kérdez szinonimái

ige
 • tudakol, tudakozódik, tudakozik (tájnyelvi), tudakolódik, érdeklődik, puhatol, kérdezősködik, firtat, kérd, kérdezget, cenzeál (idegen), informálódik, faggat, nyaggat, vallat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felpezsdül, fölpezsd

ige
 • felfrissül, felbuzog, cirkulál (tájnyelvi)
 • (régies): felforr, felforrad, felbugyorog
 • felélénkül

aránytalanság

főnév
 • egyenlőtlenség, aszimmetria, eltérés, idomtalanság, diszproporció (idegen), ametria (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kérdez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

karikaláb

főnév
 • ó-láb, lőcsláb (tájnyelvi), görbe láb

ijedtében

határozószó
 • ijedtségében, félelmében, rémületében

hűl

ige
 • hidegül, lehűl, meghűl, megdermed, hülepedik (tájnyelvi)

hát I.

határozószó
 • no, bizony, természetesen, persze, hogyne, elvégre

kellemetlenkedik

ige
 • bosszant, alkalmatlankodik, akadékoskodik, okvetetlenkedik, ungorkodik (tájnyelvi), piszkálódik, szekál (bizalmas), szekíroz (bizalmas), vegzál (régies), furkálódik (tájnyelvi), nyaggat, molesztál, buzerál (szleng), zavar, háborgat, zaklat, nyúz, terhére van, terhel, borsot tör az orra alá, idegesít, mérgesít (valakinek)
 • (testrész, szerv): rendetlenkedik, rosszalkodik, rakoncátlankodik

kiken

ige
 • kizsíroz, kivajaz, bezsíroz
 • kifen, pödör
 • kifest, kenceficél, kiken-kifen, kipingál, kimázgál (tájnyelvi)

szemlél

ige
 • vizsgál, tanulmányoz, szemügyre vesz, szemrevételez, megnéz, figyel, fürkész, figyuzik (szleng), spektál (régies), kontemplál (régies), mustrál (régies)

görnyedt

melléknév
 • hajlott, görbe, gernye (tájnyelvi), göbbedt (tájnyelvi), gubbadt (tájnyelvi)

gépszíj

főnév
 • hajtószíj, heveder, hajtóheveder

ellenkezés

főnév
 • ellentmondás, ellenvetés, ellenszegülés, ellenállás, szembeszállás, tiltakozás, lázadás, protestálás (választékos), óvástétel, panasz, feleselés, opponálás (szaknyelvi), dac, trucc (bizalmas), kifogásolás

gyógyintézet

főnév
 • szanatórium, kórház
 • klinika, ápolda (régies), ispotály (régies)

kinevezés

főnév
 • kijelölés, kiválasztás, előléptetés, beiktatás, megbízás, meghatalmazás, feljogosítás, felhatalmazás, meghagyás
 • küldetés, feladat, hivatal, promóció (idegen), komisszió (idegen)

komplex

melléknév
 • bonyolult, körülményes, kusza, zavaros, körmönfont, szövevényes, összetett, többsíkú, sokoldalú, sokrétű, szerteágazó, tekervényes, fogas, csavaros, gondolkodtató, nehéz, komplikált

megcsóvál

ige
 • ide-oda mozgat, lenget, meglóbál
 • (tájnyelvi): meghintáztat

lefut

ige
 • lesiet, leszalad, lerohan
 • lejátszódik, végigfut, lepereg
 • befejeződik, lebonyolódik, elmúlik, letelik

kerekded

melléknév
 • gömbölyded, gömbölyű, legömbölyített, kikerekített, ovális, tojásdad
 • arányos, szabályos

kapu

főnév
 • nyílás
 • bejárat, bejáró (régies), bejárás (régies), porta (régies)
 • utcaajtó, ajtó
 • portál (régies)

kidomborít

ige
 • kihasasít, kidülleszt, felduzzaszt
 • aláhúz, rámutat, kiemel, hangsúlyoz, nyomatékosít, hangoztat, felhívja a figyelmet

főnév
 • folyadék, nedv, nedű (választékos), facsarék (régies), moncs (régies)
 • lötty (pejoratív)
 • oldat
 • ital
 • leves, mártás, szaft (bizalmas), szósz, létyó (tájnyelvi), lötyke (tájnyelvi), lötykő (tájnyelvi)
 • (szleng): pénz, dohány (szleng), dudva (szleng)

keserves II.

főnév
 • kesergő, siratóének, sirató

impozáns

melléknév
 • lenyűgöző, lebilincselő, lélegzetelállító, grandiózus (választékos), nagyszabású, nagyszerű, hatásos, monumentális, fényes
 • tekintélyes, tiszteletet keltő, vonzó, megnyerő, szuggesztív, rendkívüli, figyelemre méltó, remek

kiforratlan

melléknév
 • éretlen, gyermekes, gyermeteg, kezdő, zöldfülű, újonc, serdülő, infantilis

lefekvés

főnév
 • leheveredés, ledőlés
 • alvás, lenyugvás, tollasbál (bizalmas)
 • takarodó