marha I. szinonimái

főnév
 • szarvasmarha, sőre (tájnyelvi)
 • bika
 • tehén
 • ökör
 • (régies): háziállat, jószág (régies), barom
 • (régies): vagyon, jószág (régies), ingóság, kincs

marha II. szinonimái

melléknév
 • buta, ostoba, idióta, hülye
 • nagy, hatalmas, jókora, óriási, roppant, böhöm (bizalmas), bazi nagy (szleng)
 • (hsz-ként): nagyon, marhára (szleng), állatian (szleng), állatira (szleng), piszkosul (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

azonosság

főnév
 • megegyezés, egyezés, megfelelés, identitás (idegen), egyenlőség, egyformaság, egyenértékűség, egybevágóság (szaknyelvi), ekvivalencia (szaknyelvi)

ondó

főnév
 • mag, férfimag, sperma, pőc (régies), geci (durva), brinza (szleng), trutymó (szleng), trutyi (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a marha szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lohad

ige
 • kisebbedik, zsugorodik, apad, csappan, fogy
 • lappad (régies), szállad (régies)
 • gyengül, csökken, erőtlenedik, szűnik, alábbhagy, csillapodik, csillapul, csillapszik, csitul, tompul
 • (iram): lassul, enged (tájnyelvi), csihad (tájnyelvi)

krumpli

főnév
 • burgonya, kolompér (tájnyelvi), csicsóka (tájnyelvi), pityóka (tájnyelvi), csucsorka (tájnyelvi), földialma (régies)
 • (bizalmas): óra

közbeékelődik

ige
 • beiktatódik, közé kerül, behelyeződik, beillesztődik

kiskereskedő

főnév
 • árus, kisárus, boltos, szatócs (régies), kufár, kalmár, kiselosztó, viszonteladó, közvetítő kereskedő, detailista (idegen), maszek (bizalmas)

magyar

melléknév
 • magyarországi, hazai, honi, hazámfia, magyari (régies)
 • magyaros

meginog

ige
 • megmozdul, elmozdul, megremeg, meging (régies), megbillen
 • megtántorodik
 • tétovázik, habozik, bizonytalankodik, megrendül, eltántorodik (választékos), hezitál, megtorpan, kétségek fogják el (választékos)

véghezvisz

ige
 • megvalósít, valóra vált, elintéz, elkövet, végbevisz, keresztülvisz, megtesz, végrehajt, elvégez, kivitelez, elkészül (valamivel), befejez

kenyérhéj

főnév
 • kenyérhaj

kassza

főnév
 • pénzszekrény, páncélszekrény, mackó (szleng)
 • pénztárgép
 • pénztár, takarékpénztár (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): bevétel, készpénz, pénzkészlet, pénztárállomány, pénztárkészlet

göndör

melléknév
 • hullámos, bongyor (tájnyelvi), fodros, fodor, csigás, kondor, bodor, bodros, loknis, fürtös, kígyózó, gyűrűs, kibodorított, göndörített, gyapjas, bodri (tájnyelvi), kondri (tájnyelvi), kunkori (tájnyelvi), idres-bodros (tájnyelvi) Sz: kondor, mint a malac farka; kondoregyenes, mint a sínszeg

kétkedik

ige
 • kétkedik, kételye támad, kétell, tamáskodik, hitetlenkedik, kéteskedik (tájnyelvi), kétségeskedik (régies), megkérdőjelez, vitat, kétségbe von, bizalmatlankodik, aggályoskodik, kötve hiszi
 • bizonytalankodik, tétovázik, ingadozik, határozatlankodik, habozik, hezitál

megmar

ige
 • megsebez, megsért
 • megharap, megkarmol, megcsíp, megkap
 • (vegyszer) kimar

menedékház

főnév
 • turistaház, turistaszálló, szállás, kulcsos ház, menház (régies)

boci

főnév
 • borjú, kisborjú, bocikó (tájnyelvi)

összetipor

ige
 • összetapos, összetör, összezúz, összegázol, összetapod (tájnyelvi), elnyom, megsemmisít

1

ige
 • növekedik, növöget, nőttön-nő, fejlődik, magasodik, nyúlik, nagyobbodik, cseperedik
 • szaporodik, sokasodik
 • gyarapodik, dalmahodik (tájnyelvi)
 • fokozódik, emelkedik, dagad, duzzad, elharapódzik, tágul, bővül, terjed, árad Sz: nő, mint a bolondgomba; úgy nő, mintha húznák
 • (bajusz): pelyhedzik
 • serken, zsendül, terem, szálasodik, tenyészik, burjánzik, hajt
 • keletkezik, fejlődik

marionett

főnév
 • marionettbáb, báb, bábu

liliom

főnév
 • szentjózsefvirág, szűzliliom, szűzvirág

megerjed

ige
 • kiforrja magát
 • megbuggyan (bizalmas), megromlik

népszokás

főnév
 • néphagyomány, szokás, úzus (szaknyelvi), tradíció

mauzóleum

főnév
 • síremlék, kripta

kuruzsol

ige
 • ráolvas, vajákol, javasol (régies), bájol (tájnyelvi), bűbájoz (tájnyelvi)
 • gyógyít

meggyorsít

ige
 • siettet, sürget, szorgalmaz, előmozdít, felgyorsít
 • sarkall, serkent, nógat, ösztönöz, hajszol

nono

módosítószó
 • (bizalmas): ejnye, mi a manó