élelmiszer szinonimái

főnév
 • ennivaló, élelem, eleség, eledel, táplálék, élelmicikk (régies), elemózsia, étel, étel-ital, alimentum (régies), abrak (szleng), zaba (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

örömhír

főnév
 • jó hír, kedvező hír
 • evangélium, az üdvösség híre

bán2

főnév
 • kormányzó, nádor
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a élelmiszer szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

egyívású

melléknév
 • hasonszőrű, egyforma
 • egyidős, egykorú

csináltatott

melléknév
 • készíttetett, rendelésre készült, mértékre készült, mérték szerint készült (bizalmas), rendelt, mondvacsinált (régies)

csatazaj

főnév
 • harci zaj, harci lárma, hadilárma, harczaj (régies)
 • (bizalmas): zenebona, perpatvar, lárma

bódul

ige
 • kábul, szédül, tompul, zsibbad (szleng)
 • (régies): megbolondul, megőrül, megbomlik az elméje

elbámul

ige
 • elképed, elámul, bandzsalog (tájnyelvi), álmélkodik, ámul-bámul, elcsodálkozik, meglepődik
 • bámészkodik, bambul, nézelődik

előjön

ige
 • kijön, előbújik, előbukkan, előtűnik, kikel, felbukkan, előkerül, megjelenik, előmerészkedik, kimászik, kikecmereg, kievickél, kijut, kikerül, kilép, előlép
 • (bizalmas): szóba kerül, felmerül, előkerül
 • (régies): előfordul, felmerül, jelentkezik, előadódik, felvetődik
 • (valaki vmivel): előhozakodik, előáll, kirukkol, előrukkol

malac I.

főnév
 • disznó, süldő, hízó, coca, sertés, poci (tájnyelvi), röfi (bizalmas), disznófi (tájnyelvi)
 • (pejoratív): piszokfészek, koszfészek, szutyokmatyi
 • tintafolt, tintapecsét, paca
 • (szleng): szerencse, mázli, mák

bebalzsamoz

ige
 • mumifikál (szaknyelvi)

baleset

főnév
 • szerencsétlenség, balszerencse, balsors, komplikáció, incidens
 • karambol, gázolás, összeütközés, csatt (szleng)

belázasodik

ige
 • felmegy a láza, felszökik a láza, kigyullad (tájnyelvi)

elpuhult

melléknév
 • elkényelmesedett, puhány, tohonya, elsatnyult, erélytelen, nyámnyila, nyamvadt, kényes, kényeskedő, elkényeztetett, anyámasszony (bizalmas), finnyás, nyafka, elnőiesedett, férfiatlan, effeminált (idegen), feminin (választékos), vénasszonyos, szibarita, kuluska (tájnyelvi)

eretnek

melléknév
 • szakadár, hitehagyó, elhajló, heretikus (idegen), heterodox (idegen), schizmatikus (idegen)

gombház

főnév
 • gomblyuk
 • csecsebecse

félt

ige
 • aggódik, óv, őriz, vigyáz, ügyel

elenged

ige
 • elereszt, kienged, kiereszt
 • (elengedi magát): kienged, lazít
 • szabadon enged, szabadon bocsát, szabadjára enged, elold, elköt
 • útnak indít, útra bocsát
 • elbocsát
 • elmulaszt, elszalaszt
 • (régies): megbocsát, elnéz, megenged (régies)

egyesület

főnév
 • csoport, kör, testület, egylet, szervezet, társaság, társaskör, szövetség, társulat, céh, felekezet, kongregáció (idegen), gyülekezet, párt, osztag, klub, liga, unió, klikk (pejoratív), brigád, kollektíva, kollégium, banda, bagázs (bizalmas), grémium (idegen)
 • sportegyesület, sportklub

ellenkezés

főnév
 • ellentmondás, ellenvetés, ellenszegülés, ellenállás, szembeszállás, tiltakozás, lázadás, protestálás (választékos), óvástétel, panasz, feleselés, opponálás (szaknyelvi), dac, trucc (bizalmas), kifogásolás

félre II.

módosítószó
 • el innen!, vigyázz!

elföldel

ige
 • elás, elvermel, eltemet, elhantol (választékos), elkapar, inhumál (régies), örök nyugalomra helyez

csomagol

ige
 • göngyöl, burkol, báláz, csombolyít (tájnyelvi), csomóz (tájnyelvi), dobozol, tasakol, adjusztál (szaknyelvi)
 • pakol (bizalmas), batyuz (bizalmas), poggyászol (régies)
 • szedelőzködik Sz: összeszedi a betyárbútort
 • (bizalmas): szépít, enyhít, finomít, kendőz, sztaniolba burkol

elnáspángol

ige
 • elver, megver, megrak, elnadrágol, elfenekel, elpáhol, megvesszőz, megpálcáz, helybenhagy, elagyabugyál, eltángál, elpüföl, eldönget, elcsépel (bizalmas), megruház (bizalmas), elrak (bizalmas), megdádáz (bizalmas), cincáz (tájnyelvi) Sz: kiporolja a nadrágját

felszentel, fölszent

ige
 • megszentel, szentesít, szentel, ordinál (idegen), felken (régies), megken, megtisztít
 • felavat