írómappa szinonimái

főnév
 • mappa, dosszié, iratgyűjtő, iratrendező

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

brancs

főnév
 • (bizalmas): kompánia, banda, társaság, társulat, galeri, csoport, közösség
 • szakma, céh, klikk, érdekcsoport, kör

egyik-másik

névmás
 • egynéhány, egy-egy, némely, némelyik, olyik (választékos)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a írómappa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ihatatlan

melléknév
 • poshadt, romlott

hatásfok

főnév
 • teljesítmény, intenzitás, erősség, hatékonyság

hangversenyterem

főnév
 • koncertterem, zenecsarnok

globális

melléknév
 • teljes, összefoglaló, teljes körű, átfogó

inkvizíció

főnév
 • kínvallatás, vallatás, tanúvallatás, vizsgálat
 • eretnekbíróság (régies)

kalászos

főnév
 • gabonaféle, gabona

semmi II.

főnév
 • nulla, zéró (bizalmas), zérus (bizalmas)
 • nuku (szleng), nudli (bizalmas), túró (szleng), csipisz (tájnyelvi), bolhafing (durva), medvegumi pirítva
 • nihil (idegen), megsemmisülés, nemlét
 • levegő, űr, messzeség
 • senki, porszem, jelentéktelenség

férfi

főnév
 • férfiú (választékos), férfiember, ember (tájnyelvi), hím, fickó, fráter, alak, pacák (szleng), pali (bizalmas), pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), ipse (bizalmas), hapsi (szleng), krapek (szleng), manusz (szleng), muki (szleng), muksó (szleng), mókus (bizalmas), fazon (szleng), tag (szleng), fej (szleng), csávó (szleng), szivar (szleng), ürge (bizalmas), pofa (szleng), a teremtés koronája

féltékenység

főnév
 • szerelemféltés (választékos), féltés (régies), féltékenykedés

döccen

ige
 • zökken, zöttyen, botlik, rázódik, megbillen
 • (ritmus): sántít, megtörik

foglalkozásszerűen

határozószó
 • hivatásszerűen, hivatalból

kapufa

főnév
 • kapufélfa, kapubálvány, kapuszobor, kapuláb
 • léc (szaknyelvi)

kettéválik

ige
 • elválik, kettéoszlik, elágazik, divergál (idegen), szétválik, széthasad, szétreped, szétszakad, szétmegy, szétágazik, kettészakad, kettéreped

leheveredik

ige
 • lefekszik, lepihen, ledől, elnyúlik (bizalmas), ledöglik (durva), heppen (régies), lebodorodik (tájnyelvi), lehencseredik (tájnyelvi), letertyeszkedik (tájnyelvi)

korhol

ige
 • dorgál, pirongat, megszid, megfedd, megró, leckéztet, megszól, letol (bizalmas), lehord (bizalmas), szapul (bizalmas), ostoroz, regnál (tájnyelvi)

irtózat

főnév
 • iszony, iszonyat, iszonyodás, idegenkedés, undor, utálat, borzalom, visszahőkölés, rémület, félelem, rettenet, rettegés

igazít

ige
 • állít, szabályoz, adjusztál (szaknyelvi), idomít, javít, átállít, applikál (idegen), helyesbít, jobbít (régies), kijavít, beállít, igazint (tájnyelvi)
 • alakít, módosít
 • irányít, küld

jogász

főnév
 • joghallgató, jurista (régies)
 • jogtudós, jogtudó, jogtanácsos, törvénytudós, pörész (régies), legista (régies)

konflis

főnév
 • bérkocsi, komfortábli (régies)

ízelítő

főnév
 • kóstoló, mutató
 • előétel, étvágyfalat, zakuszka (idegen)
 • szemelvény, mutatvány

házal

ige
 • kereskedik, ügynökösködik, házról házra jár, kéreget, kilincsel, batyuzik (bizalmas), házagol (régies), kujtorog (régies), kolportál (régies), antichambríroz (régies)

jubileum

főnév
 • évforduló, emlékünnep, évnap (régies), örömnap (régies), örömünnep, emléknap

korai

melléknév
 • kora, idő előtti, kiforratlan, meggondolatlan, elhamarkodott, elsietett, hirtelen, időszerűtlen, éretlen
 • hajnali, reggeli, jókori (régies)
 • korán érő, zsenge, primőr
 • régi, ősi, kezdeti, kezdetleges, primitív