kitermel szinonimái

ige
 • felszínre hoz, feltár, kifejt, kibont, kibányász, kinyer
 • kiaknáz, kimerít, hasznosít
 • gyárt, kihoz (bizalmas), előállít
 • létrehoz, kifejleszt, megalkot, kialakít, előidéz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

trágyáz

ige
 • ganéz (tájnyelvi), ganajoz (tájnyelvi), termékenyít, kövérít (régies), poszmatol (tájnyelvi), teleköl (tájnyelvi), feljavít
 • (régies): zsírosít, zsíroz
 • fűszerez, ízesít

bősz

melléknév
 • gyűlölködő, ádáz, vérengző, brutális, barbár, kíméletlen, vad, kegyetlen, fékezhetetlen, féktelen
 • tomboló, heves, vad
 • (tréfás): szenvedélyes, lelkes, odaadó, dühödt, megszállott, fanatikus
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kitermel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kimerítő

melléknév
 • bőséges, részletes, részletező, tartalmas, terjedelmes, alapos, beható, átfogó, teljes, hiánytalan, tökéletes, mindenre kiterjedő, mindent felölelő, exhausztív (idegen)
 • nehéz, fárasztó, fáradságos, vesződséges, megterhelő, megerőltető, idegölő, idegfeszítő, elgyengítő, lankasztó, elcsigázó, próbára tevő, strapás (bizalmas), kidöglesztő (durva)

kapitális II.

melléknév
 • nagyszerű, kiváló, remek
 • főbenjáró, nagy fontosságú
 • (bizalmas): iszonyú, szörnyű, nagy, hatalmas, óriási

jövő II.

főnév
 • jövendő, holnap, utókor, futurum (régies), jövetel (tájnyelvi)
 • kilátás, távlat, kifutás, perspektíva, sors

idomár

főnév
 • idomító, állatszelídítő, tréner

kisiet

ige
 • kimegy, kifut, kiszalad, kirohan, kivonul, kifutamodik (régies), kirugaszkodik (régies), kifákol (tájnyelvi), eltávozik

könnyelmű

melléknév
 • meggondolatlan, komolytalan, lelkiismeretlen, felelőtlen, vigyázatlan, elővigyázatlan, figyelmetlen, gondatlan, hanyag, bolondos, szeles, felületes, pazarló, tékozló, költekező, bohém (választékos), kikapós, link, szeleburdi, hebrencs, hebehurgya, vihonc (régies), pelyva (tájnyelvi), könnyedélő (tájnyelvi), frecskár (tájnyelvi), gyerekeszű (tájnyelvi), hejehuja (tájnyelvi)
 • frivol, léha, ledér, könnyűvérű
 • elhamarkodott, óvatlan, megfontolatlan

tántoríthatatlan

melléknév
 • kitartó, szilárd, sziklaszilárd, rendíthetetlen, megingathatatlan, hajlíthatatlan, eltökélt, állhatatos, következetes, elszánt, határozott
 • csökönyös, konok, makacs, akaratos, hajthatatlan

hathatós

névmás
 • hatásos, hatékony, eredményes, sikeres, nyomós (érv), meggyőző
 • (régies): megható, hatásos
 • (tájnyelvi): gyógyító

hánytatógyökér

főnév
 • ipekakuána

érthetetlen

melléknév
 • felfoghatatlan, megmagyarázhatatlan, megfejthetetlen, megfoghatatlan, rejtélyes, rejtelmes, áttekinthetetlen, talányos, enigmatikus (idegen), ködös, homályos, zavaros, zagyva, kusza, obskúrus (idegen), értelmetlen, összefüggéstelen, összevissza, magas (valakinek) (bizalmas) Sz: világos, mint a vakablak

henceg

ige
 • dicsekszik, nagyzol, kérkedik, hivalkodik, hetvenkedik, nagyszájúskodik, túloz, háryjánoskodik, pöffeszkedik, veri a mellét, ugrál (szleng), hősködik, szájhősködik, fitogtat (valamit), felvág, hányakodik (tájnyelvi) Sz: befogta mind a hatot; féltéglával veri a mellét; fölcsap, mint a pesti poloska; fönn úszik, mint a tök; hányja-veti magát, mint Magyar Balázs lova; rázza a rongyot; tartja magát, mint az üres zsák; tele van bezzeggel; viszi a ló

kötelék

főnév
 • kötél, kötélzet, hurok, gúzs, béklyó, békó
 • (tájnyelvi): kötés, kötszer, pólya, bandázs (idegen)
 • kapocs, kapcsolat, szálak
 • alakulat (szaknyelvi), alakzat (szaknyelvi), formáció (szaknyelvi), egység (szaknyelvi), csoport

lándzsa

főnév
 • dárda, kopja, gerely, alabárd, dzsida (régies), kelevéz, cúca (tájnyelvi), pika (tájnyelvi)

akasztófahumor

főnév
 • fekete humor, galgenhumor (régies)

menlevél

főnév
 • kísérőlevél, menetlevél
 • (régies): menedéklevél, nyugta (régies)
 • védlevél

matrica

főnév
 • (szaknyelvi): anyagminta, minta
 • lehúzós kép, levonós kép, levonó, sticker (idegen)

kitisztul

ige
 • tisztává válik, megtisztul, kiszívódik (tájnyelvi)
 • megszabadul (káros anyagtól), kiürül
 • kijózanodik
 • (idő): kiderül, felvidul, felnyájasul (régies), feleszesedik (tájnyelvi), felfeslik (tájnyelvi), kiborotválkozik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): kitakarodik, elmegy, elvonul

kilel

ige
 • (tájnyelvi): kigondol, kieszel, kitalál
 • (tájnyelvi): megtud, rájön (valamire)

kópia

főnév
 • másolat, utánzat
 • fotokópia, fénymásolat, xerox, stencil, levonat, másodpéldány

máris

határozószó
 • azonnal, rögtön, rögvest, tüstént, íziben (tájnyelvi), legott (régies), mindjárt, hamar, hamarosan, hamarost (tájnyelvi), haladéktalanul, nyomban, azon nyomban, azonmód, gyorsan

kívülről

határozószó
 • kintről
 • emlékezetből, fejből, könyv nélkül, betéve

kárpitos

főnév
 • szőnyegész (régies), tapecírer (régies), tapacíros (régies)

kosár

főnév
 • kas, kaska, véka, garaboly (tájnyelvi), garabó (tájnyelvi), zsombor (tájnyelvi)
 • kézikosár
 • elutasítás, visszautasítás

mászik

ige
 • kúszik, csúszik, araszol
 • fölmászik, felkapaszkodik, hág, felkúszik, kecmereg (tájnyelvi), mászkodik (tájnyelvi)
 • kapaszkodik, húzódzkodik
 • cammog, vánszorog, vonszolja magát
 • (idő): múlik, ólomlábakon jár