-izmus jelentése

 • a tudományos szakszókincs gyakori főnévképző toldalékaként utal
 • eszmei, vallási, politikai irányzatra (platonizmus, huszitizmus, ausztromarxizmus)
 • újító művészeti irányzatra (lásd még: izmus)
 • cselekvésre, működésre (vandalizmus, metabolizmus)
 • betegségre, mérgezésre, kóros állapotra (alkoholizmus, morfinizmus)
 • valamely nyelvet jellemző sajátos fordulatra (germanizmus, anglicizmus)
 • valamilyen kifejezésmódra (eufemizmus, szolecizmus)
 • latin -ismusgörög -iszmosz ‘ua.’ (pl. osztrakiszmosz ‘cserépszavazás’ az osztrakon ‘cserépdarab’ szóból) (a fenti utolsó csoport kivételével az ~ végű szavak mindig párhuzamba állíthatók egy -ista toldalékúval)

További hasznos idegen szavak

pect-

reverendissimus

kiejtése: reverendisszimusz
 • vallás főtisztelendő
 • latin felsőfok, ‘igen tiszteletre méltó’, lásd még: reverendus
A -izmus és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

aszaprobikus

 • biológia bomló szerves anyagot nem tartalmazó
 • angol asaprobic ‘ua.’: görög a- ‘nem’ | lásd még: szaprobikus

inspektor

 • felügyelő, ellenőr, felülvizsgáló
 • német Inspektor ‘ua.’, lásd még: inspiciál

sakter

 • metsző, izraelita hitközségi alkalmazott, aki az étkezésre szánt állatok rituális előírás szerinti, kóser levágását és feldarabolását végzi
 • jiddis schachter ‘ua.’ ← héber sáhat ‘levág’

bioenergetika

 • biológia az élő szervezetek energiagazdálkodásával foglalkozó tudományág
 • lásd még: bio-, energetika

repudiáció

 • visszautasítás
 • személy eltaszítása
 • latin repudiatio ‘ua.’, lásd még: repudiál

hipofunkció

 • orvosi valamely szerv elégtelen működése
 • lásd még: hipo-, funkció

lírikus

 • főnév lírai költő
 • melléknév lírai
 • latin lyricus ‘ua.’, lásd még: líra1

pragmatica sanctio

kiejtése: pragmatika szankció
 • történelem a provinciák rendtartására vonatkozó császári rendelet az ókori Rómában
 • történelem ünnepélyes formában kinyilvánított uralkodói rendelet
 • történelem a Habsburg dinasztia trónöröklési rendjéről hozott több törvény Spanyolországban és Ausztriában
 • történelem (nagybetűkkel) az 1713-as ausztriai törvény, amely a trónutódlás jogát a női ágra is kiterjesztette
 • latin, ‘az ügyrendet érintő rendelet’, lásd még: pragmatikus, szankció

kombiné

 • divat a felsőruhánál rövidebb, vállpántos női fehérnemű
 • bécsi német Kombine ‘ingnadrág’ ← francia combiné ‘kombinált, egyesített’, lásd még: kombinál

avokatórium

 • politika hazahívó levél, amellyel egy hadviselő állam külföldön tartózkodó állampolgárait hazarendeli
 • újkori latin avocatorium ‘ua.’ ← avocare, avocatum ‘elhív, előhív’: a(b)- ‘el’ | vocare ‘hív’

divertikulum

 • orvosi üreges szerv falának zsákszerű kiboltosodása
 • tudományos latin kicsinyítő képzős diverticulum ‘ua.’ ← divertere ‘elválik’: dis- ‘szét, el’ | vertere ‘fordít, fordul’
 • lásd még: diverzió

meistersinger

kiejtése: mejszterzinger
 • zene mesterdalnok, a dalnokcéhek iskolás szabályai szerint alkotó német műkedvelő városi polgár a 14–16. században
 • német Meistersinger ‘ua.’: lásd még: majszter | Singer ‘énekes’ ← singen ‘énekel’

hispanizmus

 • nyelvtan a spanyol nyelvre jellemző kifejezésmód, nyelvi sajátság
 • nyelvtan ez mint idegenszerűség más nyelv közegében
 • tudományos latin hispanismus ‘ua.’: latin többes szám Hispani ‘az Ibériai-félsziget ókori lakói, részben a mai spanyolok ősei’ | lásd még: -izmus