jövendő I. szinonimái

melléknév
 • leendő, majdani, későbbi, elkövetkező, várható, közelgő, holnapi
 • gyanítható, sejthető, prezumptív (régies)

jövendő II. szinonimái

főnév
 • jövő, holnap, futurum (régies), utókor, jövetel (tájnyelvi)
 • kilátás, távlat, kifutás, perspektíva (idegen), sors

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

racionalizál

ige
 • ésszerűsít, célszerűsít, egyszerűsít
 • elbocsát, áthelyez, eltávolít, kirúg (bizalmas)

megelőző

melléknév
 • előző, előbbi, régebbi, korábbi, eddigi, antecedens (idegen)
 • preventív (idegen), előzetes, profilaktikus (szaknyelvi), prezervatív (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jövendő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ízléses

melléknév
 • gusztusos, guszta (bizalmas), vonzó
 • mutatós, csinos, esztétikus, sikkes (bizalmas), elegáns, tipp-topp (bizalmas)
 • finom, választékos, kifinomult, disztingvált, stílusos, előkelő, úri

hiteles

melléknév
 • hitelt érdemlő, megbízható, szavahihető, biztos, közhitelű, hitelre méltó, hű, tárgyszerű
 • eredeti, valódi, igazi, hamisítatlan, autentikus, bizonyított, originális, igazolt, szabályos, valóságszerű
 • hivatalos, törvényes, jogos, elismert
 • hitelesített

hempereg

ige
 • hempergőzik, hentereg, hancúrozik, hengergőzik, hengeredik (régies), hemperődik (tájnyelvi), hömpölög (tájnyelvi), hencsereg (tájnyelvi), hengereg (tájnyelvi), gömbörög (tájnyelvi), hánykolódik
 • lustálkodik, fetreng, heverészik, henyél
 • (bizalmas): szeretkezik, szerelmeskedik, bujálkodik, cicázik

gyurma

főnév
 • plasztilin, massza, gyuradék (régies), pasztelin (tájnyelvi)

jelszó

főnév
 • jelmondat, mottó, lózung (régies), szlogen (bizalmas), vezérszó (régies), hadige (régies)

képtelen I.

melléknév
 • alkalmatlan, gyenge, inadekvát (idegen)
 • hihetetlen, lehetetlen, abszurd, badar, illuzórikus, esztelen, fonák, érthetetlen, bizarr, groteszk, fura, értelmetlen, valószínűtlen, irracionális, képzeletbeli, kétségbevonható, felfoghatatlan, kivitelezhetetlen, keresztülvihetetlen, elképzelhetetlen, megvalósíthatatlan
 • (régies): idomtalan, formátlan, iszonyú, iszonyatos, csúnya

sunyi

melléknév
 • alattomos, ravasz, rókalelkű, fránya (bizalmas), csalárd, sanda, csalafinta, alamuszi, szuszimuszi (tájnyelvi), lapító, álnok, csúszó-mászó, falmelléki (szleng), simlis (szleng), firnyákos (szleng), kamuti (tájnyelvi), kendész (tájnyelvi), sumák (szleng), bogoshurkájú (tájnyelvi)

földművelés

főnév
 • földmívelés (régies), szántás-vetés, mezőgazdaság, gazdálkodás, agrárgazdaság (szaknyelvi), agronómia (szaknyelvi)

fok1

főnév
 • kiszögellés
 • várfok, hegyfok

ehhez

névmás
 • ide, eddig, ennyire
 • sőt, azonkívül, azonfelül, egyébként, másfelől, különben, továbbá, ráadásul, tetejében, amellett, nemkülönben

fütyöl, fütyül

ige
 • fütyörészik, füttyent, futyul (tréfás), fütyít (tájnyelvi), fütykál (tájnyelvi), fütyörékel (tájnyelvi)
 • sípol Sz: fütyül, mint a rigó
 • énekel, dalol, hangicsál (régies), csiripel, csicsereg
 • (szél): sivít, süvít, zúg, süvölt
 • (valakire, valamire): lesajnál, lenéz, lekicsinyel, keresztülnéz (valakin), ignorál (idegen), negligál (idegen) Sz: levegőnek tekint, semmibe vesz, kutyába sem vesz (valakit), ügyet sem vet (valamire), fittyet hány, elengedi a füle mellett, a füle botját se mozgatja rá; rá se ránt; rá se hederít; le se szarja; rá se bagózik; rá se köp(valakire)

kertel2

ige
 • (tájnyelvi): sövényel, kerít, elkerít, bekerít, palánkol (régies), környöz (régies)

kíméletes

melléknév
 • gyengéd, tapintatos, finom, figyelmes, óvatos, kedves, szelíd, enyhe, türelmes, béketűrő, részvétteli, diszkrét, humánus
 • megbocsátó, könyörületes, irgalmas

lom

főnév
 • limlom, ócskaság, zsibáru, kacat, bóvli, vacakság, vackeráj, haszontalanság, egyveleg, szir-szar (durva), vicik-vacak, mismás
 • szemét
 • (tájnyelvi): gizgaz
 • lomb
 • (tájnyelvi): bolyhosság

közlékeny

melléknév
 • beszédes, bőbeszédű, nyitott, kommunikatív (szaknyelvi), barátságos

jövő I.

melléknév
 • következő, leendő, jövendő, közelgő, küszöbön álló, holnapi, későbbi, majdani, azutáni

ítélőszék

főnév
 • törvényszék, bíróság, bírószék (régies), areopág (régies), semmitőszék (régies)

katonás

melléknév
 • kemény, erélyes, szigorú, rendezett, fegyelmezett, merev, feszes
 • pattogó, harcias, bátor, férfias, stramm (bizalmas)
 • marciális (régies)
 • (tájnyelvi): háborús
 • (bizalmas): remek, nagyszerű

közbeékelődik

ige
 • beiktatódik, közé kerül, behelyeződik, beillesztődik

kalocsni, kalucsni

főnév
 • sárcipő, felsőcipő, galocsni (régies), galoche (régies), gumicipő

hóka I.

melléknév
 • (ló, szarvasmarha): csillagos, fehér foltos, holdas
 • sápadt, halvány, halovány, fakó, beteges

kellemetlen

melléknév
 • zavaró, idegesítő, kényelmetlen, bántó, nyomasztó, élvezhetetlen, visszatetsző, rossz, dísztelen (tájnyelvi) Sz: kellemetes, mint a keszőce húsvét napján; kellemes, mint karácsonykor a seggberúgás
 • kedvezőtlen, nyugtalanító, aggasztó, aggályos, zsenáns (idegen), zsenánt (bizalmas), kínos, kényes, visszás, fonák, nemszeretem, rázós (szleng), szorult (helyzet), terhes, bajos, áldatlan, gázos (szleng), cikis (szleng)
 • ellenszenves, visszataszító, utálatos, kiállhatatlan, barátságtalan, mogorva

közgazdász

főnév
 • ökonómus (szaknyelvi), közgazda (régies), nemzetgazdász (régies)