idead szinonimái

ige
 • idenyújt, átad

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

xilofon

főnév
 • facimbalom

pincérlány

főnév
 • pincérnő, felszolgálónő, csáringer (szleng), kabinos (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a idead szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

holnapi

melléknév
 • jövő, jövendő, majdani

hájfejű

melléknév
 • (szleng): kövér, dagadt, hájas, tunya, böhönye (tájnyelvi)
 • buta, ostoba, mamlasz, málé, tökkelütött, hígagyú, vízfejű

gyorsvonat

főnév
 • expresszvonat, gyors, expressz (bizalmas), bolondgőzös (tájnyelvi)

földszint

főnév
 • alap, első szint, alsó szint, parterre (idegen)

huhog

ige
 • kuvikol, huhukol (tájnyelvi), hűget (tájnyelvi)
 • (rosszat) jósol

ítéletidő

főnév
 • vihar, zivatar, ítélet (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): ítéletnap, utolsó ítélet, végítélet, büntetés, bírságnap (régies), dies irae (idegen)

ripacs

főnév
 • komédiás, csepűrágó, pojáca, paprikajancsi, kókler, szemfényvesztő, hisztrió (régies)
 • bohóc
 • (tájnyelvi): himlőhely, himlő, ragya, forradás, pörsenés

felidéz, fölidéz

ige
 • felelevenít, előhív, előhoz, feltámaszt, visszaidéz, visszaemlékezik, emlékezetbe idéz, előás, előszed, visszahoz, feléleszt, életre kelt, evokál (idegen)
 • felemlít, szóvá tesz, felemleget

felcsíp, fölcsíp

főnév
 • fölemel, felmarkol
 • felmar, felhólyagosít
 • (szleng): megismerkedik (valakivel), felszed (valakit) (bizalmas)
 • (pénzt): kap, felvesz, szerez, zsebre vág

csúcsteljesítmény

főnév
 • rekord, csúcseredmény, csúcsidő, csúcs

felszakad, fölszakad

ige
 • felnyílik, feltépődik, felhasad, felbomlik, felreped, felpattan, felfakad, felválik, felrugallik (régies), fölfejlik (régies)
 • megújul, felidéződik, felemlítődik, felelevenül, megidéződik
 • oszladozik, szétoszlik
 • kifakad, kitör, feltör

javadalmazás

főnév
 • juttatás, fizetés, fizetség, járandóság, bér, munkabér, munkadíj, illetmény, díjazás, dotálás, dotáció, tiszteletdíj, honorárium, stallum (régies)
 • jutalmazás, megajándékozás

kartell

főnév
 • csoportosulás
 • érdektársulás

küldönc

főnév
 • kézbesítő, levélhordó, kifutófiú, kifutó, boy (idegen), hivatalszolga, hordár (régies)
 • futár, gyorsfutár, kengyelfutó, kurír (idegen), fullajtár (régies), hírvivő, hírnök, herold (régies)
 • ordonánc (régies)

kiszemel

ige
 • kiválogat, különválaszt, osztályoz, fajtáz (régies), átrostál
 • kiválaszt, kinéz, szemügyre vesz, szemet vet rá, kiszúr, szaszerol (szleng), kibazsal (tájnyelvi), kipécéz (bizalmas)

ideg

főnév
 • húr (régies), nervus (idegen)

hódolat

főnév
 • tisztelet, imádat, alázat, bálványozás, rajongás, csodálat, reverencia (idegen), adoráció (idegen)
 • engedelmesség, meghunyászkodás, megalázkodás, szolgálat, talpnyalás (pejoratív)

intelligens

melléknév
 • értelmes, eszes, okos, fogékony, gyors felfogású, logikus, gondolkodó, éles eszű, éles elméjű, intellektuális
 • tanult, képzett, pallérozott, csiszolt
 • tanulékony

kirukkol

ige
 • előhozakodik, előáll (valamivel), előlép (valamivel)
 • (katonaság): kivonul, kisereglik, kirajzik

igazságtalan

melléknév
 • jogtalan, törvénytelen, méltánytalan, alaptalan (vád), elfogult, részrehajló, pártos (régies), törvénysértő, jogtipró, jogellenes, előítéletes, egyoldalú, tendenciózus (idegen), igaztalan
 • kivételező

halad

ige
 • előbbre jut, megy, tart (valahová), progrediál (idegen)
 • múlik, telik, folyik, pereg, tűnik
 • húzódik (valamerre), visz, vezet, nyílik, irányul
 • alakul, sikerül, intéződik, fejlődik, boldogul, érvényesül
 • túljut

írómappa

főnév
 • mappa, dosszié, iratgyűjtő, iratrendező

kisül

ige
 • megsül, elkészül
 • kiég, kiszárad, elperzselődik
 • kitudódik, kiderül, kibújik a szög a zsákból, kiugrik a nyúl a bokorból
 • eredményez, kiviláglik, következik, napfényre jut, napfényre kerül