kálvária szinonimái

főnév
 • keresztút
 • hányattatás, kínszenvedés, pokoljárás, szenvedés, tortúra

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fogatlan

melléknév
 • foghíjas, fog nélküli, fogakitörött (régies) Sz: árendába adta a fogait

bennszülött II.

főnév
 • őslakos, őslakó, indigéna (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kálvária szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jegyváltás

főnév
 • (régies): eljegyzés, gyűrűváltás, kézfogó (régies), kendőváltás (régies)

homályos

melléknév
 • árnyékos, félárnyékos, árnyas, sötétlő, sötét, szürkülő, alkonyuló, borongós, borús, borult, fénytelen, ködös, felhős
 • átlátszatlan, fátyolos, matt, fakó, tompa, zavaros, pöszmőtés (tájnyelvi)
 • bizonytalan, zavaros, kétes, gyanús, nyugtalanító, tisztázatlan, rendezetlen, megfejthetetlen, misztikus, ezoterikus (szaknyelvi), obskúrus (régies), kaotikus
 • burkolt, érthetetlen, leplezett, pontatlan, meghatározhatatlan, dodonai

hígít

ige
 • felereszt, vizez
 • old
 • (bort): hamisít, felvizez
 • (pénzt): értéktelenít, lenyom, ront
 • sekélyesít, felszínessé tesz, kevesbít, gyengít, tompít

hagy

ige
 • enged, nem akadályoz, hozzájárul, beleegyezik, elfogad, tűr, tolerál, tudomásul vesz
 • végrendelkezik, hagyományoz, ráhagy, örökít, testál (régies), hagyatkozik, megemlékezik
 • parancsol, rendel, meghagy, utasít
 • (valamiből): félretesz, tartalékol
 • (valakire): rábíz, átenged

jövendőbeli II.

főnév
 • választott, jegyes, mátka
 • menyasszony, ara, menyasszonyjelölt
 • vőlegény, vőlegényjelölt

kérődzik

ige
 • rágódik, rág, rágcsál, rágicsál, nyámmog, csócsál (tájnyelvi), kérődik (tájnyelvi), kérődzködik (tájnyelvi), emészt, böfög (régies)
 • (valamin): ismétel, emleget, átgondol, töpreng, megemészt, elmélkedik, tűnődik, mereng, megfontol, elmélázik, mérlegel, latolgat, gondolkozik, fontolóra vesz, tanakodik

szagtalanít

ige
 • dezodorál
 • szellőztet

fúró

főnév
 • fúrógép, furdancs (régies), furu (régies), amerikáner
 • (szleng): elégtelen, egyes, fa, gerenda, kampó

fortyog

ige
 • bugyborékol, bugyog, pöfög
 • dühöng, morgolódik, bosszankodik, füstölög

elborít

ige
 • beborít, belep, ellep, befed, eláraszt, elönt
 • elfed, betakar, eltakar
 • (érzés): eltölt, betölt, eláraszt, hatalmába kerít, elhatalmasodik

gém2

főnév
 • (teniszben): játszma, játék

kezdőbetű

főnév
 • iniciálé

kirak

ige
 • kitesz, kihelyez, kivesz, kipakol, kirámol, kiszőnyegez (régies)
 • kiürít, kivagoníroz
 • kidob, kirúg (bizalmas), kicsap, kivág, kikerget, kihajít, kipenderít, elbocsát, elküld, elenged, meneszt, eltávolít, elmozdít
 • összeállít, kialakít
 • kitesz, kiterít, szétrak, elrendez
 • (valamivel): díszít, dekorál, burkol, beborít

magánhangzó

főnév
 • vokális (szaknyelvi)(szaknyelvi)

kuksol

ige
 • gubbaszt, csücsül, guggol, kuporog, kucorog, kukog (tájnyelvi)
 • rejtőzik, visszavonult életet él

kamélia

főnév
 • japánrózsa

javak

főnév
 • vagyon, birtok, ingatlan, tulajdon, gazdagság, jószág, marha (régies)

keménység

főnév
 • szilárdság
 • szívósság, kitartás, állhatatosság, erő, ellenállóképesség
 • szigor, szigorúság, erély, zordság, kérlelhetetlenség, könyörtelenség, ridegség, érzéketlenség

közösülés

főnév
 • nemi aktus, szeretkezés, ölelkezés, együttlét (választékos), érintkezés, nász, egyesülés, paráználkodás, elhálás (régies), koitusz (szaknyelvi), nőszés (régies), kefélés (szleng), kúrás (szleng), dugás (szleng), numera (szleng), löket (szleng), kettyintés (szleng), gyakás (tájnyelvi), toszás (szleng), baszás (durva)
 • párzás, ívás (halé), görgés (sertésé), búgás (sertésé), fedezés (lóé), dürgés (fajdkakasé)

karaj2

főnév
 • bordaszelet, kotlett, karmonádli (régies)

hóvirág

főnév
 • fehér tavaszika, Gergely-napi virág, hócsepp, árvavirág (régies), berkikata (tájnyelvi), gyolcsvirág (tájnyelvi), havadi (tájnyelvi), hólak (tájnyelvi)

kérdezősködik

ige
 • kérdez, kérdezget, kérdedzkedik (tájnyelvi), érdeklődik, informálódik, tudakozódik, tudakol, tudakolódik, megtudakoz, kíváncsiskodik, kurkász (tájnyelvi), horgászódik (régies), értekeződik, puhatolódzik, faggatózik, puhatolózik, vizsgálódik, kémlelődik, tapogatózik, nyomozgat

kubikos, kubikus

főnév
 • földmunkás, baráber (tájnyelvi)