domborodik szinonimái

ige
 • dagad, kidagad, duzzad, dudorodik, gömbölyödik, kigömbölyödik, csomósodik, bütykösödik, feldagad, dalmahodik (tájnyelvi)
 • kiemelkedik, domborul

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

porond

főnév
 • aréna, manézs (idegen), küzdhomok (régies), szorító
 • sík, mező, harcmező, csatatér, küzdőtér, vívótér
 • (régies): föveny, zátony, homok, kavics, sóder, csorva (tájnyelvi)

cirpel

ige
 • ciripel, prücsköl (tájnyelvi), hegedül, trityeg (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a domborodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dedikáció

főnév
 • ajánlás

bujt1

ige
 • bújtat, dugványoz, buktat, (szőlőt) homlít (tájnyelvi)

borospohár

főnév
 • kupa, kehely, serleg

bekezdés

főnév
 • rész, szakasz, egység, szövegrész, passzus (választékos), alinea (idegen)
 • (szaknyelvi): paragrafus, cikkely, törvénycikk, szakasz

dili

főnév
 • bolondság, bolondéria, agybaj (bizalmas), elmebaj, őrület, rögeszme, szeszély, hóbort, mánia, rigolya, vesszőparipa, bogár, rapli (bizalmas), hepp (szleng), hobbi
 • (szleng): buli (bizalmas), parti (bizalmas), csíny, móka, tréfa

elalszik

ige
 • álomba merül, elszunyókál, elnyomja az álom, elnyomja a buzgóság, elszundít, elszunnyad, elbóbiskol, elbólint, elszenderül, elszenderedik, elnyugszik, elpihen, eldormikál (tájnyelvi), elhunyik (tájnyelvi) Sz: álom száll a szemére; tollasbálba megy (tréfás); megjöttek az atyafiak Álmosdról; mohásul a szeme; párnahályog ereszkedik a szemére; tüskös a szeme
 • meghal, örök életre szenderül
 • kialszik, kihuny, kilobban, ellobban, elojlik (tájnyelvi)
 • abbamarad, felfüggesztődik
 • (tájnyelvi): elzsibbad

légzés

főnév
 • lélegzés
 • lélegzetvétel

arisztokrata II.

melléknév
 • főnemesi, főrendi, főúri, kékvérű (bizalmas)
 • arisztokratikus, úri (pejoratív), előkelő, exkluzív, disztingvált, válogatott

antipátia

főnév
 • ellenszenv, idegenkedés, utálat, ellenérzés, visszatetszés, averzió (választékos)

áthív

ige
 • átszól, átkiabál, áttelefonál
 • átszólít, átrendel, átkér, átcsábít

elégtelen II.

főnév
 • egyes, szekunda (régies), daci (szleng), karó (szleng), peca (szleng), léc (szleng), bunkó (szleng), kampó (szleng), egy egész, egyenes ötös (tréfás), ötös részletre (tréfás), szeka (szleng), dákó (szleng), dugó (szleng), fa (szleng), facsemete (szleng), gyufa (szleng), aprófa (szleng), alágyújtós (szleng), venyige (szleng), karcsú (szleng), number one (idegen), fúró (szleng), gerenda (szleng), horog (szleng), tök (szleng), szék (szleng)

előbbi

melléknév
 • megelőző, előző, korábbi, régebbi, egykori, azelőtti, hajdani, régmúlt, régvolt, előbbeni (régies)
 • fent említett, fenti, föntebbi

foglalkozik

ige
 • tesz, bíbelődik, vesződik, dolgozik, folytat, végez, űz, csinál, művel, vizsgálódik, intéz
 • gondja van rá, figyelmet fordít (valamire), gondját viseli (valakinek, valaminek), törődik (valamivel, valakivel), tanulmányoz, gondolkodik (valamin), figyel (valamire, valakire)
 • vizsgál, taglal, mérlegel

fantom

főnév
 • agyrém, látomás, rémkép, rémlátomás, lázálom, kényszerképzet, vízió, ábránd, álomkép, képzelődés, fantazmagória, kiméra (választékos)
 • rém, kísértet, szellem, árny, szörny, démon, mumus, hazajáró lélek

dominó

főnév
 • dominójáték

dákó

főnév
 • lökőrúd
 • (szleng): hímvessző, tag, szerszám (szleng), farok (bizalmas), fütykös (bizalmas), hancúrléc (tréfás), kuki (bizalmas), bot (szleng)
 • (régies): handzsár (régies), szekerce

egyetemi

melléknév
 • főiskolai, akadémiai (régies)
 • tudományos

ezüstpróba

főnév
 • fémjelzés

dugasz

főnév
 • dugó, parafa dugó, fadugó, stopli (bizalmas), dugacs (tájnyelvi), szádló (régies)
 • dugaszoló
 • rejtekhely, zug
 • (bizalmas): csöppség, tökmag, seggdugasz (durva)

buzgólkodik

ige
 • tevékenykedik, serénykedik, iparkodik, szorgoskodik, buzog, igyekszik, sürgölődik, sürög-forog, nyüzsög, ágál, mozgolódik, töri magát, fáradozik, stréberkedik (bizalmas), munkálkodik, korteskedik (régies)
 • áhítatoskodik, ájtatoskodik

együttvéve

határozószó
 • együttesen, összesen, együtt, összegezve, összevéve, összesítve, mindenestül, mindent összevetve, en masse (régies), caklipakli (bizalmas)

falidugó

főnév
 • dugaszolóaljzat (szaknyelvi), konnektor, csatlakozó