-izmus jelentése

 • a tudományos szakszókincs gyakori főnévképző toldalékaként utal
 • eszmei, vallási, politikai irányzatra (platonizmus, huszitizmus, ausztromarxizmus)
 • újító művészeti irányzatra (lásd még: izmus)
 • cselekvésre, működésre (vandalizmus, metabolizmus)
 • betegségre, mérgezésre, kóros állapotra (alkoholizmus, morfinizmus)
 • valamely nyelvet jellemző sajátos fordulatra (germanizmus, anglicizmus)
 • valamilyen kifejezésmódra (eufemizmus, szolecizmus)
 • latin -ismusgörög -iszmosz ‘ua.’ (pl. osztrakiszmosz ‘cserépszavazás’ az osztrakon ‘cserépdarab’ szóból) (a fenti utolsó csoport kivételével az ~ végű szavak mindig párhuzamba állíthatók egy -ista toldalékúval)

További hasznos idegen szavak

antropogén

 • az embertől eredő, általa létrehozott
 • német anthropogen ‘ua.’: lásd még: antropo-, -gén

kvadrillió

 • matematika a trillió milliószorosa
 • matematika a billió ezerszerese (az USA-ban és Franciaországban)
 • német Quadrillion ‘ua.’: latin quadrus ‘negyedik’ | lásd még: millió (a ~ a millió negyedik hatványa)
A -izmus és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

manufaktúra

 • gazd kézműves technikával, munkamegosztás alapján termelő, 16–18. századi üzem
 • kézműipar
 • német Manufakturfrancia manufacture ‘ua.’, tkp. ‘kézművesség’: latin manu ‘kézzel’ ← manus ‘kéz’ | factura ‘készítmény’ ← facere, factum ‘csinál’
 • lásd még: manuális

pandan

 • ellenpár, valaminek a megfelelője, kiegészítő darab, párdarab
 • német Pendant ‘ua.’ ← francia pendant ‘szimmetrikus megfelelő’, eredetileg ‘(egymástól) függő’ ← pendrelatin pendere ‘függ’
 • lásd még: pendentif

klappe

 • filművészet csapó (filmfelvétel indításánál)
 • német Klappe ‘ua.’ ← hangutánó szó klappen ‘csattan’

hitlerizmus

 • történelem a fasizmus német formája, nácizmus
 • Adolf Hitlerről, a náci párt alapítójáról és vezéréről | lásd még: -izmus

sasszé

 • három csúsztatott lépésből álló táncmotívum
 • francia chassé ‘ua.’ ← chasser ‘vadászik, lopakszik, csúszik’ ← olasz cacciare ← késő latin captiare ‘ua.’ ← latin gyakorító captare ‘kapdos, vadászik’ ← capere ‘elfog’

kapacitál

 • rábeszél, rávesz, rábír
 • noszogat, ösztökél, unszol
 • hazai latin capacitare ‘ua.’, lásd még: kapacitás

halva

 • keleti édesség, törökméz
 • szerb, török, ‘ua.’ ← arab halvá ‘édesség’

rinforzando

kiejtése: rinforcandó
 • zene fokozódó hangerővel (adandó elő)
 • olasz, ‘ua.’ ← rinforzare ‘erősít’: ri-latin re- ‘újra’ | in- ‘bele’ | olasz forza ‘erő’ ← késő latin fortia ‘ua.’ ← fortis ‘erős’

bioreguláció

 • biológia az élő szervezet önszabályozó mechanizmusa a sejtek szintjén, illetve a szövetek, szervek kölcsönhatása révén
 • lásd még: bio-, reguláció

kollaudáció

 • jogtudomány ellenőrzés, felülvizsgálat
 • egybevetés, összevetés
 • ausztriai német Kollaudation ‘építkezés hivatalos felülvizsgálata’ ← latin collaudatio, tkp, con-laudatio ‘megdicsérés’: con- ‘össze, együtt’ | laudare ‘dicsér’

obduráció

 • orvosi megkeményedés
 • tudományos latin obduratio ‘ua.’ ← obdurare, obduratum ‘keményen kiáll’: ob- ‘meg-’ | durus ‘kemény’

herpesz

 • orvosi sömör
 • latin herpes, herpetis ‘ua.’ ← görög herpó ‘mászik’

mágikus

 • varázslatos, bűvös, ördöngös, boszorkányos
 • bűvölő, igéző
 • latin magicusgörög magikosz ‘ua.’, lásd még: mágia