gyorsvonat szinonimái

főnév
 • expresszvonat, gyors, expressz (bizalmas), bolondgőzös (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

időnként, időközönké

határozószó
 • ritkán, néha, néha-néha, olykor-olykor, hellyel-közzel, időnként, időközönként, időről időre, hébe-hóba, hébe-korba, egyszer-egyszer, egyszer-másszor, nagy ritkán, alkalmilag, alkalomadtán, esetenként, kivételesen, elvétve, nagy néha, néhanapján, közben-korban (tájnyelvi), hébe-közbe (tájnyelvi)

huncut I.

melléknév
 • csalafinta, furfangos, ravasz, alattomos, sunyi, dörzsölt (bizalmas), trükkös (bizalmas), cudri (tájnyelvi), góbé (tájnyelvi) Sz: szeme sem áll jóra
 • hamis, hamiskás, pajkos, játszi, mókás, bohókás
 • engedetlen, csintalan, rakoncátlan
 • pajzán, dévaj (választékos), kacér
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyorsvonat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gömbszelet

főnév
 • szegmentum (szaknyelvi), szektor (szaknyelvi)

fényvisszaverődés

főnév
 • visszfény, reflex (szaknyelvi), tükröződés

felszed, fölszed

ige
 • felvesz, felemel, felvisz, felkap
 • levesz, leszed
 • összegyűjt, összeszed, kiás, kihúz, kiemel, betakarít, összemarkol, felolvas (tájnyelvi)
 • (kötőtűre fonalat): ráakaszt, ráhurkol
 • meghízik, gyarapodik, gyarapszik, kikerekedik
 • (betegséget): megkap, elkap, összeszed
 • (tudást): megszerez, elsajátít
 • (bizalmas): felcsíp (szleng), ismeretséget köt (valakivel), megismerkedik (valakivel)

évfolyam

főnév
 • osztály, cötus (régies)

gyárt

ige
 • előállít, készít, létrehoz, fabrikál (régies), termel, csinál, produkál

harmadjára

határozószó
 • harmadszorra, harmadízben, harmadszor

parkolás

főnév
 • parkírozás, megállás, várakozás

előnyomul

ige
 • előrenyomul, előrehalad, közelít, közeledik, előremegy, előretör

elmebaj

főnév
 • elmezavar, agybaj, elmebetegség, pszichózis (szaknyelvi), téboly, tudatzavar, őrület, eszeveszettség, beszámíthatatlanság, mánia (szaknyelvi), dili, bolondság, zavartság, hülyeség

betetőz

ige
 • befed, becserepez, bezsindelyez (régies), behéjaz (régies)
 • kiteljesít, bevégez, végrehajt, véghezvisz, befejez, megkoronáz

eltartó

főnév
 • gondozó, gondviselő

hatóság

főnév
 • szervezet, szerv, testület, intézmény, hivatal, fórum (régies), instancia (régies), magisztrátus (régies), elöljáróság, önkormányzat, tanács

holnapi

melléknév
 • jövő, jövendő, majdani

kihámoz

ige
 • kihüvelyez, hámoz, meghámoz, hánt, toklászol (tájnyelvi)
 • kibont, kifejt
 • megtud, kikövetkeztet, megfejt, megért

jóltart

ige
 • ellát, traktál, etet, megvendégel

gyöngytyúk

főnév
 • gyöngyös (tájnyelvi)

gondoskodik

ige
 • eltart, ellát, istápol, segít, gyámolít, támogat, gondoz, gondját viseli, gondja van (valakire), provideál (idegen), ápol, ápolgat, táplál, törődik (valakivel), foglalkozik (valakivel), felkarol, pártfogol, szemmel tart
 • szorgoskodik, fáradozik, ügyel, vigyáz, tesz (valamiről), utánanéz, karbantart
 • felszerel, biztosít, előteremt, nyújt, szolgáltat

halmaz

főnév
 • rakás, csomó, halom, tömeg, gomolyag, tömkeleg, stósz (bizalmas), marék, kupac, köteg, nyaláb, csokor
 • sokaság, összesség, halmazat (szaknyelvi), konglomerátum (választékos)
 • (jelzőként): halomnyi, sok

jelez

ige
 • tudat, jelt ad, hírül ad, bejelent, értesít, beharangoz, mutat, regisztrál, indexel, indikál (szaknyelvi)
 • jósol, jövendöl, prófétál (régies), prognosztizál
 • figyelmeztet, int, sejtet, éreztet, céloz, utal (valamire), vall (valamire), demonstrál
 • elárul, tükröz, érzékeltet, kifejez
 • szemléltet, feltüntet, ábrázol, mutat, jelöl

habzóbor

főnév
 • pezsgő

fifika

főnév
 • furfang, fortély, ravaszság

hangversenyterem

főnév
 • koncertterem, zenecsarnok

jóhiszemű

melléknév
 • naiv, hiszékeny, együgyű, gyanútlan, mit sem sejtő, jólelkű, nyíltszívű