főzőlap szinonimái

főnév
 • rezsó, tűzhelylap

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

furunkulus

főnév
 • kelés, kelevény (régies), mérges pattanás, fakadás (tájnyelvi), fakadék (régies)
 • karbunkulus

felszarvaz, fölszarv

ige
 • megcsal, hűtlenkedik, félrelép, félrenéz, félredug (durva), félrekefél (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a főzőlap szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fogadkozik

ige
 • esküdözik, ígérget, ígér, szavát adja, fogadalmat tesz, erősködik, erősítget, bizonygat, fogankodik (tájnyelvi), fogazkodik (tájnyelvi) Sz: köpi a markát

fázis

főnév
 • szakasz, időszak, ciklus, korszak, intervallum, periódus
 • állapot, stádium, etap, mozzanat, fok
 • (szaknyelvi): vezetékág, (elektromos) ág

ez-az

névmás
 • mindenféle, egyveleg, vegyes felvágott (bizalmas), keverék, kevercs (régies)
 • zagyvalék, mismás, himihumi (tájnyelvi)

elragadtatás

főnév
 • gyönyörködés, gyönyörűség, lelkesültség, lelkesedés, eksztázis, örömmámor, rajongás, bálványozás, önkívület, őrjöngés, szédület, mámor, szenvedély, enthuziazmus (idegen), eufória, megrészegülés, bűvölet, igézet, lángolás, hév, üdvözültség, túlfűtöttség, örömujjongás, diadalmámor, csodálat, bámulat, odaadás, izzás, egzaltáció (régies), transz

formaság

főnév
 • külsőség, körülményeskedés, körülményesség, formalitás, forma, alakiság (szaknyelvi), szokás, illendőség, szertartás, ceremónia, szertartásosság

gramm

főnév
 • szemer (régies), grám (régies)

orrvérzésig

ragos főnév
 • szakadatlan, kimerülésig, éjszakába nyúlóan

éhínség

főnév
 • éhezés, éhség, kiéhezettség, koplalás, böjt, böjtölés, nélkülözés, nyomor, nyomorgás, szegénység, szűkölködés, ínség, hét szűk esztendő

egyeduralom

főnév
 • monokrácia (idegen), monarchia (idegen), abszolutizmus (idegen), zsarnokság, parancsuralom, önkényuralom, tekintélyuralom, diktatúra

baleset

főnév
 • szerencsétlenség, balszerencse, balsors, komplikáció, incidens
 • karambol, gázolás, összeütközés, csatt (szleng)

elénekel

ige
 • eldalol, eldall (régies), elfúj (bizalmas), elkántál (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): (halottat) elbúcsúztat

gyáripar

főnév
 • nagyipar

hamv

főnév
 • hamu, pernye, hulladék, salak, üszök
 • rom, omladék
 • maradvány, por
 • üdeség, tisztaság, hamvasság

kardos

melléknév
 • harcias, veszekedő, tűzrőlpattant, katonás

ide-oda

határozószó
 • erre-arra, fel-alá
 • idestova, hovatovább, körülbelül (tájnyelvi)
 • mindegy, nem számít, akár ide, akár oda

fráter

főnév
 • ember, férfi, pasas (bizalmas), fickó, alak, krapek, pali (bizalmas), muksó (bizalmas), mókus (bizalmas), ürge (bizalmas)
 • tökfej, semmirekellő, csirkefogó, tökfilkó
 • szerzetes, testvér, barát

fizetéscsökkentés

főnév
 • bércsökkentés, elvonás

gépszíj

főnév
 • hajtószíj, heveder, hajtóheveder

huzam

főnév
 • tartam, hossz, tartósság
 • (tájnyelvi): huzat, léghuzat, cúg (tájnyelvi)

függőfolyosó

főnév
 • körfolyosó, gang (bizalmas)

fejlődés

főnév
 • kibomlás, kialakulás, kibontakozás, növekedés, gyarapodás, kifejlés
 • előrehaladás, haladás, előrejutás, előrelépés, előmenetel, evolúció (szaknyelvi), progresszió, fellendülés
 • csiszolódás, tökéletesedés, javulás(szaknyelvi)

gondolkodik, gondolk

ige
 • elmélkedik, bölcselkedik, töpreng, töprenkedik, tűnődik, kontemplál (régies), elmél (régies), fejében forgat, eszében forgat, használja a fejét, jár az esze, töri a fejét, hányja-veti elméjét (régies), eszénkedik (tájnyelvi), fantizál (tájnyelvi), filózik (szleng), gógyizik (szleng), meditál, gondol, rágódik, tervez, számítgat, mérlegel, latolgat, spekulál, morfondíroz, tanakodik, tépelődik, foglalkozik, mereng, mélázik, gondolatokba merül
 • vélekedik, gondol

idegfeszültség

főnév
 • feszültség, izgalom, villamosság, spannoltság (idegen), spannung (idegen)