katonaság szinonimái

főnév
 • hadsereg, sereg (bizalmas), had, hadnép (régies), haderő, hadirend (régies), honvédség, harchatalom (régies)
 • legénység
 • katonaélet, katonáskodás
 • katonai szolgálat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kapitulál

ige
 • meghátrál, visszavonul, retirál (régies), meghódol, behódol
 • leteszi a fegyvert, megadja magát

gondol

ige
 • jár az agyában, forgat a fejében, eszébe jut, eszébe ötlik
 • gondolkodik (valamin), kiagyal, kifőz
 • képzel, hisz, vél, alít (régies), vélekedik, feltesz, feltételez
 • sejt, gyanít
 • tart, tekint, néz, lát, értékel, talál (valamilyennek)
 • (valakire, valamire): céloz, ért (valahogyan)
 • (valakivel, valamivel): törődik (valakivel, valamivel), gondja van (valamire), gondot fordít (valamire)
 • számít (valamire), számol (valamivel), számításba vesz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a katonaság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kacaj

főnév
 • nevetés, kacagás, hahota
 • nyerítés (pejoratív)

huzal

főnév
 • drót, fémszál, vezeték, fémvezeték, kábel, sodrony, vashuzal, drótkötél

hontalan

melléknév
 • hazátlan, számkivetett, száműzött, üldözött, bujdosó, földönfutó, menekült
 • otthontalan, elhagyott, ágrólszakadt, sehonnai, hajléktalan, lakástalan

hamvad

ige
 • elég, parázslik
 • porlad, elmállik, hamuhodik (régies), hamvadozik (tájnyelvi)
 • (régies): hervad, pusztul

kapufélfa

főnév
 • kapufa, kapubálvány, kapuszobor, zábé (régies), kapuzábé (régies)

kicsavar

ige
 • kiteker, kihajt, kisrófol, kihúz, meglazít
 • kifacsar, kinyom, kiszorít, kiprésel, kisajtol, kicsur (tájnyelvi)
 • elferdít, félremagyaráz, eltorzít, kiforgat, meghamisít, megmásít (tájnyelvi), csúsztat (bizalmas)

szatíra

főnév
 • gúnyirat, paródia, travesztia (idegen), gúnyvers
 • gúny, irónia

gém2

főnév
 • (teniszben): játszma, játék

fülész

főnév
 • fülorvos, fülszakorvos, fülgyógyász, otológus (szaknyelvi), fül-orr-gégész

elgennyed, elgennyes

ige
 • elmérgesedik, meggyűlik, megevesül (tájnyelvi), elfertőződik

gőzgép

főnév
 • lokomobil (régies), mozdony (régies), tüzesgép (tájnyelvi)

kiforgat

ige
 • kifordítgat, kitúr, kiemel
 • (valakit valamiből): kifoszt, kisemmiz, megkopaszt (bizalmas), kirabol, kiszipolyoz, kiemészt (tájnyelvi), kinulláz (bizalmas)
 • kivetkőztet
 • kimozdít, kibillent, kizökkent
 • elferdít, kifacsar, félremagyaráz, eltorzít, csűr-csavar, deformál, meghamisít
 • kifaggat, kikérdez, sarokba szorít

kiürül

ige
 • kifogy, kiüresedik
 • (szervezetből): kitisztul, kipurgálódik (szaknyelvi)
 • elnéptelenedik

másképp, másképpen

határozószó
 • máshogyan, másként, más módon, eltérően

láma1

főnév
 • tevekecske (régies)

kavargás

főnév
 • forgatag, örvény
 • mozgás, forgás, gomolygás, örvénylés

jövő I.

melléknév
 • következő, leendő, jövendő, közelgő, küszöbön álló, holnapi, későbbi, majdani, azutáni

készáru

főnév
 • késztermék

külszín

főnév
 • külsőség, kinézés, külalak, külső, küllem, forma, alak, arculat
 • látszat, mez
 • felszín, felület

keménykezű

melléknév
 • erőskezű, határozott, erélyes, szigorú

ideiglenes

melléknév
 • átmeneti, provizórikus (idegen), időleges, időszaki, múló, ad hoc (idegen), alkalmi, interim (régies), mulandó, efemer (idegen), futó, kérészéletű, rögtönzött, hevenyészett

kezeskedik

ige
 • jótáll, szavatol, garantál, garanciát vállal, kezességet vállal, biztosít, felel, felelősséget vállal

lakkoz

ige
 • fényez, lazúroz (szaknyelvi), fénymázol, politúroz (idegen), firnájszol (tájnyelvi)