nagybetű szinonimái

főnév
 • verzális (szaknyelvi), verzál (szaknyelvi), kapitális (szaknyelvi), nagy kezdőbetű

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beleömlik

ige
 • belefolyik, beleárad, belezúdul
 • beleborul, beledől
 • (folyó): beletorkollik, beleszakad (régies)

paradicsom2

főnév
 • bobojó (tájnyelvi), járáncsalma (tájnyelvi), járáncsialma (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nagybetű szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mora

főnév
 • haladék, késedelem, halasztás
 • (szaknyelvi): (rövid) szótag

meglátás

főnév
 • felfigyelés, megnézés, megtekintés, megpillantás, felismerés, megszemlélés
 • észrevétel, elgondolás, ötlet, felvetés, gondolat, megjegyzés, hozzászólás

meggörbül

ige
 • begörbül, elgörbül, behajlik, meghajlik, megvetemedik, elfintul (tájnyelvi), gornyad (tájnyelvi), megroskad, megereszkedik, meghajol, deformálódik

lever

ige
 • leüt, lelök, ledönt, lesodor, letaszít
 • lekatancol (tájnyelvi), lekavar (tájnyelvi), lezuhít (tájnyelvi), leberhel (tájnyelvi)
 • legyőz, megsemmisít, szétver, szétzúz, szétmorzsol, megdönt, elpusztít, elnyom, eltipor, eltapos, elfojt, vérbe fojt, diadalt arat (valaki fölött)
 • elcsüggeszt, elszomorít, elbúsít, lesújt, letör, lehangol, megrendít, porba sújt, letaglóz, megráz, földhöz vág, elkedvetlenít, kedvét szegi (valakinek), kedvét veszi (valakinek), elszontyolít, indiszponál (idegen), deprimál, lehervaszt (szleng), lelomboz (szleng)
 • (tájnyelvi): rávesz, lábáról levesz
 • lebeszél
 • (földbe): rögzít, leüt, ledöngöl (tájnyelvi), lesulykol, ledöböcsköl (tájnyelvi), lesupál (tájnyelvi), lezuhol (tájnyelvi)
 • (figurát): kiüt, leszed, levesz, leüt
 • (eső növényt): megdönt, földre dönt, megtör
 • (árat): lecsökkent, lenyom, leszorít
 • (bizalmas): legépel, lekopogtat, lepötyögtet, leír

mustra

főnév
 • minta, áruminta, mintapéldány, mutatvány, mutatványdarab
 • szemle, ellenőrzés, szemrevételezés, vizsgálat, áttekintés
 • seregszemle, sorakozó, felvonulás

nyílik

ige
 • tárul, szétválik, fordul
 • virágzik, virul, virít, feslik, kibomlik, pompázik, fakad
 • (valahova): vezet, visz
 • néz
 • működni kezd, indul
 • (alkalom): adódik, kínálkozik, mutatkozik
 • támad

kubikos, kubikus

főnév
 • földmunkás, baráber (tájnyelvi)

közeljövő

főnév
 • holnap

így II.

kötőszó
 • tehát, eszerint, következésképp, ennélfogva, ezért, ennek következtében, ezenest (tájnyelvi)
 • például

lakkoz

ige
 • fényez, lazúroz (szaknyelvi), fénymázol, politúroz (idegen), firnájszol (tájnyelvi)

nyúzódik

ige
 • kopik, rongyolódik, rongálódik, szakad, nyűvődik, nyüstölődik (tájnyelvi), nyuvad (tájnyelvi), tipródik, nyuvasztódik

önkínzás

főnév
 • önsanyargatás, önmarcangolás, önvád, önemésztés
 • önostorozás, flagelláció, aszkézis
 • emésztődés, gyötrődés, tépelődés

egzotikus

melléknév
 • tengerentúli, forró égövi, délszaki
 • furcsa, idegenszerű, különös, bizarr

rovatvezető

főnév
 • szerkesztő
 • műsorvezető

ponty

főnév
 • potyka, pozsár (régies), babaj (régies)

nagyfokú

melléknév
 • nagyarányú, nagymérvű (választékos), nagymértékű, kiterjedt, fokozott, felfokozott, intenzív, súlyos, nagy, magas fokú, erős, kirívó
 • túlságos, feltűnő, határtalan, kimondhatatlan, szertelen
 • hathatós, mélyreható, beható, mély

mókás

melléknév
 • tréfás, bolondos, játékos, bohókás, bohó, játszi, jópofa, mulatságos, vicces, mulattató, szórakoztató, mófé (tájnyelvi), figurás (tájnyelvi)
 • nevetséges, különös, furcsa, groteszk, muris (bizalmas), habókos (tájnyelvi)

névtábla

főnév
 • címtábla, cégér

platán

főnév
 • boglárfa (régies)

napszámos

főnév
 • napibéres, napidíjas
 • szolga, szegényparaszt

megnyugtatás

főnév
 • elcsendesítés, lecsillapítás, megbékítés, elcsitítás, vigasztalás, enyhítés

nyakigláb

melléknév
 • nyurga, magas, hórihorgas, hosszúlábú, égimeszelő, colos (bizalmas), langaléta, coli (bizalmas)

poloska

főnév
 • polos (bizalmas), féreg, bodobács, csimasz (tájnyelvi), bence (régies)
 • (szleng): lehallgatókészülék