helytálló szinonimái

melléknév
 • igaz, helyes, megfelelő, érvényes, kétségtelen, bizonyos, kifogástalan, ésszerű, logikus, értelmes, alapos, megbízható, elfogadható

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

színpompás

melléknév
 • színdús, sokszínű, tarka, tarkabarka, változatos

ékel

ige
 • becsíptet, beszorít, feszít, hasít, csapoz (szaknyelvi)
 • (vkik, vmik közé ékeli magát): ékelődik, férkőzik, furakodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a helytálló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hasas

melléknév
 • nagy hasú, hordóhasú, testes, terebélyes, pocakos, párnás, pucros (tájnyelvi), korpulens, dagadt, potrohos, pohos, hasban vállas (tréfás)
 • öblös, domború, bögyögös (tájnyelvi), dorkóderekú (tájnyelvi), dongóderekú (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): terhes, állapotos, várandós, viselős, nehézkes
 • vemhes, ellős (tájnyelvi), megkölykezendő (régies)

gesztus

főnév
 • cselekedet, tett, eljárás, lépés
 • kézmozdulat, taglejtés, jelbeszéd, jelzés

fütyörész

ige
 • trillázik, fütyül, fütyörög (tájnyelvi), futyorász (tájnyelvi)

félteke

főnév
 • félgömb, hemiszféra (szaknyelvi), hemiglóbusz (idegen), félgolyó (régies)

házbeli

melléknév, főnév
 • szomszéd
 • otthoni, ott lakó

hurok

főnév
 • kötés, csomó, bog, szem, csimbók, pányva
 • tőr, kelepce, csapda, cekle (régies)

rabol

ige
 • lop, haramiáskodik (régies), fosztogat, zsákmányol, dézsmál, prédál (régies), ragadoz (régies)
 • eltulajdonít, elvesz, elszed, kirámol (szleng), kicsontoz (szleng), kipucol (szleng), kifoszt, kirabol
 • elrabol, elragad (választékos), eloroz (választékos), elhurcol
 • harácsol, szerez, összelop, lopkod, happol (bizalmas), zabrál (pejoratív)
 • (szaknyelvi): benyúl, cserél (kártyában)

eukaliptusz

főnév
 • kékgumifa

értetlen

melléknév
 • nehéz felfogású, nehézfejű, lassú észjárású, fafejű, korlátolt, sötét, ostoba, oktalan, balga Sz: nem fér a tökfejébe; akár a lóval imádkozz, akár evvel beszélj
 • érzéketlen, közömbös, közönyös, apatikus, tompa
 • (régies): érthetetlen, értelmetlen

cikk

főnév
 • áru, árucikk, termék, gyártmány, portéka
 • közlemény, újságcikk, újsághír, tudósítás, beszámoló, jelentés, kritika, ismertetés, recenzió (szaknyelvi), referátum (szaknyelvi), glossza (szaknyelvi)
 • darab, szelet, gerezd, karéj, rész, csetert (tájnyelvi)
 • törvénycikk, cikkely, szakasz, paragrafus, bekezdés, artikulus (régies)

fasírozott

főnév
 • fasírt, vagdalt, vagdalt hús, hasé, húspogácsa (szaknyelvi), labdapecsenye (tájnyelvi)

idevalósi

melléknév
 • helybeli, földi, idevaló, bennszülött

izgató

melléknév
 • serkentő, stimuláló, pezsdítő, ingerlő
 • erotikus, szexi, csiklandós, kihívó
 • érdekes, idegfeszítő, szenzációs (bizalmas), mozgalmas
 • nyugtalanító, zavaró, felzaklató, felkavaró, hajmeresztő, elképesztő
 • lázító, felbujtó, feltüzelő

korrekt

melléknév
 • tisztességes, becsületes, megbízható, szavahihető, tisztakezű, kifogástalan, feddhetetlen (jellem)
 • sportszerű, fair (idegen)
 • igazságos, tárgyilagos, pártatlan, objektív, helyes, pontos, hibátlan, helyénvaló, szabályszerű, méltányos

kiadós

melléknév
 • bőséges, gazdaságos, jókora, gazdag, dús, laktató, bővelkedő, tápláló, pazar, bőven elég, szapora (tájnyelvi), hastömő (tájnyelvi)
 • szigorú, kemény, alapos, fárasztó

henceg

ige
 • dicsekszik, nagyzol, kérkedik, hivalkodik, hetvenkedik, nagyszájúskodik, túloz, háryjánoskodik, pöffeszkedik, veri a mellét, ugrál (szleng), hősködik, szájhősködik, fitogtat (valamit), felvág, hányakodik (tájnyelvi) Sz: befogta mind a hatot; féltéglával veri a mellét; fölcsap, mint a pesti poloska; fönn úszik, mint a tök; hányja-veti magát, mint Magyar Balázs lova; rázza a rongyot; tartja magát, mint az üres zsák; tele van bezzeggel; viszi a ló

harmadfél

számnév
 • két és fél, kettő és fél

honatya

főnév
 • (választékos): képviselő

kétkulacsos

melléknév
 • kétszínű, képmutató, köpönyegforgató, hamis, álnok, hipokrita, kaméleon (választékos), állhatatlan, megbízhatatlan, jellemtelen, hitszegő, áruló, renegát, csaló, róka, hűtlen

hidrogénbomba

főnév
 • fúziós atombomba, termonukleáris bomba

gonosz II.

főnév
 • (bizalmas): gazember, haramia, kígyófajzat, lator, pokolfajzat, ördögfajzat
 • ördög, sátán, gonosz lélek
 • gaztett, gonosztett

hozzászólás

főnév
 • beleszólás, közbeszólás
 • észrevétel, hozzáfűznivaló, bírálat, vélemény, megjegyzés
 • felszólalás

kézipoggyász

főnév
 • személypoggyász, kézitáska, bőrönd