kapcsolás szinonimái

főnév
 • összekötés, összefűzés, csatolás, társítás
 • asszociáció
 • összeköttetés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vizsgáló

melléknév
 • kutató, elemző
 • figyelő, fürkésző, nyomozó, vizsla (tájnyelvi)

zegzug

főnév
 • zug, szöglet, sarok, vacok
 • cikcakk
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kapcsolás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jobbágy

főnév
 • szolga, paraszt, zsellér, úrbéres, szántó ember (régies)
 • (régies): hűbéres, alattvaló

hosszadalmas, hossza

melléknév
 • nyújtott, hosszan tartó, elhúzódó, maradandó, idült
 • terebentyős (tájnyelvi)
 • terjengős, vég nélküli, tartalmatlan, érdektelen, szószaporító, szószátyár, elnyújtott, zavaros, locsogó, nehézkes, körülményes, vontatott, embert próbáló, véget nem érő Sz: se vége, se hossza

hitelesít

ige
 • igazol, elismer, elfogad, törvényesít, legalizál, legitimizál (idegen)
 • aláír, ellenjegyez, megpecsétel, szignál (bizalmas)

hajótörés

főnév
 • hajókatasztrófa, hajókár, hajószerencsétlenség
 • sikertelenség, bukás

kakaó

főnév
 • (szleng): benzin, energia, erő, spiritusz, gáz

kétségkívül

határozószó
 • bizonyosan, bizonyára, kétségtelenül, kétségbevonhatatlanul, tagadhatatlanul, nyilván, nyilvánvalóan, vitathatatlanul, mindenesetre, igazán, valóban, tényleg, okvetlenül, valószínűleg, határozottan, minden kétséget kizáróan, alighanem

szállásadó

főnév
 • gazda, házigazda, háziúr, házibácsi (bizalmas), házinéni (bizalmas)
 • főbérlő
 • tulajdonos, tulaj (szleng)

fürdővíz

főnév
 • mosdóvíz, víz, csurcsur (tájnyelvi), csurka (tájnyelvi)

förtelmes

melléknév
 • szörnyű, utálatos, undok, gusztustalan, undorító, gyomorforgató, visszataszító, ocsmány, borzalmas, taszító, ellenszenves, émelyítő, kibírhatatlan, fertőztetett (régies)

elégtelen II.

főnév
 • egyes, szekunda (régies), daci (szleng), karó (szleng), peca (szleng), léc (szleng), bunkó (szleng), kampó (szleng), egy egész, egyenes ötös (tréfás), ötös részletre (tréfás), szeka (szleng), dákó (szleng), dugó (szleng), fa (szleng), facsemete (szleng), gyufa (szleng), aprófa (szleng), alágyújtós (szleng), venyige (szleng), karcsú (szleng), number one (idegen), fúró (szleng), gerenda (szleng), horog (szleng), tök (szleng), szék (szleng)

gesztus

főnév
 • cselekedet, tett, eljárás, lépés
 • kézmozdulat, taglejtés, jelbeszéd, jelzés

kibetűz

ige
 • kisilabizál, desifríroz (szaknyelvi), kihámoz, kiböngész, kiolvas

kiskereskedelem

főnév
 • kisárusítás, detail-kereskedelem

május

főnév
 • pünkösd hava (régies), Kettősök hava (régies), tavaszutó (régies)

kútforrás

főnév
 • kútfő, forrás
 • alapja (valaminek), ok

kapitális II.

melléknév
 • nagyszerű, kiváló, remek
 • főbenjáró, nagy fontosságú
 • (bizalmas): iszonyú, szörnyű, nagy, hatalmas, óriási

jelleg

főnév
 • mivolta, stílus, profil, zsáner (bizalmas)
 • sajátság, tulajdonság, meghatározottság, természet, alkat, karakter, arculat, színezet, kvalitás

képzel

ige
 • gondol, elgondol, hisz, sejt, gyanít, gyanakszik, gyanakodik, vél, vélekedik, vélelmez (régies), feltételez, posztulál (szaknyelvi)
 • beleképzel, elképzel, képzeleg, álmodik, álmodozik, fantáziál, ábrándozik
 • felidéz

krumplinudli

főnév
 • burgonyametélt, angyalbögyörő (tájnyelvi), billemácsik (tájnyelvi), dudlimácsik (tájnyelvi), koratyogó (tájnyelvi)

karzat

főnév
 • galéria, erkély, tribün
 • kórus
 • kakasülő (tréfás)
 • karfa, korlát

hugyozik

ige
 • (durva): vizel, pisil, csurgat (bizalmas), pisál (durva), brunzol (szleng), brunyál (szleng), kiengedi a gőzt (tréfás), locsol (tréfás), leereszti a fejéről a vizet, kicsavarja a répát (tréfás)

kerge

melléknév
 • megkergült, karga (tájnyelvi), kergeteges (tájnyelvi), megtekeredett, szédült, hibbant, dilinyós (bizalmas), esztelen, eszeveszett, bolond, féleszű, veszett, őrült
 • bolondos, hebehurgya, szeles, szeleburdi, kótyagos, bódult, kába, hóbortos, kelekótya, megfontolatlan

kurrens II.

főnév
 • körözvény
 • (szaknyelvi): kisbetű