nagyiparos szinonimái

főnév
 • gyáros, gyártulajdonos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

káka

főnév
 • sás, szittyó (régies), sisák (tájnyelvi), hínár

tombola

főnév
 • tárgysorsjáték, sorsjáték
 • nyereménytárgy-sorsolás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nagyiparos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

morotva

főnév
 • holtág, holtmeder
 • (régies): semlyék (régies), ingovány, süppedék (régies), fertő (régies)

meglóg

ige
 • (bizalmas): eltávozik, ellóg (bizalmas), elmenekül, elfut, elszökik, angolosan távozik, lelép, meglép (bizalmas), megpattan (bizalmas), lelécel (bizalmas), dobbant (bizalmas), elkotródik, felszívódik (szleng), megszökik, elillan, eliszkol, olajra lép (szleng), kereket old, megugrik (bizalmas), elpárolog (bizalmas), elpucol (bizalmas)

meggyűlik

ige
 • felgyülemlik, összegyűlik, összegyűl
 • megsokasodik, megszaporodik
 • (seb): elgennyed, gennyesedik, elmérgedik (tájnyelvi), megérik

lexikon

főnév
 • ismerettár, tudománytár, enciklopédia
 • (régies): szótár
 • (szaknyelvi): szókincs

muzsik

főnév
 • paraszt, földműves, földművelő, pór (régies), gazdálkodó, gazda, farmer, szántóvető (régies), falusi, vidéki, csorvasz (tájnyelvi), csahúr (tájnyelvi), bögőcs (tájnyelvi)

nyiszlett, nyeszlett

melléknév
 • csenevész, vézna, sovány, nyápic, satnya, gyenge, hitvány, hervatag, nyamvadék, lekvár (szleng), erőtlen
 • (tájnyelvi): feslett, kopott, viseltes

kuksol

ige
 • gubbaszt, csücsül, guggol, kuporog, kucorog, kukog (tájnyelvi)
 • rejtőzik, visszavonult életet él

középkori

melléknév
 • medievális (szaknyelvi)
 • (pejoratív): durva, erőszakos, kegyetlen

ijesztget

ige
 • ijeszt, ijeget (tájnyelvi), ijesztgetődzik (tájnyelvi), riogat, rémítget, rémisztget, fenyeget, borzongat, cincsogtat (tájnyelvi)

láma1

főnév
 • tevekecske (régies)

objektum

főnév
 • tárgy, dolog
 • épület, építmény, létesítmény, intézmény
 • célpont

öntő

főnév
 • martinász, öntőmunkás, olvasztár, fémöntő
 • öntőműhely, öntöde

egyből

határozószó
 • rögtön, elsőre, helyből (bizalmas), hirtelen, váratlanul, nyomban, tüstént, legott (régies), azonnal, egyszerre, kapásból, rögtönözve, egy lélegzetre, egy szuszra, kapsiból (szleng), csípőből (szleng), stante pede (idegen), per mops (idegen), élből (szleng)

röfög

ige
 • görrög (tájnyelvi), hörtyög (tájnyelvi)

porlad

ige
 • hamvad, mállik, porhad, porrá válik, hamuhodik (régies), himlik (tájnyelvi)
 • revesedik, korhad

nagyképű

melléknév
 • fontoskodó, nagyképűsködő, felvágós, büszke, hivalkodó, beképzelt, elbizakodott, megjátszós (bizalmas), öntelt, önhitt, dölyfös, magahitt (régies), önelégült, szerénytelen, pózoló, pozőr (idegen), fennhéjázó, nyegle, felfuvalkodott, fölényeskedő, nagyzoló, sznob, pökhendi, gőgös, jani (szleng) Sz: adja a bankot; megjátssza az agyát; nagy a mellénye; oda-vissza van magától; azt hiszi, ő találta fel a spanyolviaszt; azt hiszi, ő ültette a Fiastyúkot; játssza az eszét

mondat

főnév
 • nyilatkozat, ítélet, állítás, kijelentés, frázis (szaknyelvi)

nívós

melléknév
 • színvonalas, kiemelkedő, kitűnő, értékes, rangos

pocakos

melléknév
 • hasas, pohos, nagy hasú, potrohos, hordóhasú, pókhasú, hasban vállas (tréfás), karácsonyfadeltás (tréfás), hájas, bendős (tájnyelvi), pocók (tájnyelvi), köpcös, kövérkés, gömbölyded, pufók, korpulens, dagadt

ne

módosítószó
 • (durva): tessék, nesze, itt van

megorrol

ige
 • megneheztel, megharagszik, megsértődik, duzzog, felhúzza az orrát, rossz néven vesz, zokon vesz, megapprehendál (régies)(valamin)

nyámmog

ige
 • piszkálja az ételt, turkál, ímmel-ámmal eszik, kérődzik (bizalmas)

ponty

főnév
 • potyka, pozsár (régies), babaj (régies)