mangalica szinonimái

főnév
 • zsírsertés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

keresztülnéz

ige
 • áttekint, átnéz
 • semmibe vesz, mellőz, levegőnek néz (valakire)

fogan

ige
 • fogamzik, teherbe esik, megtermékenyül
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mangalica szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

líra

főnév
 • pengetőhangszer, lant
 • lírika, lírikus költészet, poézis (idegen)
 • líraiság, érzelem, érzelmesség
 • (régies): áramszedő (villamosé)
 • (szaknyelvi): kitérővágány

krajcár

főnév
 • garas, fillér, peták, vas, grand (bizalmas)

kötöz

ige
 • köt, odaerősít, összefűz, madzagol (bizalmas), csomóz
 • kévéz
 • bekötöz, pólyáz

kisebbrendű

melléknév
 • alacsonyabb rendű, jelentéktelenebb

magasföld

főnév
 • (szaknyelvi): fennsík, felföld, plató (szaknyelvi), fenntérség (régies), hegylapály (régies), lapos (tájnyelvi)

meghiúsul

ige
 • megbukik, összeomlik, összedől, felborul, megsemmisül, felbomlik, odalesz, romba dől (választékos), megfeneklik, füstbe megy, szertefoszlik, semmivé válik, dugába dől, balul üt ki (választékos), hajótörést szenved, csütörtököt mond, kútba esik, elmarad, visszamegy, kudarcba fullad, zátonyra fut, kudarcot vall, sikertelenségbe fullad, csődöt mond, elúszik (bizalmas), fuccsba megy (bizalmas), bezápul (bizalmas), kipurcan (szleng), felsül, bedöglik (bizalmas)

védjegy

főnév
 • árujegy, gyárjegy, áruvédjegy
 • márka, márkajegy, értékjelző, márkajel
 • embléma, logo, jel, címke, cégjelzés

kémcső

főnév
 • próbacső, epruvetta (szaknyelvi)

karöltve

határozószó
 • karonfogva
 • vállvetve, együttesen, közösen, egy akarattal, egyöntetűen

gondterhelt, gondter

melléknév
 • gondtelt, levert, lehangolt, deprimált (idegen), aggodalmaskodó, nyugtalan, rosszkedvű, borús, felhős, komor

keskeny

melléknév
 • szűk, szűkes, szoros
 • vékony, sovány, karcsú, hosszúkás, vézna
 • ösztövér

megkritizál

ige
 • bírál, megbírál, megszid, helytelenít, hibáztat, gáncsol, megró, kifogásol, leszól, pocskondiáz, kárhoztat, kárpál (tájnyelvi), szemrehányást tesz

méltat

ige
 • becsül, méltányol, elismer, tisztel, értékel, respektál, dicsőít, magasztal, dicsér, jutalmaz, kitüntet
 • megemlékezik (valakiről)

bizonytalankodik

ige
 • habozik, tétovázik, ingadozik, hezitál, vacillál (bizalmas) Sz: azt se tudja, mihez kapjon

összerogy, összerogy

ige
 • összeesik, összecsuklik, összeroskad, elalél, elájul, lelaskad (tájnyelvi) Sz: összeesik, mint az üres zsák
 • összedől, összeomlik, romba dől Sz: összedől, mint a kártyavár; összement, mint a sikátori templom

nézőközönség

főnév
 • publikum, közönség, nézők

manöken

főnév
 • próbakisasszony, próbamamzell (régies)

lexikográfia

főnév
 • szótárírás, szótárszerkesztés
 • szótártudomány, szótártan

megejt

ige
 • elvégez, lebonyolít, eszközöl, foganatosít, megtesz, teljesít, effektuál (idegen), szerét ejti, módját ejti
 • (régies): lelő, elejt
 • tőrbe csal, kelepcébe csal, megfog
 • elcsábít, megbecstelenít, teherbe ejt, felcsinál (durva)
 • elbűvöl, elvarázsol, elbájol, elragad, megfog, rabul ejt, lebilincsel, lenyűgöz

nemzetgyűlés

főnév
 • (régies): országgyűlés, parlament
 • országház

másrészről

határozószó
 • másrészt, másfelől, egyébként

kuncog

ige
 • nevetgél, vihog, ihog-vihog, kacag, kacarászik, heherészik, göcög (régies), cincog (tájnyelvi)

megfogamzik

ige
 • megtermékenyül, teherbe esik, megfogan, megcsigolyázik (tájnyelvi)
 • megered, gyökeret ver, megköt, meggyökerezik
 • (oltás, szemzés): megköt, fejlődésnek indul, megfakad, megered, megfogja (tájnyelvi)
 • (választékos): hatni kezd, hat
 • (áldás, átok): beteljesedik, betelik (bizalmas)

nevező

főnév
 • osztó, denominator (szaknyelvi)
 • jelentkező, induló, pályázó, versenyző