küldöttség szinonimái

főnév
 • delegáció, deputáció (idegen), követség, bizottság, misszió

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vonalzó

főnév
 • lénia (régies)

tárgysorozat

főnév
 • napirend, ügyrend, munkarend
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a küldöttség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

közelálló

melléknév
 • közeli, bizalmas, meghitt, bensőséges, szoros, szűk, közvetlen

kinyilatkoztatás

főnév
 • kijelentés, kihirdetés, közhírré tétel, kinyilvánítás, leleplezés, feltárás, felfedés, reveláció (idegen), megvilágítás, kifejtés, elmondás

kihány

ige
 • kivet, kidob, kiszór, kihajít, kipenderít, kilapátol, kidobál
 • kiokád, kiad, kiöklendez, visszaad, kirókáz, viszontlát (bizalmas), kibuk (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): sujtásoz, cifráz, kivarr

kapós

melléknév
 • kelendő, keresett, kurrens, népszerű, kapatos, kelős (tájnyelvi) Sz: veszik, mint a borsot; viszik, mint a cukrot
 • közkedvelt, becsült, divatos, menő (bizalmas), dívás (régies)

krumplinudli

főnév
 • burgonyametélt, angyalbögyörő (tájnyelvi), billemácsik (tájnyelvi), dudlimácsik (tájnyelvi), koratyogó (tájnyelvi)

lelkiismeretes

melléknév
 • becsületes, pontos, tisztességes, megbízható, rendes, kötelességtudó, hűséges, istenfélő, jólelkű
 • gondos, alapos, pedáns
 • minuciózus (idegen), precíz
 • aggályos, skrupulózus (bizalmas)

törvénykönyv

főnév
 • törvénytár, jogszabálygyűjtemény, törvénygyűjtemény, kódex (régies), kánon (régies), corpus juris (idegen)

illúzió

főnév
 • látszat, érzékcsalódás, káprázat, tévedés, képzelgés, ábrándkép
 • alaptalan remény, hiú ábránd, önámítás, önáltatás

ide-oda

határozószó
 • erre-arra, fel-alá
 • idestova, hovatovább, körülbelül (tájnyelvi)
 • mindegy, nem számít, akár ide, akár oda

félt

ige
 • aggódik, óv, őriz, vigyáz, ügyel

író I.

melléknév
 • fogalmazó, alkotó

leszakad

ige
 • leválik, lejön
 • elrongyolódik, lerongyolódik
 • (híd): letörik, lezuhan, összeomlik
 • leömlik, leomlik, lehull, lezúdul
 • elmarad, hátramarad, visszamarad, leszakadozik, lemarad

markotányosnő

főnév
 • kantinosnő, markotányosné (régies), hadcsaplárnő (régies)

automata I.

főnév
 • robot, automatum (régies)

nevelt

melléknév
 • fogadott

méltatás

főnév
 • kitüntetés, dicséret, magasztalás, méltánylás, megbecsülés, nagyrabecsülés, elismerés, hódolat
 • tiszteletadás, megemlékezés
 • értékelés, ismertetés, recenzió, ajánlás, bírálat, kritika, bemutatás

különbözik, különböz

ige
 • eltér, elüt, differál, divergál (szaknyelvi), megoszlik, elformásul (tájnyelvi)(szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): civódik, veszekszik, torzsalkodik, összekülönbözik

következetes

melléknév
 • konzekvens, elvhű, határozott, logikus, kitartó, céltudatos, ésszerű, állhatatos

lefut

ige
 • lesiet, leszalad, lerohan
 • lejátszódik, végigfut, lepereg
 • befejeződik, lebonyolódik, elmúlik, letelik

megvetendő

melléknév
 • megvetésre méltó, hitvány, alávaló, haszontalan, silány, gyalázatos, ócska, rongy

lakoma

főnév
 • eszem-iszom, dínomdánom, vendégség, dáridó, trakta (bizalmas), evészet, díszebéd, díszvacsora, tivornya, zaba (szleng), traktamentum (tájnyelvi), lakodalom (régies)
 • lakomázás, lakmározás, evés-ivás, zabálás, asztalozás (tájnyelvi), kolláció (idegen), konvivium (idegen)

kirúg

ige
 • kiüt, kiver, kitaszít, kitol
 • (szaknyelvi): kipasszol, kilő
 • kidob, kitesz, kirak, kivág, kiűz, kikerget, kiutasít, elbocsát, elmozdít, áthelyez, meneszt, felmond, felment, eltávolít, kipenderít, kiteszi a szűrét, kizamekol (szleng), kiszuperál (bizalmas)
 • (valakire): pikkel (bizalmas)
 • (kirúgja magát): kisimul
 • kiáll, kiszögellik, előrenyúlik

lehív

ige
 • lekér, lekérdez
 • átutaltat, kiutaltat, elküldet
 • (kártyalapot): kihív, kijátszik

mellette

határozószó
 • szomszédban, elmenőben, tőszomszédságában
 • érdekében, pártján, részén