kitelik szinonimái

ige
 • meghízik, meghájasodik, felszed magára, kikerekedik, kigömbölyödik
 • (tájnyelvi): eltelik (idő), lejár, végbemegy, befejeződik, véget ér
 • elegendő, futja, elégséges, elég

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

forog

ige
 • körbejár, perdül, csavarodik, kering, kereng, pörög, megfordul, cirkulál, rotációt végez (szaknyelvi), karingálózik (tájnyelvi), forgolózik (tájnyelvi), kavarog, örvénylik
 • hentereg, gurul, hengeredik, hempereg, átfordul
 • fészkelődik, hánykolódik, izeg-mozog
 • (valahol): forgolódik, megfordul, tartózkodik
 • forgalomban van, kézről-kézre jár
 • táncol
 • piruettezik (szaknyelvi)

ciklikus

melléknév
 • ciklusos, ismétlődő, időszakos, visszatérő, körforgásos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kitelik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kíméletlen

melléknév
 • durva, vad, rideg, tapintatlan, érzéketlen, erőszakos, sértő, bántó, goromba, szívtelen, embertelen, kegyetlen, keményszívű, irgalmatlan, könyörtelen, kérlelhetetlen, modortalan, állatias, embernyúzó, bosszúálló, vérszívó, szipolyozó, barbár, brutális, drasztikus, derb (idegen), krudélis (régies)

kapcsolás

főnév
 • összekötés, összefűzés, csatolás, társítás
 • asszociáció
 • összeköttetés

jövendő II.

főnév
 • jövő, holnap, futurum (régies), utókor, jövetel (tájnyelvi)
 • kilátás, távlat, kifutás, perspektíva (idegen), sors

idevágó

melléknév
 • vonatkozó, szóban forgó, helyénvaló, megfelelő, ideillő, beleillő

kísérő I.

melléknév
 • követő, védelmező
 • velejáró, együttjáró, párhuzamos, együtt előforduló, egyidejű, járulékos, mellékes, másodlagos, érintkező, kapcsolódó, kiegészítő, szinkrón (idegen), szimultán, konkomitáns (idegen), akcesszórius (idegen)

költségmentes

melléknév
 • díjtalan, díjmentes, ingyenes, térítésmentes, grátisz (bizalmas), potya (szleng)

tankötelezettség

főnév
 • iskolakötelezettség

hatás

főnév
 • befolyás, influencia (idegen), hatóerő
 • eredmény, effektus, következmény, folyomány, utóhatás, kihatás, foganat
 • látszat, benyomás, impresszió (idegen)

hányatott

melléknév
 • viszontagságos, viharos, küzdelmes, zilált, rögös, kemény

értelmez

ige
 • interpretál, magyaráz, megmagyaráz, megértet, kommentál, megvilágít, kifejt, tolmácsol, (Bibliát) exegetál (szaknyelvi), vesz (valaminek), felfog (valaminek)
 • meghatároz, definiál, leír

helytálló

melléknév
 • igaz, helyes, megfelelő, érvényes, kétségtelen, bizonyos, kifogástalan, ésszerű, logikus, értelmes, alapos, megbízható, elfogadható

köszöntő II.

főnév
 • jókívánság, köszöntés, üdvözlés, üdvözlet

lámpaoszlop

főnév
 • kandeláber, kandelábertartó, lámpatartó, lámpavas

akármi I.

névmás
 • akármicsoda, bármi
 • akármilyen, bármilyen

menetel I.

ige
 • masíroz, vonul, gyalogol, marsol (tájnyelvi), masírol (tájnyelvi), kutyagol (bizalmas), baktat

masszív

melléknév
 • erős, tartós, szilárd
 • nehéz, súlyos, tömött, tömör, vaskos
 • keménykötésű, robusztus, tagbaszakadt, drabális (pejoratív)

kitermel

ige
 • felszínre hoz, feltár, kifejt, kibont, kibányász, kinyer
 • kiaknáz, kimerít, hasznosít
 • gyárt, kihoz (bizalmas), előállít
 • létrehoz, kifejleszt, megalkot, kialakít, előidéz

kiküldött

főnév
 • megbízott, meghatalmazott, kirendelt, kinevezett, követ, közvetítő, képviselő, közbenjáró, delegátus (idegen), ablegátus (idegen), deputáns (idegen), emisszárius (idegen)

konyhaszekrény

főnév
 • konyhakredenc, kredenc, tálalószekrény, edényszekrény, edényespolc, pohárszék, duláb (tájnyelvi)

marha II.

melléknév
 • buta, ostoba, idióta, hülye
 • nagy, hatalmas, jókora, óriási, roppant, böhöm (bizalmas), bazi nagy (szleng)
 • (hsz-ként): nagyon, marhára (szleng), állatian (szleng), állatira (szleng), piszkosul (szleng)

kivon

ige
 • (választékos): kihúz, kiránt, előránt, kivesz, elővon
 • visszarendel, visszavon, visszahív, elvezényel, elvonultat
 • kiválaszt, kinyer, előállít, kiold
 • levon, kisebbít, csökkent, elvesz, leszámít, szubtrahál (szaknyelvi)

káromkodik

ige
 • szitkozódik, szidalmaz, gyaláz, káromol, átkozódik, szentségel, adtateremtéz, szedtevettézik, ebugattázik, teremtettézik, teringettézik, becstelenkedik (tájnyelvi), mocskolódik (tájnyelvi), kárhozkodik (tájnyelvi), istenez (tájnyelvi), cifráz (tájnyelvi), anyázik (szleng), szakrázik (szleng), szakkermentez (régies), szakramentíroz (régies) Sz: átkozódik, mint a kereketört kocsis; átkozódik, mint a zupás őrmester; erősen fújja az adtát; káromkodik, mint a zápor; lábuknál fogva húzza le a szenteket az égből; majd lerántja az eget; megereszti a huszármiatyánkot; szalonnát evett, megcsúszott a szája; szórja, mint katona az adtát; úgy káromkodik, mint egy kocsis; vasvillát köpköd

korszerűsít

ige
 • modernizál, megújít, felújít, tökéletesít, fejleszt, gépesít

másolat

főnév
 • kópia, másodpéldány, levonat, másodlat (régies)
 • hasonmás, fakszimile, reprint
 • xerox, fénymásolat, stencil
 • utánzat, reprodukció, repró, poszter
 • hamisítvány