hiu szinonimái

főnév
 • (tájnyelvi): padlás, szénapadlás
 • (tájnyelvi): füstfogó (tűzhelyé)

hiú szinonimái

melléknév
 • elbizakodott, beképzelt, nagyképű, öntelt, önelégült, önhitt, kérkedő, dicsekvő, magahitt (régies), magakellő
 • tetszelgő, piperkőc, tetsző, cicomázó, páváskodó
 • hiábavaló, üres, tartalmatlan, fölösleges, improduktív, haszontalan, céltalan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

maró

melléknév
 • égő, égető, csípős, szúrós, eszős (tájnyelvi), borsos
 • gyötrő, emésztő (bánat)
 • sértő, gúnyos, bántó, harapós, metsző, fullánkos, epés, éles, bisszig (bizalmas), rosszmájú, maliciózus, vitriolos

társít

ige
 • egyesít, összekapcsol, kapcsol, párosít, összefüggésbe hoz, összeköt, asszociál, vonatkoztat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hiu szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hegedül

ige
 • húzza a vonót, fűrészel (pejoratív), cincog (pejoratív), kontrál (tájnyelvi), cinigél (tájnyelvi)
 • ciripel (tücsök)

gyakorlat

főnév
 • elsajátítás, gyakorlás, tanulás, edzés, trenírozás, tréning
 • jártasság, gyakorlottság, szakavatottság, képzettség, rutin, készség
 • úzus (régies), szokás
 • tapasztalat
 • praxis, tevékenység
 • feladat, lecke, penzum (régies)
 • fegyvergyakorlat

globális

melléknév
 • teljes, összefoglaló, teljes körű, átfogó

feudum

főnév
 • hűbérbirtok, birtok, gazdaság

hidegen

határozószó
 • barátságtalanul, komoran, hűvösen, fagyosan, kimérten, érzéketlenül, zárkózottan, közönyösen, közömbösen, egykedvűen, részvétlenül, szívtelenül, elfásultan, gépiesen, hivatalosan, szenvtelenül, szenvedélytelenül, szenvedélymentesen

ihlet2

ige
 • sugall, sugalmaz, sugároz (tájnyelvi), inspirál, ösztönöz, motivál, lelkesít

rátermett

melléknév
 • tehetséges, jártas, hozzáértő, szakértő, arravaló, rávaló, odavaló, alkalmas, hivatott, talpraesett, belevaló (bizalmas), fürge (szleng)

fasírozott

főnév
 • fasírt, vagdalt, vagdalt hús, hasé, húspogácsa (szaknyelvi), labdapecsenye (tájnyelvi)

ez-az

névmás
 • mindenféle, egyveleg, vegyes felvágott (bizalmas), keverék, kevercs (régies)
 • zagyvalék, mismás, himihumi (tájnyelvi)

csatazaj

főnév
 • harci zaj, harci lárma, hadilárma, harczaj (régies)
 • (bizalmas): zenebona, perpatvar, lárma

feldobál, földobál

ige
 • felhajigál, felszór (bizalmas), felhány, felgór (tájnyelvi), felgórál (tájnyelvi)

indoeurópai

melléknév
 • indoiráni, indogermán, árja

jogos

melléknév
 • megillető, kijáró, törvényes, legitim, jogszerű, szabályszerű, igazságos, méltányos
 • megalapozott, megindokolt, megokolt, helyénvaló, bizonyítható, motivált
 • szabályos, érvényes, helyes, megengedett, legális

köszörül

ige
 • élesít, fen, élez
 • csiszol (szaknyelvi), ráspolyoz, simít, sorjáz (szaknyelvi)

kihány

ige
 • kivet, kidob, kiszór, kihajít, kipenderít, kilapátol, kidobál
 • kiokád, kiad, kiöklendez, visszaad, kirókáz, viszontlát (bizalmas), kibuk (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): sujtásoz, cifráz, kivarr

hivatali

melléknév
 • hatósági, hivatalos, szolgálati, ügykezelési (választékos), adminisztrációs, munkaköri, officiális (idegen), funkcionális, bürokratikus

háziasszony

főnév
 • háztartásbeli, gazdasszony, házinő (régies), a ház asszonya, családanya
 • tulajdonosnő, szállásadónő, lakásadónő, főbérlőnő, házinéni

hűl

ige
 • hidegül, lehűl, meghűl, megdermed, hülepedik (tájnyelvi)

kiemel

ige
 • kivesz, kihúz, kihalász, kiszakít, kiválogat, merít, kivon, kiránt, felszínre hoz
 • elővesz
 • felemel
 • kinyom
 • felkarol, pártfogol
 • magas polcra emel, előléptet, kitüntet, megdicsér
 • nyomatékosít, kidomborít, hangsúlyoz, markíroz, aláhúz, súlyt helyez (valamire)

hónap

főnév
 • hó, holdhónap (szaknyelvi)

gyémánt

főnév
 • gyémántkő, briliáns, brill, diamant (idegen), ragyogvány (régies), fénykő (régies)

idomtalan

melléknév
 • ormótlan, dromedár, behemót, mahomet (régies), éktelen, formátlan, esetlen, otromba, torz, alaktalan, monstruózus (idegen), aránytalan, klumpak (tájnyelvi), irdatlan (tájnyelvi), dimatlan (tájnyelvi), böhönc (tájnyelvi)

kigyógyít

ige
 • kikezel, helyrehoz, meggyógyít, kikúrál
 • kiábrándít, leszoktat