körültekintés szinonimái

főnév
 • körbenézés, szemle
 • megfontolás, megfontoltság, mérlegelés, óvatosság, éberség, meggondoltság, gondosság, előrelátás, alaposság, elővigyázat, elővigyázatosság, tapintatosság, diszkréció (idegen), udvariasság, diplomácia, figyelmesség, odafigyelés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mérlegel

ige
 • (szaknyelvi): mér, megmér, mázsál, lemér, ponderál (idegen)
 • fontolgat, latolgat, fontol, latol, fontolóra vesz, meggondol, töprenkedik, tépelődik, mérlegre tesz, latra vet, gondolkodik (valamin), elmélkedik, átgondol, kiértékel, elbírál, morfondírozik, megrág, rágódik, meghány-vet
 • felbecsül, taksál, becsül, értékel, kalkulál

szakszókincs

főnév
 • terminológia (szaknyelvi), szakzsargon (pejoratív), nómenklatúra (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a körültekintés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

konyharuha

főnév
 • törlőruha, edénytörlő, edénykendő, törlőkendő, asztalkendő, törölgetőkendő, törlőrongy, dörgölő (tájnyelvi), törölő (régies)

kiáltás

főnév
 • kurjantás, kurítás (tájnyelvi), rikoltás, sivítás, visítás, sikítás, sikoly, rivallás, dörgés, ordítás, üvöltés, harsogás, bömbölés, bőgés

kéretlen II.

határozószó
 • kéretlenül, hívatlanul
 • önként

jégtábla

főnév
 • jégtükör, táblajég

költ2

ige
 • kifizet, kiad, elkölt
 • ráfordít, áldoz, beleöl
 • költekezik, költségeskedik (tájnyelvi), költségekbe veri magát, legombol (szleng), eltapsol (szleng)
 • (ennivalót) fogyaszt

lám

módosítószó
 • íme, ecce (idegen)
 • ugye

tettet

ige
 • színlel, szimulál, megjátszik, mímel (választékos), affektál

hóvirág

főnév
 • fehér tavaszika, Gergely-napi virág, hócsepp, árvavirág (régies), berkikata (tájnyelvi), gyolcsvirág (tájnyelvi), havadi (tájnyelvi), hólak (tájnyelvi)

hívatlan

melléknév
 • tolakodó, kéretlen, betolakodó, fogadatlan, spontán, önkéntes
 • váratlan
 • illetéktelen, elutasított, visszautasított, elfogadatlan

felé

névutó
 • iránt, irányában, számára
 • táján, tájékán, környékén
 • tájt, tájban, körül

ideiglenes

melléknév
 • átmeneti, provizórikus (idegen), időleges, időszaki, múló, ad hoc (idegen), alkalmi, interim (régies), mulandó, efemer (idegen), futó, kérészéletű, rögtönzött, hevenyészett

leáldozik

ige
 • lenyugszik, lemegy, alászáll, leszáll, leszentül (tájnyelvi)
 • hanyatlik, megszűnik

levesestányér

főnév
 • mélytányér

arculat

főnév
 • (régies): arc, ábrázat
 • jelleg, forma, megjelenés, imázs, kép

műfordítás

főnév
 • fordítás, művészi fordítás, irodalmi fordítás, transzláció (szaknyelvi), tradukció (szaknyelvi)
 • tolmácsolás

megorrol

ige
 • megneheztel, megharagszik, megsértődik, duzzog, felhúzza az orrát, rossz néven vesz, zokon vesz, megapprehendál (régies)(valamin)

kőszál

főnév
 • szikla, szirt, kőszirt

kongatás

főnév
 • jelzés, ütés
 • harangozás, harangszó, kondítás, csendítés (tájnyelvi), gingallózás (tájnyelvi)

kúpcserép

főnév
 • kúpos cserép, gerinccserép, barátcserép (régies), görbe cserép (tájnyelvi)

meglel

ige
 • megtalál, rátalál, rábukkan, felfedez, ráakad, visszaszerez, fellel, feltalál (régies)

közéleti

melléknév
 • nyilvános, politikai

kiegyenesedik

ige
 • felemelkedik, felegyenesedik, kihúzza magát, kinyújtózik, kifeszíti a derekát

kürt

főnév
 • (bizalmas): trombita, harsona, kornéta (régies), sófár (idegen)
 • tülök, duda, gőzsíp
 • sziréna

megnyugtatás

főnév
 • elcsendesítés, lecsillapítás, megbékítés, elcsitítás, vigasztalás, enyhítés