kinin jelentése

 • kémia a kínafa kérgéből kivont keserű, lázcsillapító hatású gyógyanyag
 • francia quinine ‘ua.’: spanyol quina ‘kínafa’ ← kecsua indián kina ‘kéreg’ | -in (vegyületre utaló toldalék)

További hasznos idegen szavak

kontinuál

 • folytat
 • latin continuare, continuatum ‘folytat’, lásd még: kontinuus

diplomácia

 • politika a külügyek, államközi kapcsolatok intézése
 • politika az erre hivatott állami apparátus
 • politika külügyi szolgálat
 • átvitt értelemben tárgyalási készség, ügyesség az emberi kapcsolatokban
 • átvitt értelemben óvatosság, ravaszság
 • német Diplomatiefrancia diplomacie ‘ua.’, tkp. ‘(a nemzetközi kapcsolatokat érintő) oklevelekkel kapcsolatos ténykedés’, lásd még: diplomatika
A kinin és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

lobáris

 • anatómia lebenyhez tartozó, lebeny-
 • tudományos latin lobaris, lásd még: lobus

amelioráció

 • talajjavítás
 • német Ameliorationfrancia amélioration ‘ua.’, lásd még: ameliorál

allil-

 • kémia a propilénből egy hidrogénatom elvonásával eredő gyök, amelyet először a fokhagymaolajból különítettek el
 • német Allyl- ‘ua.’: latin all(ium) ‘fokhagyma’ | görög hülé ‘anyag’

komparábilis

 • egybevethető, összehasonlítható
 • latin comparabilis ‘ua.’, lásd még: komparáció

asszesszor

kultivátor

 • mezőgazdaság talajművelő gép, talajlazító
 • német Kultivator ‘ua.’, lásd még: kultivál

szulfit

 • kémia a kénessav sója
 • német Sulfit ‘ua.’: latin sulfur ‘kén’ | -it (vegyületre utaló toldalék)

activum

kiejtése: aktívum
 • nyelvtan cselekvő igemód (az indoeurópai nyelvekben)
 • latin, ‘ua.’, lásd még: aktív

kolerikus

 • lélektan indulatos, lobbanékony, heves vérmérsékletű
 • tudományos latin cholericus ‘ua.’ ← görög kholerikosz ‘epebeteg’ ← kholé ‘fekete epe’ (ókori eredetű felfogás szerint a fenti indulati alkat oka a fekete epe túltengése a testnedvek között)

legitimista

 • politika a legitimizmus híve
 • német Legitimist ‘ua.’, lásd még: legitimizmus

capsarius

kiejtése: kapszáriusz
 • történelem ókori római fürdőszolga, aki a vendégek ruháit őrizte
 • latin, ‘ua.’ ← capsa ‘láda’

descr-

kontrarevolúció

 • ellenforradalom
 • újkori latin contrarevolutio ‘ua.’, lásd még: kontra-, revolúció

kamin

 • kémény, kürtő
 • kandalló
 • német Kamin ‘ua.’ ← latin caminus ‘tűzhely, kohó’ ← görög kaminosz ‘ua.’

logicizmus

 • filozófia elmélet, amely szerint a matematikai fogalmak és módszerek az általános logikára vezethetők vissza
 • tudományos latin logicismus ‘ua.’: logicus, lásd még: logikus | lásd még: -izmus