fűszerüzlet szinonimái

főnév
 • fűszerkereskedés, csemegekereskedés, élelmiszerüzlet, szatócsbolt (régies), vegyesbolt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

veszendő I.

melléknév
 • mulandó, elmúlandó
 • gyenge, gyarló, hullatag (régies)

párbaj

főnév
 • küzdelem, párviadal, bajviadal (régies), viadal, duellum (régies)
 • csatározás, csetepaté, affér (régies), tusa
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fűszerüzlet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

forgó II.

főnév
 • (tájnyelvi): örvény, víztölcsér, örvénylés
 • (régies): sisakdísz, dísz, tollbokréta, csótár (tájnyelvi)
 • propeller (régies)
 • papírforgó
 • (tájnyelvi): ízület, forgócsont
 • (tájnyelvi): körhinta
 • (tájnyelvi): napraforgó, napbanéző (tájnyelvi)
 • vetésforgó

felborul, fölborul

ige
 • feldől, felbillen, felbukik, felfordul, oldalára billen, összerogy, elesik, kidől, elvágódik, elnyal (szleng), összeesik, összecsuklik, összeroskad
 • felbomlik, megbomlik (választékos), meghiúsul, szétzilálódik, összekuszálódik

fasírozott

főnév
 • fasírt, vagdalt, vagdalt hús, hasé, húspogácsa (szaknyelvi), labdapecsenye (tájnyelvi)

eltorzít

ige
 • deformál, elnyomorít, elcsúfít, elrútít (választékos), eléktelenít, defigurál (régies)
 • elfordít, kifacsar, kiforgat, félremagyaráz, meghamisít

funkció

főnév
 • működés, tevékenység
 • feladat, tisztség, megbízatás, állás, beosztás, poszt
 • hivatás, rendeltetés, szerep, hatáskör, feladatkör
 • (szaknyelvi): függvény
 • (szaknyelvi): vegyérték

gyér

melléknév
 • ritka, ritkás, kopár, vigályos (tájnyelvi)
 • csekély, kisszámú, szórványos
 • helyenkénti
 • gyatra, gyenge, hanyatló, szűkös, elégtelen, kevés
 • halvány, halovány, tompa, pisla

önéletrajz

főnév
 • önéletírás, autobiográfia (idegen), emlékirat, memoár (választékos), visszaemlékezés, napló
 • curriculum vitae (választékos), életrajz, CV (bizalmas)

eldől

ige
 • feldől, elesik, elvágódik, elbotlik, felbukik, felborul, elnyal (szleng), eltanyázik (szleng) Sz: elterül, mint a Nagyalföld
 • tisztázódik, kiderül, dűlőre jut, elhatározódik (régies), elválik, megválik (tájnyelvi), megpecsételődik, pont kerül a végére, nyugvópontra jut

éhínség

főnév
 • éhezés, éhség, kiéhezettség, koplalás, böjt, böjtölés, nélkülözés, nyomor, nyomorgás, szegénység, szűkölködés, ínség, hét szűk esztendő

bebalzsamoz

ige
 • mumifikál (szaknyelvi)

elhasznál

ige
 • elfogyaszt, feldolgoz, elkölt, felél, kimerít(bizalmas)
 • elkoptat, elnyű, elhord, elvisel, elrongyol (régies)

gyújtószeg

főnév
 • ütőszeg

hárul

ige
 • háramlik, jut, esik, nehezedik, terhelődik

kel1

ige
 • felkel, felserken (régies), virrad (valamire), lábad (régies)
 • feljön (égitest)
 • (növény): hajt, kihajt, sarjal, sarjad, kibújik
 • (régies): támad, keletkezik, kezdődik
 • íródik, létrejön
 • fogy, elkel, kereslete van
 • (tészta): dagad, duzzad

illúzió

főnév
 • látszat, érzékcsalódás, káprázat, tévedés, képzelgés, ábrándkép
 • alaptalan remény, hiú ábránd, önámítás, önáltatás

fütty

főnév
 • füttyszó, füttyjel
 • fütyülés, csipogás, csiripelés
 • sípolás
 • kifütyülés, fujjozás

fonal, fonál

főnév
 • szál, cérna
 • kapcsolat
 • porzószál (szaknyelvi), filamentum (idegen)

görnyedt

melléknév
 • hajlott, görbe, gernye (tájnyelvi), göbbedt (tájnyelvi), gubbadt (tájnyelvi)

igazolatlan

melléknév
 • indokolatlan, megokolatlan, bizonyítatlan

gázrezsó

főnév
 • rezsó, gázfőző, gázfőzőlap, gázforraló, gázmelegítő, gázégő

felesleges, fölösleg

melléknév
 • hiábavaló, szükségtelen, haszontalan, célszerűtlen, nélkülözhető, elhagyható, kihagyható, mellőzhető, indokolatlan, fölös, fölöznekes (tájnyelvi), meddő, hasztalan, kárba veszett, céltalan, értelmetlen, oktalan, blank (szleng) Sz: annyit ér, mint döglött lovon a patkó; Dunába víz; eső után köpönyeg; fára arany hártyát; hajpor a zsíros hajon; ötödik kerék; pajkos ifjúnak a bölcs tanácsadás; pusztába kiáltott szó; tarisznyára lakat

gyakorta, gyakran

határozószó
 • sokszor, derűre-borúra, egyre-másra, számos esetben, folyton, lépten-nyomon, elégszer, nyakra-főre, minduntalan, rendszerint, rendesen, sűrűn, több esetben, többször, ismételten, újra meg újra, unos-untalan, nemritkán, rendszeresen

illendő

melléknév
 • elvárható, illem szerinti, ildomos, udvarias, kívánatos, megfelelő, decens (választékos), konvencionális, szokásos, elfogadott, helyénvaló, tanácsos, célszerű, alkalmatos (régies)