mankó szinonimái

főnév
 • segítség, támasz
 • istáp (régies), hónaljgamó (tájnyelvi), gajmó (tájnyelvi)
 • (szleng): puska, gépágyú (szleng), sorozatlövő (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

váratlan II.

határozószó
 • váratlanul, hirtelen, meglepetésszerűen, egykettőre, egyszer csak, egyszeriben, egyszerre, hipp-hopp, ripsz-ropsz, ukmukkfukk, máról holnapra, se szó, se beszéd, mirniksz dirniksz (bizalmas), menten, rögvest
 • véletlen

zsírfolt

főnév
 • zsírpecsét, szennyfolt, plecsni (bizalmas), paca, maszat, piszok
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mankó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

litográfia

főnév
 • kőnyomás, kőnyomat, kőnyomtatás, kőrajz, kőmetszet, kőmetszvény (régies)

krédó

főnév
 • hiszekegy, hitvallás
 • alapelv

követ2

főnév
 • megbízott, meghatalmazott, küldött, közbenjáró
 • nuncius (szaknyelvi), legátus (régies)
 • (régies): országgyűlési képviselő
 • (régies): előjel

kíséret

főnév
 • testőrség, őrizet, fedezet, eszkort (idegen)
 • csapat, udvar, környezet, személyzet, slepp (bizalmas), staffázs (régies), stáb, retyerutya (tájnyelvi)
 • dallam, melódia, aláfestés, zenei aláfestés

magatartás

főnév
 • magaviselet, magaviselés (régies), viselkedés, viselkedésmód, megjelenés, élésmód (régies), attitűd, habitus, modor, fellépés, közeledés, közeledésmód, hozzáállás, viszonyulás, beállítottság
 • kiállás

meghosszabbít

ige
 • kitold, bővít, kienged, leenged, megnyújt, kinyújt, megtold, megnövel, hosszít, növeszt, kifeszít, megnagyít, kiterjeszt
 • elhalaszt, elodáz, elnapol, kitol
 • elnyújt, elhúz, prolongál, meghosszít (régies)

védőszárny

főnév
 • védelem, oltalom, oltalmazás, pártfogás, menedék, védőpajzs, égisz (választékos)

keménység

főnév
 • szilárdság
 • szívósság, kitartás, állhatatosság, erő, ellenállóképesség
 • szigor, szigorúság, erély, zordság, kérlelhetetlenség, könyörtelenség, ridegség, érzéketlenség

karrierista

melléknév
 • törtető, könyöklő, akarnok
 • becsvágyó, nagyravágyó

gordonkás

főnév
 • csellista, csellós, kisbőgős (tájnyelvi)

készáru

főnév
 • késztermék

meglát

ige
 • megpillant, észlel, érzékel
 • észrevesz, felfigyel, rajtaér (régies), pillantást vet, felismer, felfog, felfedez, rábukkan, rácsodálkozik, azonosít, megismer, ráismer, viszontlát, ráébred, kiszúr (bizalmas), kivesz
 • meggyőződik, megfigyel, megtapasztal, rájön, belát, bizonyosságot szerez

méltóztatik

ige
 • (választékos): kegyeskedik, engedélyez

biztonsági I.

melléknév
 • védő, óvó, védelmi, biztonságtechnikai

összesség

főnév
 • teljesség, együttes, összeg, summa (bizalmas)

nívós

melléknév
 • színvonalas, kiemelkedő, kitűnő, értékes, rangos

maradék

főnév
 • ételmaradék, morzsa, fölösleg, reszli (bizalmas), resztli (bizalmas), faradék (régies), pöszlék (tájnyelvi), metélék (régies), hulladék, maradvány, reziduum (szaknyelvi), szuperplusz (régies), fogyaték (tájnyelvi), hulló (tájnyelvi)
 • (régies): ivadék, sarjadék, utód
 • utókor

lián

főnév
 • kúszónövény, futónövény, indás növény

megellik

ige
 • megkölykedzik, megkölykezik, megfial, megfiadzik, megvemhezik (tájnyelvi), lemalacozik, legidázik, leborjazik

nénike

főnév
 • anyó, anyóka, öreganya, nénémasszony (régies), szülike (tájnyelvi), nenüske (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): nagynéni, tante (régies)
 • (tájnyelvi): testvérnéne, nővér, nőtestvér, nenő (tájnyelvi), nénike (tájnyelvi)

mászik

ige
 • kúszik, csúszik, araszol
 • fölmászik, felkapaszkodik, hág, felkúszik, kecmereg (tájnyelvi), mászkodik (tájnyelvi)
 • kapaszkodik, húzódzkodik
 • cammog, vánszorog, vonszolja magát
 • (idő): múlik, ólomlábakon jár

kúpcserép

főnév
 • kúpos cserép, gerinccserép, barátcserép (régies), görbe cserép (tájnyelvi)

megfordít

ige
 • irányt vált, fölcserél, reverzál (idegen), átfordít, invertál (idegen), elfordít, felborít, felfordít
 • kifordít, visszájára fordít

névtábla

főnév
 • címtábla, cégér