kicsap szinonimái

ige
 • kiüt, kiver, kilök
 • kitár
 • kirohan, előtör, kitör, kiront
 • kicsapódik, kizúdul
 • (állatot): kihajt
 • kizár, eltávolít, kirak, kipenderít
 • (biztosítékot): kiéget, kivág, kiolvaszt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tüzel

ige
 • fűt, fűtőzik (tájnyelvi)
 • ég, hevül, lángol
 • süt
 • lelkesít, izgat, biztat, ösztökél
 • ingerel, szít, lázít, motivál, stenkerol (szleng)
 • heveskedik, tüzeskedik, lelkesül, hevül
 • mérgeskedik, mérgelődik, pattog
 • lő, lövöldöz, (fegyvert) elsüt
 • (testrész): ég, langallik (tájnyelvi)
 • (szuka) ivarzik

tálca

főnév
 • plató (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kicsap szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kerekít

ige
 • gombolyít, gömbölyít, görbít, (választékos), (szájat) csücsörít
 • rögtönöz, improvizál
 • (számot): kipótol, kikerekít, felkerekít

ismeret

főnév
 • tudás, tudnivaló, hozzáértés, tájékozottság, tapasztalat, tudomás, isme (régies)

indoeurópai

melléknév
 • indoiráni, indogermán, árja

hétszámra

határozószó
 • hetekig, hétről hétre, heteken át, heteken keresztül

kevély

melléknév
 • gőgös, dölyfös, pöffeszkedő, begyes, felfuvalkodott, büszke, rátartós, rátarti, beképzelt, magahitt (régies), elbizakodott, öntelt, fennhéjázó, arrogáns, pökhendi, fölényes, megvető, lenéző, lekicsinylő, fennenpökő (régies)

kisüzem

főnév
 • kisvállalkozás, manufaktúra (idegen)

színleg

határozószó
 • színre, szemre, külsőleg, külszínre, látszólag, látszatra, színből, képleg (tájnyelvi)
 • tettetve, színlelve, képmutatóan

gyújtószeg

főnév
 • ütőszeg

gyáripar

főnév
 • nagyipar

elpuhult

melléknév
 • elkényelmesedett, puhány, tohonya, elsatnyult, erélytelen, nyámnyila, nyamvadt, kényes, kényeskedő, elkényeztetett, anyámasszony (bizalmas), finnyás, nyafka, elnőiesedett, férfiatlan, effeminált (idegen), feminin (választékos), vénasszonyos, szibarita, kuluska (tájnyelvi)

hajtó

főnév
 • kocsis, fogatos
 • zsoké

kivágódik

ige
 • kicsapódik, felpattan, kinyílik
 • kiesik, kirepül
 • (biztosíték): kiég, kiolvad

köpcös

melléknév
 • vaskos, zömök, tömzsi, kövérkés, testes, korpulens, pocakos, potrohos, tömött (bizalmas), gömböc (bizalmas), duci (bizalmas), döme (tájnyelvi), dömösz (tájnyelvi)

megkettőz

ige
 • kettőztet, megdupláz, megkétszerez, duplikál (idegen)

leszakad

ige
 • leválik, lejön
 • elrongyolódik, lerongyolódik
 • (híd): letörik, lezuhan, összeomlik
 • leömlik, leomlik, lehull, lezúdul
 • elmarad, hátramarad, visszamarad, leszakadozik, lemarad

kicsikar

ige
 • kizsarol, forszíroz (bizalmas), kierőszakol, kikényszerít, kiprésel, kiszed, kihúz, kivasal (szleng), kifacsar, kiszorít, kicsavar (tájnyelvi), pumpol (bizalmas), kifirtat (régies)

képviselő I.

melléknév
 • reprezentáló (idegen)

kinevezés

főnév
 • kijelölés, kiválasztás, előléptetés, beiktatás, megbízás, meghatalmazás, feljogosítás, felhatalmazás, meghagyás
 • küldetés, feladat, hivatal, promóció (idegen), komisszió (idegen)

lemondás

főnév
 • megtagadás, renunciáció (idegen), megvonás, rezignáció, elállás, önmegtagadás, áldozat
 • leköszönés, abbahagyás, távozás, visszavonulás
 • leszokás, felhagyás, absztinencia (választékos), aszkézis (idegen)

kifog

ige
 • kihalász, kihorgász, kihúz, kiemel
 • (szaknyelvi): kivéd, elkap, megfog
 • leszerszámoz
 • ráakad, hozzájut
 • kikap (bizalmas)
 • (tájnyelvi): levon, lefog
 • (bizalmas): túljár az eszén, becsap, kicsíp (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): túltesz (valakin)
 • (valaki valamin): legyőz, úrrá lesz

izé I.

főnév
 • dolog, izémizé (bizalmas), bigyó (bizalmas), hogyishívják (bizalmas), minekhívják (bizalmas), micsoda, miskulancia (bizalmas), nyavalya, vacak
 • valami, valaki, akárki, akármi

kirívó

melléknév
 • szembetűnő, szembeszökő, feltűnő, égbekiáltó, ordító (hiba), éles, kiáltó, vaskos, durva, bántó, leplezetlen, nyilvánvaló, disszonáns, eklatáns, grell (régies), kirívós (tájnyelvi)

leroskad

ige
 • lerogy, alél, ájul, összeroskad, összeesik, összerogy, leszédül, lehanyatlik, ájuldoz, leroggyan, összenyaklik
 • ledől, összedől, leomlik