kartell szinonimái

főnév
 • csoportosulás
 • érdektársulás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

meggyújt

ige
 • felgyújt, lángra lobbant, kigyújt (tájnyelvi)
 • alágyújt, szít, felizzít
 • felkapcsol, bekapcsol

keserves I.

melléknév
 • elszomorító, szomorú, szontyolító (tréfás), bánatos, bús, búsító, szívre ható, leverő, sanyarú, sanyargós (tájnyelvi), bajos, keservetes (tájnyelvi), mélabús, komor, fájdalmas, siralmas, nyomorúságos, szánalmas, gyászos, jajos (régies)
 • fáradságos, kínkeserves, nehéz, verejtékes, izzadságos, fárasztó, küzdelmes, kemény, kimerítő, vesződséges, kegyetlen, zord
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kartell szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

joviális

melléknév
 • derűs, jókedvű, vidám, nyájas, szíves, szívélyes, fidélis (régies)

hullócsillag

főnév
 • meteor, meteorit, tűzgömb, bolida (régies), futócsillag (tájnyelvi)

holnapi

melléknév
 • jövő, jövendő, majdani

háló I.

melléknév
 • alvó, megszálló

kapálás

főnév
 • talajlazítás, porhanyítás
 • sarabolás
 • (lóé): toporzékolás

kiáltvány

főnév
 • hirdetmény, nyilatkozat, manifesztum (idegen), proklamáció (idegen), szózat, ediktum (régies), dekrétum, felhívás, deklaráció

szaporít

ige
 • dugványoz
 • termeszt, tenyészt
 • növel, gyarapít, bővít, sokszoroz, többszöröz, többít, sokasít, fokoz, nagyobbít

gátlástalan

melléknév
 • erkölcstelen, immorális, szabados, féktelen, szertelen, szemérmetlen, szemtelen, aljas, elvtelen

futólag

határozószó
 • futólagosan, futtában, sietősen, sietve, sebtében, kapkodva
 • nagyjából, érintőleg, érintőlegesen, kutyafuttában, felületesen, felszínesen, félig-meddig, mellékesen, mellesleg

elfárad

ige
 • kimerül, elgyengül, ellankad, elpilled, elernyed, elcsigázódik, elbágyad, eltörődik, kifullad, meggebed (tájnyelvi), eltikkad
 • elkopik, elhasználódik
 • (választékos): elmegy, odafárad

gőg

főnév
 • gőgösség, elbizakodottság, önhittség, önteltség, dölyf, felfuvalkodottság, fennhéjázás, pöffeszkedés, dagály (régies), szuperbia (idegen), prepotencia (idegen), kajtosság (tájnyelvi), hivalkodás, pökhendiség, beképzeltség, önimádás, arrogancia (idegen)
 • önérzet, büszkeség, kevélység, rátartiság

kieszközöl

ige
 • kicsinál (bizalmas), kimódol, kitapos, kijár, kiforszíroz, kiesdekel, kihízeleg, kikuncsorog, kiküzd, elintéz, elér, megkap, hozzájut

kiterjeszkedik

ige
 • kiterjed (terület), elnyúlik, átnyúlik, elhelyezkedik, elterül, húzódik
 • (hatás): szétterjed, szétárad, elterjed, kiszélesedik, kibontakozik

markos I.

melléknév
 • izmos, edzett, kisportolt, erős, erőteljes, robusztus, tagbaszakadt, kemény, keménykötésű, derék, jól megtermett, vállas, deltás (bizalmas), muszklis (bizalmas), stramm (bizalmas)

lagzi

főnév
 • lakodalom, menyegző, nászlakoma, esküvői lakoma, lakadáré (tájnyelvi)

karzat

főnév
 • galéria, erkély, tribün
 • kórus
 • kakasülő (tréfás)
 • karfa, korlát

jószántából

határozószó
 • magától, önként, önnön-kényen (tájnyelvi)

kérkedik

ige
 • dicsekszik, dicsekedik, büszkélkedik, henceg, felvág, hetvenkedik, hivalkodik, legénykedik, kevélykedik, szájhősködik, háryjánoskodik, nagyzol, pöffeszkedik, fennhéjáz, anzágol (bizalmas), gangoskodik (tájnyelvi), hányakodik (tájnyelvi), happog (tájnyelvi), híreskedik (tájnyelvi), begyeskedik (tájnyelvi), páváskodik

kutyaól

főnév
 • kutyaház, eból, eblak
 • (szleng): őrbódé

keksz

főnév
 • teasütemény

hüvelykujj

főnév
 • hüvelyk, nagyujj, öregujj, bütyök (tájnyelvi), bütyökujj (tájnyelvi)

kettéválik

ige
 • elválik, kettéoszlik, elágazik, divergál (idegen), szétválik, széthasad, szétreped, szétszakad, szétmegy, szétágazik, kettészakad, kettéreped

lábikra

főnév
 • vádli (bizalmas), ín (régies), szárhús (régies), inakása (tájnyelvi), vastaghús (tájnyelvi), árvahús (tájnyelvi), lábkása (tájnyelvi)