levő, lévő szinonimái

melléknév
 • létező, található
 • való

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

borotvál

ige
 • beretvál (tájnyelvi), kacoroz (régies), levág, lenyír

tartó

főnév
 • tok, hüvely, szelence (régies), doboz, skatulya
 • tartály, konténer
 • tároló, lomtár, kamra
 • siló
 • állvány, polc, téka
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a levő, lévő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lekötelez

ige
 • lekenyerez, angazsál (régies), kaptivál (idegen), obligál (idegen)

könnyűszerrel

határozószó
 • könnyen, könnyedén, simán, nehézség nélkül, játszva (választékos), megerőltetés nélkül (választékos), erőfeszítés nélkül (választékos), kényelmesen

kópé

főnév
 • mákvirág, szélhámos, szemfényvesztő, kókler, himpellér, pernahajder, kófic, svindler (bizalmas), csirkefogó, kujon (bizalmas), selma (régies), kalefaktor (régies), góbé (tájnyelvi)
 • gézengúz, csibész, zsivány (régies), huncut, imposztor, lókötő

kifordul

ige
 • kidől, kizuhan, kiesik, kihull, kihemperedik (tájnyelvi), kiloccsan, kiguvad (tájnyelvi)
 • kimegy, kiperdül
 • visszájára fordul, kibillen, kizökken
 • kivetkőzik
 • felszínre kerül

leszámítol

ige
 • (a kamat levonásával) kifizet, diszkontál, diszkomptál, ellenró (régies)

megagitál

ige
 • meggyőz, rábeszél, rávesz, megnyer, beszervez

vádirat

főnév
 • vád, vádbeszéd, vádlevél

kálvária

főnév
 • keresztút
 • hányattatás, kínszenvedés, pokoljárás, szenvedés, tortúra

jóltart

ige
 • ellát, traktál, etet, megvendégel

függöny

főnév
 • kárpit, firhang (bizalmas), drapéria
 • (színházi) kortina (szaknyelvi), előfüggöny

katonaság

főnév
 • hadsereg, sereg (bizalmas), had, hadnép (régies), haderő, hadirend (régies), honvédség, harchatalom (régies)
 • legénység
 • katonaélet, katonáskodás
 • katonai szolgálat

megdicsőít

ige
 • felmagasztal, feldicsér, kitüntet, megjutalmaz, piedesztálra emel

megró

ige
 • megfedd, megdorgál, megszid, megpirongat, korhol, megreguláz, rendreutasít, szemére vet Sz: leszedi a keresztvizet (valakiről); megmossa a fejét
 • megint, megrovásban részesít, megfenyít

bérlet

főnév
 • haszonbér, árenda (régies)
 • bérlemény
 • előfizetés, abonnement (régies), járatás, bérletjegy (régies)

ökölvívás

főnév
 • boksz, bokszolás, öklözés, bunyó (szleng), ökölharc, ökölviadal

nagyiparos

főnév
 • gyáros, gyártulajdonos

liba

főnév
 • lúd, pipe (tájnyelvi), zsiba (tájnyelvi), bizsi (tájnyelvi), buriska (tájnyelvi)
 • (pejoratív): lány, nő
 • (szleng): kettes, elégséges

lehull

ige
 • leesik, aláhull (választékos), porba hull (választékos), lezuhan, lepottyan, leomlik
 • lepattog, lepereg, lepotyog, leporlik, lemállik, leválik, lecsordul (tájnyelvi), ledől (tájnyelvi)
 • lefut (csillag), lehanyatlik

mankó

főnév
 • segítség, támasz
 • istáp (régies), hónaljgamó (tájnyelvi), gajmó (tájnyelvi)
 • (szleng): puska, gépágyú (szleng), sorozatlövő (szleng)

műhely

főnév
 • üzem, üzemegység, szerelőcsarnok, szerviz, gyár (régies), officina (régies), csereria (tájnyelvi)
 • műterem, atelier (idegen)
 • alkotóközösség, stúdió

ige
 • tüzel, lövöldöz, lődöz, durrant
 • (várat): ostromol, ágyúz
 • (íjjal) nyilaz
 • (folyadék): lövell, kilő, spriccel (bizalmas)
 • (állatot): elejt, leterít, megöl
 • (gólt) rúg
 • (szleng): közösül, szeretkezik, koitál (idegen)
 • (szleng): (kábítószert) befecskendez, felnyom

körültekintés

főnév
 • körbenézés, szemle
 • megfontolás, megfontoltság, mérlegelés, óvatosság, éberség, meggondoltság, gondosság, előrelátás, alaposság, elővigyázat, elővigyázatosság, tapintatosság, diszkréció (idegen), udvariasság, diplomácia, figyelmesség, odafigyelés

másodízben

határozószó
 • másodszor, másodjára (tájnyelvi)

nagybetű

főnév
 • verzális (szaknyelvi), verzál (szaknyelvi), kapitális (szaknyelvi), nagy kezdőbetű