katedra szinonimái

főnév
 • emelvény, dobogó, pulpitus
 • szószék
 • (szaknyelvi): tanszék

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

part

főnév
 • vízpart, árokpart
 • tengerpart, strand
 • szél, perem, szegély, határ
 • (szaknyelvi): partvonal, oldalvonal, taccs (régies)
 • (tájnyelvi): emelkedő, mart (tájnyelvi), domboldal

alá

határozószó
 • alája, lefelé, le, alulra, lejjebb
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a katedra szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kábelez

ige
 • (régies): táviratoz, táviratozik, sürgönyöz, telegrafál (régies)

húsbolt

főnév
 • hentesüzlet, hentesbolt, húscsarnok, mészárszék, hússzék (régies)

hónap

főnév
 • hó, holdhónap (szaknyelvi)

hamis

melléknév
 • ál, fals, hamisított, nem valódi, utánzott, pszeudo-, látszat-, mű-, talmi, apokrif (szaknyelvi), csalóka, hazug, alaptalan, koholt, valótlan, művi, megtévesztő, mesterséges, színlelt, tettetett, fiktív, megjátszott, silány, csinált, mesterkélt, mondvacsinált, álcázott, korcs
 • csalárd, ravasz, álnok, igaztalan, huncut, csaló, ámító, kétkulacsos, körmönfont, kétszínű, hitszegő, szószegő, alattomos, ármányos, álszent, hipokrita, szemforgató, csalafinta, trükkös (bizalmas), perfid (idegen), simlis (szleng), csalavér (tájnyelvi)
 • téves, helytelen, alaptalan
 • kacér, pajzán, csalfa, csapodár, hamiskás, pajkos, csintalan, dévaj
 • (kutya): harapós, vad

kapocs

főnév
 • csat, boglár (régies), kösöntyű (régies), fibula (szaknyelvi), agraffe (idegen)
 • összefüggés, kapcsolat, viszony
 • híd
 • kötőtag, kötelék, kopula (idegen), nexus

kibújik

ige
 • kinő, kicsírázik, kikel, kifakad, kihajt
 • előbújik, kibukkan, kijön, kimozdul, kikászálódik, kikecmereg, kivergődik, kivackolódik (tájnyelvi)
 • kihúzza magát (valami alól), kisiklik, megkerül, kitér (valami elől), kivonja magát, elhárít
 • bliccel (bizalmas)

szaru

főnév
 • szaruanyag
 • (régies): tülök, szarv

gázrezsó

főnév
 • rezsó, gázfőző, gázfőzőlap, gázforraló, gázmelegítő, gázégő

függőfolyosó

főnév
 • körfolyosó, gang (bizalmas)

elföldel

ige
 • elás, elvermel, eltemet, elhantol (választékos), elkapar, inhumál (régies), örök nyugalomra helyez

görkorcsolya

főnév
 • kerekes korcsolya, görkori (bizalmas), göresz (bizalmas), görce (bizalmas), kori (bizalmas)

kifog

ige
 • kihalász, kihorgász, kihúz, kiemel
 • (szaknyelvi): kivéd, elkap, megfog
 • leszerszámoz
 • ráakad, hozzájut
 • kikap (bizalmas)
 • (tájnyelvi): levon, lefog
 • (bizalmas): túljár az eszén, becsap, kicsíp (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): túltesz (valakin)
 • (valaki valamin): legyőz, úrrá lesz

kitűz

ige
 • feltűz, plántál (régies)
 • kijelöl, kiválaszt, megszab, meghatároz, előirányoz, megnevez, tervez
 • (díjat): ígér, kilátásba helyez, felajánl
 • (régies): kijelöl, kimér, körülhatárol, kicövekel, kikaróz, nyomjelez (régies), traszíroz (régies)

másfelől

határozószó
 • máshonnan, egyebünnét (tájnyelvi)
 • másrészt, másrészről, más tekintetben, ezzel szemben, amellett, különben, máskülönben, egyébként, azonkívül, ráadásul

lakoma

főnév
 • eszem-iszom, dínomdánom, vendégség, dáridó, trakta (bizalmas), evészet, díszebéd, díszvacsora, tivornya, zaba (szleng), traktamentum (tájnyelvi), lakodalom (régies)
 • lakomázás, lakmározás, evés-ivás, zabálás, asztalozás (tájnyelvi), kolláció (idegen), konvivium (idegen)

katonás

melléknév
 • kemény, erélyes, szigorú, rendezett, fegyelmezett, merev, feszes
 • pattogó, harcias, bátor, férfias, stramm (bizalmas)
 • marciális (régies)
 • (tájnyelvi): háborús
 • (bizalmas): remek, nagyszerű

jövedelmező

melléknév
 • hasznos, nyereséges, kamatozó, gazdaságos, kifizetődő, megtérülő, előnyös, kedvező, eredményes, rentábilis (szaknyelvi), lukratív (választékos), zsíros
 • termékeny, gyümölcsöző, produktív, sikeres, üdvös

keserves II.

főnév
 • kesergő, siratóének, sirató

különlegesség

főnév
 • ritkaság, különösség, sajátosság, sajátság, érdekesség, furcsaság, jellegzetesség, attrakció, kuriózum, specialitás (idegen), unikum, egzotikum (idegen)
 • ínyencség

kelt, költ

ige
 • ébreszt, felkelt, felébreszt, felzavar, felráz, felver, felriaszt, kiugraszt az ágyból
 • előidéz, okoz, fakaszt, támaszt, indít, gerjeszt, szít, gyújt, kivált, eredményez
 • kelt, kotlik, tojásokon ül, fiadzik, fészkel, kikotol (tájnyelvi)

ideges

melléknév
 • nyugtalan, nyugtalankodó, ingerlékeny, türelmetlen, ingerült, nyűgös, felidegesített, csupa ideg, nervózus (idegen), felajzott, izgatott, zaklatott, spannolt (szleng), felcukkolt (szleng), hangyás (szleng), felindult, felkavart, túlfűtött, kiegyensúlyozatlan, labilis, ideggyenge, idegbeteg

kezdőbetű

főnév
 • iniciálé

lakás

főnév
 • lakóhely, otthon, hajlék, bérlemény, kégli (szleng), keglevics (szleng)
 • szállás, menedék, lak, tanya, zug, kvártély (tájnyelvi), fészek (bizalmas), odú (szleng), lyuk (bizalmas)