kapocs szinonimái

főnév
 • csat, boglár (régies), kösöntyű (régies), fibula (szaknyelvi), agraffe (idegen)
 • összefüggés, kapcsolat, viszony
 • híd
 • kötőtag, kötelék, kopula (idegen), nexus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

számol

ige
 • számlál, átolvas, kalkulál, olvas (tájnyelvi), megolvas (tájnyelvi)
 • tekintetbe vesz, számba vesz, mérlegel, gondol (valamire), tervbe vesz, számít (valamire)
 • felel (valamiért), elszámol (bizalmas), számot ad
 • felelősségre von, szemére vet
 • számít, kér

lényeges

melléknév
 • lényegi, létfontosságú, sorsdöntő, kulcsfontosságú, lényegbevágó, szubsztanciális (szaknyelvi), központi, fő, érdemi, fontos, alapvető, elemi, sarkalatos, integráns (idegen), domináló (idegen), domináns (idegen), döntő, meghatározó, releváns (szaknyelvi), kruciális (idegen), kardinális
 • jelentős, számottevő, nagy, nagy fontosságú, említésre méltó, konstitutív (szaknyelvi), nyomós, súlyos, elengedhetetlen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kapocs szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jogos

melléknév
 • megillető, kijáró, törvényes, legitim, jogszerű, szabályszerű, igazságos, méltányos
 • megalapozott, megindokolt, megokolt, helyénvaló, bizonyítható, motivált
 • szabályos, érvényes, helyes, megengedett, legális

hozzáértés

főnév
 • szakismeret, szakértelem, avatottság, kompetencia (szaknyelvi), tudás, felkészültség, jártasság, gyakorlottság, ügyesség, készség, rátermettség

hiu

főnév
 • (tájnyelvi): padlás, szénapadlás
 • (tájnyelvi): füstfogó (tűzhelyé)

hajthatatlan

melléknév
 • kitartó, kérlelhetetlen, könyörtelen, intranzigens (idegen), megátalkodott (választékos), csökönyös, makacs, nyakas, fúrteszű (régies), fúrtfejű (régies)
 • elszánt, önfejű, megrögzött, keményfejű, keményszívű, eltökélt, rendíthetetlen, hajlíthatatlan, konok, állhatatos, tántoríthatatlan, megingathatatlan

kalapács

főnév
 • ütőeszköz, ütü (tájnyelvi), pöröly (régies), sulyok, csokány (tájnyelvi), verő (tájnyelvi)

kettőshangzó

főnév
 • diftongus (idegen)

szalmaszál

főnév
 • szívószál
 • remény, mentség, kilátás

fűszerüzlet

főnév
 • fűszerkereskedés, csemegekereskedés, élelmiszerüzlet, szatócsbolt (régies), vegyesbolt

főzőlap

főnév
 • rezsó, tűzhelylap

élelmiszer

főnév
 • ennivaló, élelem, eleség, eledel, táplálék, élelmicikk (régies), elemózsia, étel, étel-ital, alimentum (régies), abrak (szleng), zaba (szleng)

girhes

melléknév
 • sovány, cingár, ösztövér, vékony, vézna, szikár, vékonydongájú, vékonypénzű, keszeg (bizalmas), konyhagyalázó (tréfás), csontos, csont és bőr, ványadt, geher (tájnyelvi)
 • göthös (tájnyelvi), beteges, gyenge, nyápic, nyüszüge Sz: zörögnek a csontjai

kicsap

ige
 • kiüt, kiver, kilök
 • kitár
 • kirohan, előtör, kitör, kiront
 • kicsapódik, kizúdul
 • (állatot): kihajt
 • kizár, eltávolít, kirak, kipenderít
 • (biztosítékot): kiéget, kivág, kiolvaszt

kispohár

főnév
 • pohárka, stampedli (bizalmas)

malária

főnév
 • váltóláz, mocsárláz (régies), sárgaláz, harmadnapos hideglelés (régies), forróbetegség (tájnyelvi), gyujtoványhideg (tájnyelvi)

küldöttség

főnév
 • delegáció, deputáció (idegen), követség, bizottság, misszió

kapufa

főnév
 • kapufélfa, kapubálvány, kapuszobor, kapuláb
 • léc (szaknyelvi)

jelölt II.

főnév
 • pályázó, aspiráns (szaknyelvi), gyakornok
 • kandidátus, várományos

kérdez

ige
 • tudakol, tudakozódik, tudakozik (tájnyelvi), tudakolódik, érdeklődik, puhatol, kérdezősködik, firtat, kérd, kérdezget, cenzeál (idegen), informálódik, faggat, nyaggat, vallat

kukoricaföld

főnév
 • kukoricatábla, kukoricás, tengeriföld (tájnyelvi)

katedra

főnév
 • emelvény, dobogó, pulpitus
 • szószék
 • (szaknyelvi): tanszék

hulldogál

ige
 • szállingózik, harmatozik, szitál, permetez, pilinkézik (tájnyelvi), pilinkél (tájnyelvi), pelyhedzik (tájnyelvi), havazkál (tájnyelvi)

kertváros

főnév
 • parkváros, előváros

kútforrás

főnév
 • kútfő, forrás
 • alapja (valaminek), ok