könnyűszerrel szinonimái

határozószó
 • könnyen, könnyedén, simán, nehézség nélkül, játszva (választékos), megerőltetés nélkül (választékos), erőfeszítés nélkül (választékos), kényelmesen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

eljön

főnév
 • ellátogat, elfárad, idejön, elérkezik, megérkezik
 • bekövetkezik, beköszönt, beteljesedik, megvalósul, betelik (tájnyelvi), elkövetkezik, felvirrad (nap)

tekintet

főnév
 • pillantás, nézés, szemvillanás, kacsintás, hunyorgás
 • ábrázat, arckifejezés
 • tekintetbevétel, figyelembevétel, figyelem
 • szempont, vonatkozás, nézőpont, aspektus, megvilágítás
 • (régies): tisztelet, tekintély
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a könnyűszerrel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

komp

főnév
 • átkelőhajó, rév, hidas (tájnyelvi), kerepes (tájnyelvi)

kettős I.

melléknév
 • kettes, kétszeres, kételemű, páros, dupla, duplex (szaknyelvi), duplikált (idegen), duális (szaknyelvi), kétcélú, iker, kettőzött, kéttagú, alternatív (idegen), bináris (szaknyelvi), biner (idegen)
 • kétféle, kétrétű

képzettség

főnév
 • végzettség, kiképzés, felkészültség, készültség, erudíció (idegen), műveltség, tudás, jártasság, tanultság, kvalifikáció, szakképzettség, képesítés, gyakorlat, szakavatottság, szakértelem

jaguár

főnév
 • káguár (régies), onka (régies)

korrekt

melléknév
 • tisztességes, becsületes, megbízható, szavahihető, tisztakezű, kifogástalan, feddhetetlen (jellem)
 • sportszerű, fair (idegen)
 • igazságos, tárgyilagos, pártatlan, objektív, helyes, pontos, hibátlan, helyénvaló, szabályszerű, méltányos

küszködik

ige
 • igyekszik, fáradozik, vesződik, bajlódik, küzd, gürcöl, töri magát, apait-anyait belead, melózik (szleng), erőlködik, verejtékezik, izzad, robotol (bizalmas), lejsztol (szleng), nyüvekedik (tájnyelvi)
 • kínlódik, vergődik, gyötrődik

terminus

főnév
 • határidő, időpont, határnap, lejárat (szaknyelvi)
 • időtartam, ciklus, időköz
 • szakszó, szakkifejezés, terminus technicus (szaknyelvi), műkifejezés, műszó, mesterszó (régies)
 • elnevezés, megnevezés, megjelölés

homályos

melléknév
 • árnyékos, félárnyékos, árnyas, sötétlő, sötét, szürkülő, alkonyuló, borongós, borús, borult, fénytelen, ködös, felhős
 • átlátszatlan, fátyolos, matt, fakó, tompa, zavaros, pöszmőtés (tájnyelvi)
 • bizonytalan, zavaros, kétes, gyanús, nyugtalanító, tisztázatlan, rendezetlen, megfejthetetlen, misztikus, ezoterikus (szaknyelvi), obskúrus (régies), kaotikus
 • burkolt, érthetetlen, leplezett, pontatlan, meghatározhatatlan, dodonai

hipp-hopp

módosítószó
 • egyszerre, váratlanul, egyszer csak, gyorsan, hirtelen

féktelen

melléknév
 • heves, szilaj, bősz, fékevesztett, fékezhetetlen, szertelen, esztelen, zabolátlan, őrült, tomboló, vad, mértéktelen, fegyelmezetlen, rakoncátlan, engedetlen
 • elszabadult, gáttalan, gátlástalan, kicsapongó Sz: nincs kocsisa eszének; olyan, mint a ménes; elszakasztotta a kötőféket
 • túláradó, túlcsorduló, szabadjára engedett, lángoló, perzselő, heves, szenvedélyes, széles (jókedv)
 • pajkos, csintalan, dévaj (régies)

huzal

főnév
 • drót, fémszál, vezeték, fémvezeték, kábel, sodrony, vashuzal, drótkötél

lányos

melléknév
 • nőies
 • pipogya, mulya, puhány, feminin, anyámasszony katonája
 • szűzies, szégyenlős, szemérmes
 • effeminált (idegen)

leszűr

ige
 • lecsapol, megszűr, átszűr
 • kikövetkeztet, következtetést levon, kihámoz

apróhirdetés

főnév
 • apró

mundér

főnév
 • (régies): egyenruha, formaruha, uniformis, angyalbőr (tréfás)

meglóg

ige
 • (bizalmas): eltávozik, ellóg (bizalmas), elmenekül, elfut, elszökik, angolosan távozik, lelép, meglép (bizalmas), megpattan (bizalmas), lelécel (bizalmas), dobbant (bizalmas), elkotródik, felszívódik (szleng), megszökik, elillan, eliszkol, olajra lép (szleng), kereket old, megugrik (bizalmas), elpárolog (bizalmas), elpucol (bizalmas)

könyörül

ige
 • megkönyörül, megkegyelmez, megsajnál, megindul (választékos), megesik a szíve (választékos), megszán, elnéz, megbocsát, irgalmaz, segít

kollaborál

ige
 • együttműködik, összedolgozik

krédó

főnév
 • hiszekegy, hitvallás
 • alapelv

megjátszik

ige
 • utánoz, átvesz, felvesz, tettet, színlel, szimulál, tetszeleg, magára ölt, teszi magát, majmol, másol (bizalmas), szajkóz (bizalmas)
 • játszik, eljátszik, alakít, fellép, kiemel
 • mímel (választékos), imitál (választékos), markíroz (bizalmas), komédiázik, alakoskodik, színészkedik, affektál (idegen)
 • álcázza magát
 • fogad, tesz
 • kijátszik
 • játékba hoz, elindít

köteles1

melléknév
 • kötelező, megállapított, előírt, obligát (idegen), obligatórius (régies)
 • lekötelezett (régies)

kiáltás

főnév
 • kurjantás, kurítás (tájnyelvi), rikoltás, sivítás, visítás, sikítás, sikoly, rivallás, dörgés, ordítás, üvöltés, harsogás, bömbölés, bőgés

kúra

főnév
 • gyógymód, terápia (szaknyelvi), orvoslás, gyógyítás, gyógykezelés, kezelés

meglátás

főnév
 • felfigyelés, megnézés, megtekintés, megpillantás, felismerés, megszemlélés
 • észrevétel, elgondolás, ötlet, felvetés, gondolat, megjegyzés, hozzászólás