megvan szinonimái

ige
 • létezik, él, életben van, fennáll, egzisztál (idegen), szubszisztál (idegen)
 • fennforog, rendelkezésre áll
 • vagyogat, éldegél, megél, fenntarja magát, elvan, boldogul
 • előkerül, megkerül, fellelhető
 • véget ér, végbemegy, lezajlik, elkészül
 • létrejön, bekövetkezik
 • kitesz (valamennyit), felér (valamennyivel), kivan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összegez

ige
 • összesít, kiszámít, summáz, konszummál (idegen), összeszámol, számba vesz, megszámlál
 • összefoglal, kivonatol, rekapitulál (régies), szintetizál (idegen)

lecsatol

ige
 • leold, lekapcsol, leakaszt, levesz
 • leválaszt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megvan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megoldatlan

melléknév
 • kérdéses, kétséges, rendezetlen, tisztázatlan, vitás, polemikus, problematikus, megfejtetlen, nyitott, homályos, talányos, rejtelmes, titokzatos, eldöntetlen, meghatározatlan

lődörög

ige
 • tekereg, lézeng, csavarog, flangál, lófrál (bizalmas), kujtorog, csámborog, lötyög (bizalmas), cselleng, ődöng, őgyeleg, kóricál, kóborol, kószál, kódorog, csatangol, járkál, teng-leng, lóg (bizalmas), ténfereg

létesítmény

főnév
 • intézmény, építmény, épület, objektum

krumplipüré

főnév
 • burgonyapüré, tört burgonya, tört krumpli (tájnyelvi)

megszorítás

főnév
 • korlátozás, megkötés, restrikció (szaknyelvi), limitáció (idegen), redukció, záradék
 • módosítás
 • feltétel, fenntartás, kikötés
 • megfogás, megmarkolás

módosít

ige
 • változtat, alakít, modifikál (szaknyelvi), transzformál, alternál (szaknyelvi)
 • helyesbít, javít, korrigál, revideál, átértékel, felülvizsgál, átdolgoz, átír, átalakít, átgyúr

zseníroz

ige
 • feszélyez, zavarba ejt, nyugtalanít, idegesít
 • zavar, akadályoz
 • gátol

kiutaltat

ige
 • lehív (szaknyelvi)

kísérlet

főnév
 • kutatás, vizsgálat, elemzés, tanulmányozás, búvárkodás, analízis, teszt, szondázás, experimentum (idegen)
 • próba, próbálkozás, szárnybontogatás, szárnypróbálgatás, zsenge, kipróbálás, próbatétel, erőfeszítés, fáradozás, vállalkozás, törekvés, igyekezet, dobás (szleng)

házas

melléknév
 • nős, feleséges (régies)

komplikált

melléknév
 • bonyolult, bonyodalmas nehezen áttekinthető, körülményes, kusza, zavaros, körmönfont, nyakatekert, szövevényes, összetett, tekervényes, fogas, csavaros, gondolkodtató, nehéz, komplex

motyog

ige
 • motyorog (bizalmas), suttog, makog (pejoratív), seppeg (tájnyelvi), motyoráz (tájnyelvi), mantyog (tájnyelvi), motyorékol (tájnyelvi), orra alatt beszél, bajusza alatt beszél
 • pusmog
 • dünnyög, mormog, dörmög, dohog, zsörtölődik, böstörög (tájnyelvi), mohog (pejoratív), kummog (tájnyelvi), hummog (tájnyelvi), káricál (tájnyelvi), dödög (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): motoszkál (bizalmas), piszmog, bíbelődik, pepecsel, tesz-vesz, szöszmötöl, szaszmatol (tájnyelvi)

népszokás

főnév
 • néphagyomány, szokás, úzus (szaknyelvi), tradíció

csillagos

melléknév
 • csillagfényes, csillagokkal telehintett, csillagozó (régies), csillagsugaras (választékos)
 • csillagdíszes, csillagmintás

prosperál

ige
 • föllendül, előretör, erősödik, emelkedik, halad, fejlődik, gyarapszik, virágzik, virul
 • boldogul, érvényesül
 • működik, él

összekovácsol

ige
 • összeforraszt, egybeforraszt, egybeolvaszt, összeolvaszt
 • egyesít

megvereget

ige
 • megütöget, megpaskol, meglapogat (tájnyelvi), megpotyol (tájnyelvi)

megmunkálatlan

melléknév
 • feldolgozatlan, kidolgozatlan, nyers, durva
 • (föld): göröngyös, megműveletlen
 • parlag
 • (fa): faragatlan, csiszolatlan, göcsörtös

mézes

melléknév
 • megmézezett, édesített, cukros, édes, mézédes
 • ragadós, tapadós
 • mézesmázos, édeskés, csöpögős, émelygős, szirupos, nyájas, hízelgő

összbenyomás

főnév
 • összhatás, összkép

méltat

ige
 • becsül, méltányol, elismer, tisztel, értékel, respektál, dicsőít, magasztal, dicsér, jutalmaz, kitüntet
 • megemlékezik (valakiről)

magánénekes

főnév
 • (szaknyelvi): szólista(bizalmas)

mindjobban

határozószó
 • mindinkább, egyre jobban, egyre inkább

összehúz

ige
 • összevon, összefog, összeránt, (szemöldököt) összeráncol
 • hunyorít
 • behúz, beráncol, összeszorít, összeszűkít
 • (összehúzza magát): összekuporodik, összehúzódik, összegörnyed
 • meghúzza magát, meghunyászkodik
 • takarékoskodik, spórol
 • (régies): összevon (csapatokat)