becsődít, összetoboroz, összevon, összeszed, összegyűjt

nemrég, nemrégen

határozószó
 • nemrégiben, minap, múltkor, múltkoriban (bizalmas), mostanában, mostanság, legutóbb, az előbb, az imént, a közelmúltban, eleintén (tájnyelvi), minapában (tájnyelvi)

mágnestű

főnév
 • delejtű (régies)

leszid

ige
 • összeszid, megfedd, megszid, megdorgál, megpirongat, leteremt (bizalmas), kioszt (bizalmas), legorombít (bizalmas), leszúr (bizalmas), letol (bizalmas), lekap (bizalmas), lebaltáz (szleng), lebarnít (bizalmas), ledorongol (bizalmas), letaglóz (valakit) (bizalmas), lebasz (durva) Sz: lekap vkit a lábáról; megmossa a fejét; lekapja a tíz körméről; felolvasták neki a leckét

megbámul

ige
 • megcsodál, rábámészkodik, megnéz, csodájára jár Sz: úgy néz, mintha én volnék a szarvas csoda; néz, mint borjú az új kapura

negyed II.

főnév
 • városrész, kerület, városnegyed, lakónegyed, környék

manöken

főnév
 • próbakisasszony, próbamamzell (régies)

köztudat

főnév
 • közhit, köztudomás, közfelfogás
 • közvélemény

megebédel

ige
 • elebédez (tájnyelvi), megebédezik (tájnyelvi)

némelykor

határozószó
 • néha, olykor, időnként, időközönként, elvétve, néhanapján, koronként, olykor-olykor, hébe-hóba, egyszer-másszor, alkalomadtán, egyszer-egyszer, ritkán, gyéren, hellyel-közzel, alig, nagy ritkán, kivételesen