kivon szinonimái

ige
 • (választékos): kihúz, kiránt, előránt, kivesz, elővon
 • visszarendel, visszavon, visszahív, elvezényel, elvonultat
 • kiválaszt, kinyer, előállít, kiold
 • levon, kisebbít, csökkent, elvesz, leszámít, szubtrahál (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

betűtípus

főnév
 • betűfajta

pártfogolt

főnév, melléknév
 • protezsé (régies), kegyelt (régies), támogatott
 • védenc, kegyenc, gyámolt (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kivon szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kirajzik

ige
 • kiköltözik, kivonul
 • kitódul, kiárad

karzat

főnév
 • galéria, erkély, tribün
 • kórus
 • kakasülő (tréfás)
 • karfa, korlát

kaloda

főnév
 • szégyenpad, szégyenoszlop (régies), szégyenkő (régies), kalafa (régies), hegedű (régies)
 • (szaknyelvi): keretléc

ikon

főnév
 • szentkép
 • (szaknyelvi): jel

kitelik

ige
 • meghízik, meghájasodik, felszed magára, kikerekedik, kigömbölyödik
 • (tájnyelvi): eltelik (idő), lejár, végbemegy, befejeződik, véget ér
 • elegendő, futja, elégséges, elég

kőszívű

melléknév
 • rideg, szívtelen, kemény, keményszívű, szőrösszívű, gonosz, érzéketlen, engesztelhetetlen, hajlíthatatlan, kérlelhetetlen, irgalmatlan, kegyetlen, könyörtelen

társadalom

főnév
 • közösség, polgárzat (régies), szocietás (régies)
 • (bizalmas): lakosság

házigazda

főnév
 • családfő, a ház ura, családapa
 • vendéglátó
 • háztulajdonos, háziúr, főbérlő, szállásadó, házibácsi

hasonszőrű

melléknév
 • hasonló, hasonlatos, magafajta, egyívású, egyszőrű (tájnyelvi), magaszőrű (tájnyelvi)

eszméletlenség

főnév
 • önkívület, eszméletvesztés, paroxizmus (szaknyelvi), ájulás, aléltság, kóma (szaknyelvi), kollapszus (idegen), bódultság, kábulat, bódulat

hidrogénbomba

főnév
 • fúziós atombomba, termonukleáris bomba

középhőmérséklet

főnév
 • átlaghőmérséklet

leáldozik

ige
 • lenyugszik, lemegy, alászáll, leszáll, leszentül (tájnyelvi)
 • hanyatlik, megszűnik

alapismeret

főnév
 • elemi tudás, előképzettség, rudiment (régies)

mérték

főnév
 • mennyiség, nagyság, fok, mérv
 • méret, méretarány, lépték
 • fokozat, szint
 • mérő, mérce, mérőedény
 • etalon, standard, norma, zsinórmérték
 • versmérték, ritmus, modus (szaknyelvi), metrum (szaknyelvi), kánon (szaknyelvi), tempó
 • (régies): mérleg
 • határ, mérséklet, mértéktartás, mértékletesség, arányérzék

megbénul

ige
 • megszélhűdik, elhal, megmerevedik
 • megdermed, leblokkol (bizalmas)
 • megakad, megáll

kívülről

határozószó
 • kintről
 • emlékezetből, fejből, könyv nélkül, betéve

kiolvas

ige
 • kiles, kipuskáz (bizalmas)
 • kibetűz, kisilabizál
 • végigolvas
 • kiérez, kikövetkeztet, sejt, gyanít
 • megjósol
 • (régies): számlál, kioszt, kiad
 • (tájnyelvi): megszámol

koszorú

főnév
 • füzér, virágfüzér, girland
 • párta
 • hajkoszorú
 • karéj

maxima

főnév
 • jelige, jelmondat, szlogen, mottó
 • alapgondolat, alaptörvény
 • életszabály, életelv

kombinát

főnév
 • nagyüzem

kegyelmed

névmás
 • (régies): kigyelmed, kelmed, kend, kéd, maga

könyörtelen

melléknév
 • durva, vad, embertelen, zsarnoki, kíméletlen, irgalmatlan, kegyetlen, erőszakos, szívtelen, érzéketlen, részvéttelen, részvétlen, lelketlen, hidegvérű, jéghideg, gonosz, szánalmat nem ismerő, ádáz, állatias
 • hajthatatlan, kemény, engesztelhetetlen, keményszívű, kőszívű, kérlelhetetlen, szigorú, rideg, szívós, erélyes, vaskezű, hajlíthatatlan, eltökélt, rendületlen, szőrösszívű (bizalmas)

megátalkodott

melléknév
 • konok, makacs, akaratos, keményfejű, megrögzött, megcsontosodott, hajthatatlan, dacos, nyakas, önfejű, makacskodó, keménynyakú, vastagnyakú, engedetlen, fegyelmezetlen, szófogadatlan, hajlíthatatlan, rendíthetetlen, csökönyös