másodízben szinonimái

határozószó
 • másodszor, másodjára (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lelenc

főnév
 • talált gyermek, állami gondozott, kitett gyermek, árva, elhagyott
 • (régies): lelencház (régies), árvaház, menhely

szimpatizál

ige
 • rokonszenvez, vonzódik, kedvel, rokonszenvet érez (valaki iránt), rokonszenvet táplál (valaki iránt)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a másodízben szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ludas

melléknév
 • (bizalmas): vétkes, bűnös, tettes, turpis (bizalmas), leveles (tájnyelvi), sáros (szleng)
 • esküszegő, hitszegő, számkivetett

kúra

főnév
 • gyógymód, terápia (szaknyelvi), orvoslás, gyógyítás, gyógykezelés, kezelés

közfal

főnév
 • válaszfal, rekeszfal

kiszűrődik

ige
 • kiszivárog, kijut, kiszüremlik, kiáramlik

mámoros

melléknév
 • részeg, ittas, italos, kapatos, spicces, zákányos, kótyagos, bódult, pityókás (bizalmas), becsiccsentett (bizalmas)
 • lelkesült, boldog, önfeledt, gyönyörittas (választékos), szerelemittas, diadalittas (választékos), örömittas, elragadtatott, megrészegült, euforikus (idegen), eksztatikus (idegen), emelkedett (hangulat), megittasult (választékos)

megkóstol

ige
 • megízlel, kipróbál, kóstolgat, megtapasztal, megpákosztol (tájnyelvi)

vegytisztítás

főnév
 • száraztisztítás

kérdezősködik

ige
 • kérdez, kérdezget, kérdedzkedik (tájnyelvi), érdeklődik, informálódik, tudakozódik, tudakol, tudakolódik, megtudakoz, kíváncsiskodik, kurkász (tájnyelvi), horgászódik (régies), értekeződik, puhatolódzik, faggatózik, puhatolózik, vizsgálódik, kémlelődik, tapogatózik, nyomozgat

kefél

ige
 • tisztít, fényesít, vikszel, dörzsöl, csesz (régies), ecsel (régies), süfütöl (régies)
 • (szleng): szeretkezik, közösül, dug (szleng)

gúla

főnév
 • piramis

kezeskedik

ige
 • jótáll, szavatol, garantál, garanciát vállal, kezességet vállal, biztosít, felel, felelősséget vállal

megoldás

főnév
 • megfejtés, eredmény, nyitja (valaminek), kulcsa (valaminek), kiút, dűlő, elintézés, rendezés
 • kifejlet, végkifejlet, kibontakozás

méreg

főnév
 • toxin (szaknyelvi), maszlag (tájnyelvi), métely (tájnyelvi), mirigy (régies), étek (tájnyelvi), etető (tájnyelvi), étő (tájnyelvi)
 • harag, fölháborodás, düh, bosszúság, indulat, fölindulás, bosszankodás, dühroham, dühkitörés, gyűlölet, epe, pipa (szleng)

boldog

melléknév
 • vidám, víg, elégedett, megelégedett, örvendező, örömteli, örömittas, jókedvű, kedélyes, joviális (régies), derűs, eleven, nyugodt, békés, gondtalan, szerencsés, sugárzó, lelkes, ujjongó, elragadtatott, fellelkesült, emelkedett, mámoros, rajongó, eksztatikus (idegen), szívderítő, idilli Sz: madarat lehetne vele fogatni; majd kiugrik a bőréből; majd kibújik a bőréből; a mennyben érzi magát
 • (régies): áldott, szerencsés, gazdag

özönlik

ige
 • folyik, ömlik, árad, áramlik, zúdul, dől, hömpölyög
 • sugárzik, terjed
 • (tömeg): tódul, áramlik, árad, hömpölyög, sereglik, vonul
 • gyűlik, halmozódik

nyámmog

ige
 • piszkálja az ételt, turkál, ímmel-ámmal eszik, kérődzik (bizalmas)

másrészről

határozószó
 • másrészt, másfelől, egyébként

lotyó

főnév
 • (durva): utcalány, utcanő, prostituált, prosti (szleng), luvnya (szleng), sarkangyal (tréfás), valutapillangó (tréfás), presszótündér (tréfás), rosszlány, örömlány, perdita (régies), kokott (régies), kéjhölgy (régies), kéjnő, kurtizán (választékos), némber, hetéra (választékos), ágyas, metresz, félvilági nő (választékos), szajha, ringyó (durva), ribanc (durva), riherongy (tájnyelvi), kurva (durva), cafka (szleng), céda, szotyka (tájnyelvi), rima (tájnyelvi), cemende (tájnyelvi)

megfordít

ige
 • irányt vált, fölcserél, reverzál (idegen), átfordít, invertál (idegen), elfordít, felborít, felfordít
 • kifordít, visszájára fordít

nívós

melléknév
 • színvonalas, kiemelkedő, kitűnő, értékes, rangos

megállás

főnév
 • leállás, blokkolás, stop (idegen), parkolás, megállapodás (régies), fennakadás, elakadás, veszteglés, megtorpanás
 • szünet, pauza (idegen)

kürt

főnév
 • (bizalmas): trombita, harsona, kornéta (régies), sófár (idegen)
 • tülök, duda, gőzsíp
 • sziréna

meghúz

ige
 • megszorít, megfeszít, kifeszít, összeszorít, felhúz, kiköt
 • megránt, megrándít, megvon (régies)
 • félrever, megkondít
 • rajzol, megrajzol, megvon, megjelöl, kijelöl
 • (bizalmas): kifáraszt, megerőltet, legyengít
 • (bizalmas): megzsarol, rövidít, tömörít
 • (szleng): megbuktat, elvág (bizalmas), elnyes (szleng), elránt (szleng), megvág (szleng), visszatapsol (szleng)
 • (tájnyelvi): megtölt, teletölt, feltölt, telehúz (tájnyelvi)

nyakigláb

melléknév
 • nyurga, magas, hórihorgas, hosszúlábú, égimeszelő, colos (bizalmas), langaléta, coli (bizalmas)