tankötelezettség szinonimái

főnév
 • iskolakötelezettség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bál

főnév
 • táncmulatság, estély, ünnepség, muri (bizalmas), buli (bizalmas), parti (bizalmas)
 • (bizalmas): felfordulás, zűrzavar, cécó (bizalmas), kalamajka, balhé (bizalmas)

bögöly

főnév
 • pőcsik, lólégy, babócs (tájnyelvi), bagócs (tájnyelvi), brungó (tájnyelvi), dongács (tájnyelvi), marhakergető légy (régies), baromkergető fenebogár (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tankötelezettség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szubtilis

melléknév
 • (választékos): finom, gyengéd
 • kényes, törékeny, gyenge
 • karcsú, légies, nyúlánk
 • pontos, éles
 • hajszálfinom, árnyalatnyi, aprólékos
 • körmönfont, agyafúrt, szőrszálhasogató
 • nehéz, bonyolult, szövevényes

szállásadó

főnév
 • gazda, házigazda, háziúr, házibácsi (bizalmas), házinéni (bizalmas)
 • főbérlő
 • tulajdonos, tulaj (szleng)

súrlódás

főnév
 • horzsolódás, dörzsölés, horzsolás
 • nézeteltérés, civódás, civakodás, zsörtölődés, viszály, ellenségeskedés, veszekedés, huzavona

rohan

ige
 • fut, szalad, siet, üget, száguld, rohangál, vágtat, robog, viharzik, lohol, iramlik, szedi a lábát, nyaka köré szedi a lábát, nyaka közé kapja a lábát, nyargal, iszkol, spurizik (szleng), sprintel (bizalmas), tép (szleng), söpör (bizalmas), repeszt (szleng), rongyol (szleng), teker (szleng), rúgtat (tájnyelvi) Sz: talpa sem éri a földet; úgy megy, mint a veszett állat; megy, mint a szélvész; úgy szalad, mint akit ostorral vágnak
 • (idő): múlik, repül, száll

tákol

ige
 • (pejoratív): eszkábál, összeró, ró, illeszt, összeüt, bütyköl, fabrikál
 • barmol
 • foldoz, összetold

természet

főnév
 • natúra (idegen), anyatermészet, környezet, világ, vadon, erdő, mező, erdő-mező, vidék, zöld
 • vérmérséklet, temperamentum, sajátosság, hajlam, alkat, lelki alkat, lelkület, jellem, karakter

pörsenés

főnév
 • pattanás, akné (szaknyelvi), mitesszer, bőrgöb (szaknyelvi), papula (szaknyelvi), kiütés, sömör, himlőhely, ragya, rücsök (bizalmas), borsóka, bibircsók (tájnyelvi)

poggyász

főnév
 • csomag, málha, bőrönd, pakk (régies), bagázs (tájnyelvi), motyó (bizalmas), útikészség, cókmók, batyu, útitáska, holmi, cucc (bizalmas), bornyú (régies)

menekült

főnév
 • emigráns, hontalan, számkivetett, kibujdosott, kivándorolt, bujdosó, bevándorló

rabol

ige
 • lop, haramiáskodik (régies), fosztogat, zsákmányol, dézsmál, prédál (régies), ragadoz (régies)
 • eltulajdonít, elvesz, elszed, kirámol (szleng), kicsontoz (szleng), kipucol (szleng), kifoszt, kirabol
 • elrabol, elragad (választékos), eloroz (választékos), elhurcol
 • harácsol, szerez, összelop, lopkod, happol (bizalmas), zabrál (pejoratív)
 • (szaknyelvi): benyúl, cserél (kártyában)

tézis

főnév
 • tétel, tantétel, állítás, teoréma (szaknyelvi), doktrína (szaknyelvi)

tudománynépszerűsítő

melléknév
 • népszerű, népszerűsítő, ismeretterjesztő

húzózár

főnév
 • cipzár, villámzár

vén II.

főnév
 • vénség, aggastyán, vénember, veterán

tántoríthatatlan

melléknév
 • kitartó, szilárd, sziklaszilárd, rendíthetetlen, megingathatatlan, hajlíthatatlan, eltökélt, állhatatos, következetes, elszánt, határozott
 • csökönyös, konok, makacs, akaratos, hajthatatlan

szőrszálhasogató

melléknév
 • akadékos, akadékoskodó, pontoskodó, bakafántos, aprólékos, akkurátus, fontoskodó, kicsinyes, kicsinyeskedő, hajszálhasogató, bogarászó, kukacos, kukacoskodó, szőröző (bizalmas), gáncsoskodó, minuciózus (idegen), skrupulózus (bizalmas), betűrágó, bojtorjános (tájnyelvi)

telepedik, telepszik

ige
 • elhelyezkedik, letelepedik, települ, megszáll, költözik
 • táborozik, tanyáz
 • leül, elhelyezkedik, leteszi magát, leereszkedik, leteperedik (tájnyelvi), levacáholódik (tájnyelvi)
 • lefekszik, leheveredik, lenyugszik, lepihen
 • (régies): ülepedik, ülepszik

végig

határozószó
 • át, véges-végig, végighosszig (tájnyelvi), elejétől végig, alfától omegáig, töviről hegyire, hegyéről fokára (tájnyelvi), mindvégig
 • idején, közben, mindvégig, egész idő alatt, folyamán

társadalom

főnév
 • közösség, polgárzat (régies), szocietás (régies)
 • (bizalmas): lakosság

szánalom

főnév
 • sajnálkozás, részvét, sajnálat, együttérzés, szánakozás, könyörület, irgalom, kegyelem, megindultság, megrendülés

tényleges

melléknév
 • valóságos, való, valódi, objektív, kézzelfogható, kétségtelen, igazi, valós, tulajdonképpeni, reális, ténybeli, effektív, konkrét, hamisítatlan, törzsökös, tősgyökeres, vitathatatlan, virtigli (bizalmas)
 • hathatós, hatékony
 • állományban lévő, aktív, reguláris (szaknyelvi)

vékonydongájú

melléknév
 • vékonypénzű, vékonytagú, nyápic, sovány, szikár, vézna, csenevész, egyszálbélű, hitvány, keszeg (bizalmas), girhes, ványadt, vanyiga (tájnyelvi), cérnafosó (tájnyelvi), sziliny (tájnyelvi)