műhely szinonimái

főnév
 • üzem, üzemegység, szerelőcsarnok, szerviz, gyár (régies), officina (régies), csereria (tájnyelvi)
 • műterem, atelier (idegen)
 • alkotóközösség, stúdió

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiszolgáltat

ige
 • kiadat, kézre ad, felad, odadob (prédául), odavet, feláldoz, elárul

dzsungel

főnév
 • őserdő, esőerdő, rengeteg
 • zűrzavar, kuszaság, összevisszaság, tömkeleg, dzsumbuj (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a műhely szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mobilitás

főnév
 • mozgathatóság, mozgékonyság
 • fizetőképesség

megjátszik

ige
 • utánoz, átvesz, felvesz, tettet, színlel, szimulál, tetszeleg, magára ölt, teszi magát, majmol, másol (bizalmas), szajkóz (bizalmas)
 • játszik, eljátszik, alakít, fellép, kiemel
 • mímel (választékos), imitál (választékos), markíroz (bizalmas), komédiázik, alakoskodik, színészkedik, affektál (idegen)
 • álcázza magát
 • fogad, tesz
 • kijátszik
 • játékba hoz, elindít

megértés

főnév
 • felfogás, appercepció (idegen), intelligencia, ész, értelem
 • belátás, ráébredés, ráeszmélés
 • együttérzés, empátia, jóindulat
 • egyetértés, azonosulás, összhang

letagad

ige
 • lehazudik, eltagad, elmismásol (bizalmas), elmisol (tájnyelvi) Sz: lehazudja a csillagokat is az égről

mozsár

főnév
 • mozsártörő
 • mozsárágyú, tarack (régies)

nyaláb

főnév
 • köteg, csomó, csokor, kéve, bála, marok (tájnyelvi), halmaz, fasciculus (szaknyelvi)
 • csomag, paksaméta (bizalmas), bengyele (tájnyelvi), cucolék (tájnyelvi), kupac, halom, rakás

közösülés

főnév
 • nemi aktus, szeretkezés, ölelkezés, együttlét (választékos), érintkezés, nász, egyesülés, paráználkodás, elhálás (régies), koitusz (szaknyelvi), nőszés (régies), kefélés (szleng), kúrás (szleng), dugás (szleng), numera (szleng), löket (szleng), kettyintés (szleng), gyakás (tájnyelvi), toszás (szleng), baszás (durva)
 • párzás, ívás (halé), görgés (sertésé), búgás (sertésé), fedezés (lóé), dürgés (fajdkakasé)

kötnivaló

főnév
 • akasztófáravaló, akasztófavirág, gazember
 • gézengúz, gazfickó

idő

főnév
 • időszak, kor, korszak, időköz, időtartam, intervallum, fázis, periódus, ciklus
 • időpont, időhatár, terminus
 • élettartam, életkor, életidő (régies)
 • korhatár
 • időszámítás, időmérés, időjelzés
 • időjárás, ájer (tájnyelvi)
 • igeidő, tempus (szaknyelvi)

külszín

főnév
 • külsőség, kinézés, külalak, külső, küllem, forma, alak, arculat
 • látszat, mez
 • felszín, felület

nyomdatermék

főnév
 • sajtótermék, nyomtatvány

öklendezik

ige
 • böffen, böfög, cikákol (tájnyelvi), bokákol (tájnyelvi), öklődik (tájnyelvi)
 • fuldokol

ebédel

ige
 • étkezik, delel (régies), ebédezik (tájnyelvi), délebédez (tájnyelvi), diníroz (idegen), löncsöl (bizalmas)

roller

főnév
 • rolli (bizalmas), hajtány (régies)

pocakos

melléknév
 • hasas, pohos, nagy hasú, potrohos, hordóhasú, pókhasú, hasban vállas (tréfás), karácsonyfadeltás (tréfás), hájas, bendős (tájnyelvi), pocók (tájnyelvi), köpcös, kövérkés, gömbölyded, pufók, korpulens, dagadt

műpártoló

főnév
 • műbarát (régies), műgyűjtő, művészetkedvelő, mecénás, szponzor

mint

kötőszó
 • akárcsak
 • mintsem, semhogy, semmint
 • valamiként

nénike

főnév
 • anyó, anyóka, öreganya, nénémasszony (régies), szülike (tájnyelvi), nenüske (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): nagynéni, tante (régies)
 • (tájnyelvi): testvérnéne, nővér, nőtestvér, nenő (tájnyelvi), nénike (tájnyelvi)

pingpong

főnév
 • asztalitenisz, pinyó (szleng)

nagymértékben

határozószó
 • nagyon, rendkívül, kivált, főleg, módfelett, ugyan (régies), szerfelett, nagy fokban, fölöttébb, tetemesen, derekasan, roppantul, istenigazában, mérhetetlenül, alaposan, ugyancsak, irtóra (szleng)

meglel

ige
 • megtalál, rátalál, rábukkan, felfedez, ráakad, visszaszerez, fellel, feltalál (régies)

nívós

melléknév
 • színvonalas, kiemelkedő, kitűnő, értékes, rangos

platán

főnév
 • boglárfa (régies)