költségmentes szinonimái

melléknév
 • díjtalan, díjmentes, ingyenes, térítésmentes, grátisz (bizalmas), potya (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alapállás

főnév
 • alaphelyzet, pozitúra, kiinduló helyzet
 • álláspont, vélemény

frank

melléknév, főnév
 • (régies): francia, gall, franciaországi
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a költségmentes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

komikus I.

melléknév
 • vígjátéki
 • nevetséges, kacagtató, nevettető, humoros, vicces, tréfás, mókás, muris, mulatságos, szórakoztató

kétségkívül

határozószó
 • bizonyosan, bizonyára, kétségtelenül, kétségbevonhatatlanul, tagadhatatlanul, nyilván, nyilvánvalóan, vitathatatlanul, mindenesetre, igazán, valóban, tényleg, okvetlenül, valószínűleg, határozottan, minden kétséget kizáróan, alighanem

képtelen II.

határozószó
 • bődületes, iszonyú, fantasztikus, óriási

izmos

melléknév
 • erős, kisportolt, sportos, edzett, deltás (bizalmas), atlétatermetű, muszklis (bizalmas), robusztus, markos (tájnyelvi), vállas, testes, stramm (bizalmas), keménykötésű, kajakos (szleng), izompacsirta (tréfás), deltamatyi (szleng), bírhatós (tájnyelvi)
 • vaskos, zömök, tenyeres-talpas, íztagos (régies)

kormányzó I.

melléknév
 • vezető, irányító

különvélemény

főnév
 • votum separatum (idegen), magánvélemény

természet

főnév
 • natúra (idegen), anyatermészet, környezet, világ, vadon, erdő, mező, erdő-mező, vidék, zöld
 • vérmérséklet, temperamentum, sajátosság, hajlam, alkat, lelki alkat, lelkület, jellem, karakter

holland, hollandi

melléknév, főnév
 • hollandiai, hollandus (választékos), németalföldi

himlő

főnév
 • variola (szaknyelvi), feketehimlő, hólyagos himlő, valódi himlő
 • bárányhimlő
 • (tájnyelvi): veres himlő, skarlát, vörheny
 • himlőhely, heg, ragya, hólyag, pattanás, patécs (tájnyelvi), kiütés, ripacs (tájnyelvi), csécs (régies)

fekete I.

melléknév
 • koromfekete, koromsötét, kormos, éjfekete, mélyfekete, hollófekete, hollószínű, ébenfekete, ébenszínű, szénfekete, szurokfekete, éjsötét, sötét, sötétfekete, bogárszínű, bogárfekete (tájnyelvi), hirtelenbarna (tájnyelvi), hollószőke (tájnyelvi, tréfás) Sz: akár a bogár
 • szennyes, piszkos, mocskos, szurtos
 • sötét, bűnös, gonosz, aljas
 • titkos, tiltott, illegális
 • komor, zord, nyomasztó, sötét, gyászos, borús, baljóslatú
 • morbid (humor)

hurok

főnév
 • kötés, csomó, bog, szem, csimbók, pányva
 • tőr, kelepce, csapda, cekle (régies)

lángelme

főnév
 • lángész, zseni, géniusz, tehetség, szellem, szellemóriás, koponya, agy, észkombájn (szleng), lumen (bizalmas), einstein (szleng), penge (szleng), tűzelme (régies)

leszámolás

főnév
 • számvetés, zsirófizetés, kiegyenlítés, kalkuláció
 • számonkérés, megtorlás, visszaütés, visszavágás, bosszúállás, bosszú

ápoló

főnév
 • betegápoló, gondozó

mulat

ige
 • szórakozik, vigad, kikapcsolódik
 • dorbézol, tivornyázik, züllik, dáridózik, dőzsöl, duhajkodik, cigányozik, kocsmázik, italozik, kicsapong, kirúg a hámból, lumpol (bizalmas), düvöl (tájnyelvi), dávánoz (tájnyelvi), dombérozik (régies), dajdajozik (szleng) Sz: feltette az Orbán süvegét; széles kedvében van
 • derül, nevet, kacag, gurul a nevetéstől, göcög (régies)
 • gúnyolódik (valakin), élcelődik (valakin), kinevet, kigúnyol(valakivel)

meglátszik

ige
 • látszik, látható, szembetűnik, szembeötlik, kiütközik, megjelenik, láthatóvá válik, meglátódik (tájnyelvi)
 • megmutatkozik, kitűnik, megnyilvánul, feltűnik, kiviláglik, kitetszik (választékos), lerí
 • kiderül, előtűnik, keresztülviláglik (régies), megtetszik (régies), meglátódik (tájnyelvi), ismerszik (tájnyelvi), napvilágra kerül, nyilvánvalóvá válik

könnyelmű

melléknév
 • meggondolatlan, komolytalan, lelkiismeretlen, felelőtlen, vigyázatlan, elővigyázatlan, figyelmetlen, gondatlan, hanyag, bolondos, szeles, felületes, pazarló, tékozló, költekező, bohém (választékos), kikapós, link, szeleburdi, hebrencs, hebehurgya, vihonc (régies), pelyva (tájnyelvi), könnyedélő (tájnyelvi), frecskár (tájnyelvi), gyerekeszű (tájnyelvi), hejehuja (tájnyelvi)
 • frivol, léha, ledér, könnyűvérű
 • elhamarkodott, óvatlan, megfontolatlan

kohó

főnév
 • kemence, ércolvasztó, olvasztókemence, nagyolvasztó, huta (szaknyelvi), vinnye (régies)

közvetít

ige
 • ajánl, szerez
 • közbenjár (valakiért), interveniál (szaknyelvi), intercedál (régies), beavatkozik
 • közbelép
 • békít, egyeztet
 • továbbad, továbbít, tolmácsol
 • sugároz, ad, lead (bizalmas)

megint1

ige
 • megszid, összeszid, rászól, megfedd, megró, megmossa a fejét, megleckéztet, megreguláz, lehord (bizalmas), pirongat, korhol, ráncba szed, dorgál
 • (szaknyelvi): intőt ad, beír
 • figyelmeztet, felszólít, emlékeztet, eszébe juttat
 • rendreutasít, elrendel

kőszívű

melléknév
 • rideg, szívtelen, kemény, keményszívű, szőrösszívű, gonosz, érzéketlen, engesztelhetetlen, hajlíthatatlan, kérlelhetetlen, irgalmatlan, kegyetlen, könyörtelen

kiadó II.

főnév
 • könyvkiadó, nyomtató (régies)
 • kiadóhivatal
 • csomagkiadó (régies)

kunyerál

ige
 • kunyorál, könyörög, kér, rimánkodik, koldul, esdeklik (régies), esedezik, esenkedik (régies), kéreget, tányéroz, pumpol (bizalmas), kunyizik (bizalmas), tarhál (szleng), darizik (szleng), lejmol (szleng), kuncsorog, kuncerál (tájnyelvi), zsarol (tájnyelvi), kundorász (tájnyelvi)

megkötés

főnév
 • kikötés, előírás, korlát, korlátozás, szabályozás, feltétel, kívánság, követelés, megszorítás, záradék, toldalék, biztosíték, kondíció (szaknyelvi)