szinonimái

ige
 • tüzel, lövöldöz, lődöz, durrant
 • (várat): ostromol, ágyúz
 • (íjjal) nyilaz
 • (folyadék): lövell, kilő, spriccel (bizalmas)
 • (állatot): elejt, leterít, megöl
 • (gólt) rúg
 • (szleng): közösül, szeretkezik, koitál (idegen)
 • (szleng): (kábítószert) befecskendez, felnyom

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

odamond

ige
 • visszavág, beolvas (valakinek), megmondja a magáét, odavág, kifakad, nekimegy, megmossa a fejét, lerak (tájnyelvi), szemére vet, szapul (bizalmas), fedd, dorgál, leszedi a keresztvizet (valakiről)

bakcsó

főnév
 • vakvarjú (régies, tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lepel

főnév
 • lepedő, takaró, bevonat, burkolat
 • (halotti): szemfedő, szemfedél
 • álarc, álruha

köteles1

melléknév
 • kötelező, megállapított, előírt, obligát (idegen), obligatórius (régies)
 • lekötelezett (régies)

kotnyeles

melléknév
 • minden lében kanál, kíváncsi, tudálékos, fontoskodó, tolakodó, alkalmatlankodó, fecsegő, locsi-fecsi, locska-fecske (tájnyelvi), katuska (tájnyelvi), hírharang Sz: minden szarba beleüti az orrát; mindenbe beleártja magát; minden tálban fakanál a nyelve

kikölcsönöz

ige
 • kölcsönvesz, kivesz, kivisz

levő, lévő

melléknév
 • létező, található
 • való

megcsúnyul

ige
 • elcsúnyul, elcsúful, elformátlanodik, elformádzik (tájnyelvi), megrusnyul (tájnyelvi)

vállal

ige
 • elvállal, elfogad, fedez
 • elkötelezi magát, aláír
 • elismer, magáénak ismer, magára vesz, elvállal, magára vállal, elvádol (tájnyelvi), nyakába vesz (tájnyelvi)
 • befogad

karaj2

főnév
 • bordaszelet, kotlett, karmonádli (régies)

kajál

ige
 • (szleng): eszik, táplálkozik, falatozik, kosztol (bizalmas), étkezik, zabál (szleng), abrakol (szleng), burkol (szleng), tömi a majmot (szleng)

garázda I.

melléknév
 • durva, erőszakos, vad, agresszív, féktelen, duhaj, duhajkodó, verekedő, kötekedő, huligán, vandál, krakéler (régies), balhés (szleng), vaddisznó (bizalmas), radó (tájnyelvi)

keménykezű

melléknév
 • erőskezű, határozott, erélyes, szigorú

megfizethetetlen

melléknév
 • drága, felbecsülhetetlen, megbecsülhetetlen, értékes, nagy értékű, becses

megtalálható

melléknév
 • felfedezhető, fellelhető, felderíthető, látható

beteljesedik

ige
 • beteljesül, bekövetkezik, betelik, bevégződik, eljön, elérkezik, megbizonyosodik (tájnyelvi)
 • (jóslat): megvalósul, valóra válik, teljesül, realizálódik, beválik

öreganya

főnév
 • nagyanya, szépanya, peszeanyika (tájnyelvi), szülike (tájnyelvi)

ne

módosítószó
 • (durva): tessék, nesze, itt van

lőpor

főnév
 • puskapor, robbanópor, gyújtópor (régies), por (régies)

lendítőkerék

főnév
 • lendkerék

mászik

ige
 • kúszik, csúszik, araszol
 • fölmászik, felkapaszkodik, hág, felkúszik, kecmereg (tájnyelvi), mászkodik (tájnyelvi)
 • kapaszkodik, húzódzkodik
 • cammog, vánszorog, vonszolja magát
 • (idő): múlik, ólomlábakon jár

nagymértékben

határozószó
 • nagyon, rendkívül, kivált, főleg, módfelett, ugyan (régies), szerfelett, nagy fokban, fölöttébb, tetemesen, derekasan, roppantul, istenigazában, mérhetetlenül, alaposan, ugyancsak, irtóra (szleng)

máglya

főnév
 • rakás, halom, kupac
 • máglyahalál, tűzhalál

közéleti

melléknév
 • nyilvános, politikai

megállás

főnév
 • leállás, blokkolás, stop (idegen), parkolás, megállapodás (régies), fennakadás, elakadás, veszteglés, megtorpanás
 • szünet, pauza (idegen)

napszámos

főnév
 • napibéres, napidíjas
 • szolga, szegényparaszt