bezzeg szinonimái

határozószó
 • annál inkább, pedig, persze
 • igazán, tényleg, bizony

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beteg I.

melléknév
 • keresőképtelen
 • gyengélkedő, nyavalyás (bizalmas), rossz bőrben levő, lázas, kórságos (régies), maródi (régies), kólikás (tájnyelvi), jóltehetetlen (tájnyelvi), bajos (tájnyelvi), dögrováson van (durva) Sz: hálni jár belé a lélek; nyomja az ágyat; olyan egészséges, mint a falhoz vert macska; se tehetek, se mehetek; sóban van
 • bolond, ütődött (bizalmas), féleszű, hibbant, zavart, tökéletlen
 • ferde hajlamú, perverz, abnormális, fajtalan (régies)
 • hitvány, gyatra, ócska, gyenge

csecs, csöcs

főnév
 • mell, emlő, kebel (választékos), didi (bizalmas), cici (bizalmas), tőgy (durva), csicsi (tájnyelvi), duda (szleng), előny (szleng), lökhárító (szleng), ködlámpák (szleng), ütköző (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bezzeg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

benső II.

főnév
 • lélek, lelkivilág, belvilág (régies)

aszimmetria

főnév
 • egyenlőtlenség, aránytalanság, egyenetlenség

árammérő

főnév
 • ampermérő
 • áramszámláló, villanyóra

betegállomány

főnév
 • betegszabadság, táppénz (bizalmas)

buktat

ige
 • gáncsol
 • (vizsgán): elhúz (bizalmas), meghúz, megvág
 • alámerít, lemerít
 • megdönt, megbillent, feldönt
 • (szőlőt): bújtat (tájnyelvi), bujt, homlít (tájnyelvi)

kikötöz

ige
 • kibont, kiold, szétbont
 • kipellengérez, megszégyenít
 • kipányváz, rögzít, odaköt, kicövekel (tájnyelvi)

bűzös

melléknév
 • büdös, bűzhödt (régies), fojtó, orrfacsaró, dögletes, poshadt, áporodott, oroszlánszagú (bizalmas), penetráns

csillagos

melléknév
 • csillagfényes, csillagokkal telehintett, csillagozó (régies), csillagsugaras (választékos)
 • csillagdíszes, csillagmintás

élvhajhász

melléknév
 • élvezethajhászó, kéjsóvár, élvsóvár (régies)

ékszer

főnév
 • ékkő, drágakő, igazgyöngy, ékmű (régies), ékesség (régies), boglár, kösöntyű (régies), násfa (régies), ragyogvány (régies), csecsebecse, cicoma, smukk (bizalmas), fux (szleng)
 • bizsu, divatékszer

bíbor

főnév
 • (jelzőként is): bíborvörös, bíborszín, bíborpiros, bíboros (választékos), lilásvörös, purpur (idegen), csigavérszín (régies)
 • bíborszövet, bisszus (idegen)
 • (tájnyelvi): bíborhere
 • (régies): bársony

belvilág

főnév
 • belmagasság, belméret
 • (régies): lelkivilág

borul

ige
 • beleborul, bukfencezik (valamibe)
 • dől, feldől, fordul, esik
 • ömlik, hullik, omlik
 • roskad, rogy, ereszkedik, nehezedik, dől
 • (valami valamire): ráborul, elborít, elfed, eltakar, takar, ellep, lep
 • felhősödik, fellegesedik, fellegzik (választékos), homályosodik, sötétül, elborul, beborul

egység

főnév
 • egységesség, összetartozás, integritás (idegen), unió, szintézis
 • tömörülés, együvé tartozás, összetartozás
 • összhang, harmónia, egyezés, egyetértés
 • mértékegység
 • formáció (szaknyelvi), képződmény, alakzat, (katonai) alakulat
 • elem, összetevő, komponens (szaknyelvi), tényező, alapelem, részleg, tag

bizonytalankodik

ige
 • habozik, tétovázik, ingadozik, hezitál, vacillál (bizalmas) Sz: azt se tudja, mihez kapjon

átforrósodik

ige
 • áttüzesedik, áthevül, átmelegszik, felmelegedik, átmelegedik, átizzik, átfűlik (régies)

bőszült

melléknév
 • bősz, dühödt, dühöngő, ádáz, esztelen, féktelen, fékevesztett
 • tomboló, vad

ék2

főnév
 • (választékos): dísz, díszítés, ékesség, ékszer, ékítmény, ékmény (régies), díszítmény, cifrázat, cicoma, pipere, pompa, dekoráció