lámpaoszlop szinonimái

főnév
 • kandeláber, kandelábertartó, lámpatartó, lámpavas

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dallamos

melléknév
 • fülbemászó, melodikus, harmonikus, harmóniás (régies)
 • zengő, zengzetes, kellemes (hang)

alsó I.

melléknév
 • lenti, alulsó, al-
 • földszinti
 • alsóbbrendű, alárendelt, alsóbb fokú, alsóbb rangú
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lámpaoszlop szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

közvetlen II.

határozószó
 • közvetlenül, szorosan, éppen

kiskereskedelem

főnév
 • kisárusítás, detail-kereskedelem

kíméletlen

melléknév
 • durva, vad, rideg, tapintatlan, érzéketlen, erőszakos, sértő, bántó, goromba, szívtelen, embertelen, kegyetlen, keményszívű, irgalmatlan, könyörtelen, kérlelhetetlen, modortalan, állatias, embernyúzó, bosszúálló, vérszívó, szipolyozó, barbár, brutális, drasztikus, derb (idegen), krudélis (régies)

kaucsuk

főnév
 • nyersgumi, gumi, ruggyanta, guttapercha (idegen)
 • mézga (régies)

különítmény

főnév
 • osztag, szakasz, kommandó, rohamcsapat, brigád

leszámolás

főnév
 • számvetés, zsirófizetés, kiegyenlítés, kalkuláció
 • számonkérés, megtorlás, visszaütés, visszavágás, bosszúállás, bosszú

tudománynépszerűsítő

melléknév
 • népszerű, népszerűsítő, ismeretterjesztő

intelligencia

főnév
 • értelem, ész, felfogóképesség, ítélőképesség, értelmesség
 • műveltség

illat

főnév
 • szag, aroma, buké (szaknyelvi), kigőzölgés, kipárolgás(tájnyelvi)
 • (bizalmas): illatszer, parfüm

fenséges

melléknév
 • magasztos, lenyűgöző, felmagasztosult, emelkedett, felemelő, fennkölt, dicső (választékos), mennyei, magasságos (régies), szárnyaló, magasröptű, monumentális, elsőrangú, elsőrendű, fejedelmi, impozáns, grandiózus (választékos), szublimis (választékos), nagyszerű, bámulatos, felséges

izgató

melléknév
 • serkentő, stimuláló, pezsdítő, ingerlő
 • erotikus, szexi, csiklandós, kihívó
 • érdekes, idegfeszítő, szenzációs (bizalmas), mozgalmas
 • nyugtalanító, zavaró, felzaklató, felkavaró, hajmeresztő, elképesztő
 • lázító, felbujtó, feltüzelő

lezüllik

ige
 • elzüllik, lesüllyed, lecsúszik, lealacsonyodik, lealjasodik Sz: elmerül a fertőben

még

határozószó
 • idáig, ez ideig, eddig
 • azonkívül, azonfelül, amellett, ráadásul, ezenkívül, továbbá, méghozzá, mi több, tetejében

baljós, baljóslatú

melléknév
 • balsejtelmű (választékos), vészjósló, komor, sötét, homályos, nyomasztó, aggasztó, nyugtalanító, fenyegető, riasztó, félelmetes, hátborzongató, kísérteties, ijesztő, ominózus, kárhozatos, szerencsétlen

nyalánkság

főnév
 • csemege, édesség, finomság, desszert, nass (bizalmas), ínyencség, ínyencfalat, delikatesz, cukmisság (tájnyelvi)
 • torkosság, pákosztosság (tájnyelvi)

méricskél

ige
 • méreget, latolgat, méricsél (tájnyelvi), mértékel

lándzsa

főnév
 • dárda, kopja, gerely, alabárd, dzsida (régies), kelevéz, cúca (tájnyelvi), pika (tájnyelvi)

közönyös

melléknév
 • apatikus, fásult, érdektelen, semleges, passzív, részvétlen, érzéketlen, szenvtelen, nemtörődöm, egykedvű, halvérű, flegmatikus, impasszíbilis (idegen), indolens (idegen), blazírt, közömbös, indifferens (választékos), letargikus, tompa, kedvetlen, unott, lélektelen, kérges, se hideg, se meleg, se hús, se hal

lekezel

ige
 • lekicsinyel, lefitymál, felülről kezel, lenéz, semmibe vesz
 • kikezel, kigyógyít, meggyógyít, ellát
 • kezet fog, kezet szorít, kezet ráz, parolázik, lejattol (szleng)
 • (labdát): levesz, megállít

menedzser

főnév
 • ügyvezető, vezető, igazgató, direktor
 • főnök, diri (bizalmas), góré (szleng)
 • üzletember

leáldozik

ige
 • lenyugszik, lemegy, alászáll, leszáll, leszentül (tájnyelvi)
 • hanyatlik, megszűnik

kitapos

ige
 • (utat): kijár, kitapod (tájnyelvi), kitapicskál (tájnyelvi), kirocskál (tájnyelvi), kitapacíroz (tájnyelvi)
 • elnyű, elkoptat, kitágít, kicsámpáz, félretapos
 • kinyomkod, kicsavar, kifacsar, kisajtol, kitipor (tájnyelvi)
 • megszerez, kijár, elér, kikönyököl, kierőszakol, kikényszerít

lény

főnév
 • élőlény, teremtmény, istenteremtménye (tájnyelvi), létező
 • ember, egyén, egyed
 • (mesebeli) alak, szerzet
 • halandó
 • (valakinek): mivolta, egyénisége, valója, énje, szellemi arculata

merész

melléknév
 • bátor, vakmerő, elszánt, talpraesett, rettenthetetlen, halálmegvető, hősies, belevaló (bizalmas), vagány (bizalmas)
 • arcátlan, hetyke, szemtelen, emberkedő
 • kockázatos, bravúros, kalandos, hazárd, rizikós, esztelen, nyaktörő, meredek (szleng)
 • meglepő, újféle, modern
 • kihívó, szeméremsértő, szégyentelen