hányatott szinonimái

melléknév
 • viszontagságos, viharos, küzdelmes, zilált, rögös, kemény

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

állatkert

főnév
 • zoo, menazséria (régies), állatoskert (tájnyelvi)
 • vadaskert, vadaspark

megcéloz

ige
 • célba vesz, beirányoz, nekiszegez, puskavégre fog, becéloz
 • címez
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hányatott szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hahota

főnév
 • nevetés, kacaj, kacagás, hahotázás, röhögés (bizalmas)
 • derültség

förtelmes

melléknév
 • szörnyű, utálatos, undok, gusztustalan, undorító, gyomorforgató, visszataszító, ocsmány, borzalmas, taszító, ellenszenves, émelyítő, kibírhatatlan, fertőztetett (régies)

fok2

főnév
 • lépcsőfok, grádics (régies)
 • állomás, szint
 • mérték, fokozat, erősség, grádus (régies)

felemelkedés, föleme

főnév
 • felszállás
 • fellendülés, felívelés
 • gyarapodás, meggazdagodás, előrejutás, előmenetel
 • felmagasztosulás

halogat

ige
 • halaszt, húz-halaszt, háringál (tájnyelvi), szöszörészik, elodáz, elnapol, kitol, haladékot ad, elnyújt, későbbre tesz, későbbre hagy, patópáloskodik (választékos), késleltet, lassít, hátráltat Sz: húzza-halasztja, mint cigány az akasztást

himlő

főnév
 • variola (szaknyelvi), feketehimlő, hólyagos himlő, valódi himlő
 • bárányhimlő
 • (tájnyelvi): veres himlő, skarlát, vörheny
 • himlőhely, heg, ragya, hólyag, pattanás, patécs (tájnyelvi), kiütés, ripacs (tájnyelvi), csécs (régies)

poggyász

főnév
 • csomag, málha, bőrönd, pakk (régies), bagázs (tájnyelvi), motyó (bizalmas), útikészség, cókmók, batyu, útitáska, holmi, cucc (bizalmas), bornyú (régies)

engedékeny

melléknév
 • erélytelen, gyengekezű, liberális, puha, laza (bizalmas), hajlékony, traktábilis (idegen), lágy, rugalmas, irányítható, hajlítható, flexibilis, meggyőzhető, simulékony, konciliáns (idegen), megszelídíthető, békeszerető, jámbor, jóindulatú, kegyes, szelíd, nyájas, készséges, előzékeny, lágyszívű, könyörületes Sz: hajlik, mint a fűzfavessző; az üres szekérnek is kitér; a gyermeknek is kitér
 • megértő, megbocsátó, indulgens (idegen), elnéző, türelmes, toleráns, békülékeny, kibékíthető, engesztelhető, irgalmas

elvág

ige
 • szétvág, kettévág, átvág, elmetsz, kettéhasít, elnyír, elnyiszál, szeletel, elhasít, elnyisszant, elmetél (tájnyelvi), elszeg (tájnyelvi), elszel (tájnyelvi), elriszál (tájnyelvi)
 • (valamitől): elzár, elrekeszt, elszakít, elszigetel
 • megszakít, félbeszakít
 • (bizalmas): megbuktat, elbuktat, prolongál (bizalmas), megvág (bizalmas), elhúz (bizalmas), meghúz (bizalmas)

botor

melléknév
 • balga, balgatag, ostoba, buta, nehézfejű, esztelen, dőre, oktalan, oktondi, badar, bárgyú, bamba, hülye, balyóka (tájnyelvi)

értetlen

melléknév
 • nehéz felfogású, nehézfejű, lassú észjárású, fafejű, korlátolt, sötét, ostoba, oktalan, balga Sz: nem fér a tökfejébe; akár a lóval imádkozz, akár evvel beszélj
 • érzéketlen, közömbös, közönyös, apatikus, tompa
 • (régies): érthetetlen, értelmetlen

hóbortos

melléknév
 • szeszélyes, kiszámíthatatlan, bolondos, bogaras, zsizsikes (szleng), hangyás (szleng), kerge, rigolyás, mániákus, huzatos (szleng), kelekótya, dilinyós (bizalmas), raplis (bizalmas), habókos (tájnyelvi), hőbörgős (tájnyelvi), gaborgyás (tájnyelvi), fuzsitos (tájnyelvi), hőbörödött (tájnyelvi), csajbókos (tájnyelvi), taszított eszű (régies) Sz: hiányzik egy kereke; nincs ki a négy kereke; meg van húzatva

illat

főnév
 • szag, aroma, buké (szaknyelvi), kigőzölgés, kipárolgás(tájnyelvi)
 • (bizalmas): illatszer, parfüm

kiút

főnév
 • kijárat, kivezető út
 • szabadulás, menekülés, egérút, menekvés, megoldás, segítség, mentség, kibúvó

kel2

főnév
 • kelkáposzta, olaszkáposzta (tájnyelvi), édeskáposzta (tájnyelvi), plutyka (tájnyelvi)

hánytatógyökér

főnév
 • ipekakuána

hadihajó

főnév
 • csatahajó, cirkáló, ágyúnaszád, naszád, repülőgép-anyahajó, monitor (szaknyelvi), korvett (régies)

heherész

ige
 • nevetgél, vihorászik, kacarászik, kuncog, göcög (régies), göcörög (bizalmas)

kasszafúró

főnév
 • mackós (szleng), srenker (szleng)

hasonszőrű

melléknév
 • hasonló, hasonlatos, magafajta, egyívású, egyszőrű (tájnyelvi), magaszőrű (tájnyelvi)

furkósbot

főnév
 • furkó, fütykös, husáng, dorong, bunkó, bunkósbot, nagybot, fustély (régies), gerundium (régies, tréfás), csáfirta (tájnyelvi), lazsnak (tájnyelvi)

hetilap

főnév
 • magazin, újság, lap

kegyes

melléknév
 • kegyteljes (régies), nagylelkű, jóságos, jótevő, szíves, humánus
 • leereszkedő, engedékeny
 • vallásos, szenteskedő, kenetes, kenetteljes, istenfélő, jámbor, ájtatos, hű, buzgó, malasztos, religiózus (régies), pietás (régies)
 • (régies): piarista, kegyesrendi
 • (régies): kegyelmes, irgalmas, könyörületes
 • (régies): kedves, szép, gyönyörű (nő)