igazságtalan szinonimái

melléknév
 • jogtalan, törvénytelen, méltánytalan, alaptalan (vád), elfogult, részrehajló, pártos (régies), törvénysértő, jogtipró, jogellenes, előítéletes, egyoldalú, tendenciózus (idegen), igaztalan
 • kivételező

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sérelmez

ige
 • kifogásol, panaszol, felpanaszol, fájlal, nehezményez, gravámenez (régies), rosszall, diffikultál (régies)

tulipán

főnév
 • tulipánt (tájnyelvi), bóbiskavirág (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a igazságtalan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hozzájárul

ige
 • hozzátevődik, hozzáadódik
 • (költségekhez): kiegészít, megtold, beszáll (valamibe), adakozik
 • (valamihez): közreműködik, részt vesz (valamiben)
 • elősegít, előmozdít, megkönnyít

hálátlan

melléknév
 • háládatlan, önző
 • terméketlen, meddő, eredménytelen

habzóbor

főnév
 • pezsgő

futam

főnév
 • (régies): futás, szaladás, roham, iram
 • nekifutás, szökellés
 • versenyrész
 • versenyszám, verseny, (lovaknál) derbi
 • (szaknyelvi): tiráda, passzázs

idead

ige
 • idenyújt, átad

játszik

ige
 • játszadozik, játszódik (tájnyelvi), hancúrozik, rajcsúrozik
 • fogad (valamire), tippel, megtesz, megjátszik
 • zenél, húz, muzsikál, hangicsál (régies)
 • föllép, szerepel, megjelenít, alakít, előad, megszemélyesít, komédiázik, jelenetez, domborít (régies)
 • színlel, mímel, tettet, alakoskodik, színészkedik
 • babrál, birizgál (bizalmas), matat, piszkál
 • bolondozik, szórakozik, tréfál, viccel
 • cicázik, kacérkodik, enyeleg, flörtöl, kokettál
 • elő-előtűnik, meg-megjelenik, mutatkozik, irizál (régies), szivárványozik (régies)
 • mérkőzik, kiáll (valaki ellen)

rostokol

ige
 • vesztegel, várakozik, pihen, kuruttyol (tájnyelvi)

feloldozás, föloldoz

főnév
 • bűnbocsánat, abszolúció (szaknyelvi), felmentés, oldozat (régies)

felgyorsul, fölgyors

ige
 • fellendül, megélénkül, felpezsdül, fokozódik, megszalad

dédelget

ige
 • kényeztet, becéz, becézget, babusgat, simogat, tutujgat (tájnyelvi), ajnároz, pátyolgat (tájnyelvi), apolgat (tájnyelvi), bángyál (tájnyelvi), cicamacáz (tájnyelvi), csucsujgat (tájnyelvi), dojgat (tájnyelvi), kedvesget (tájnyelvi), tutul (tájnyelvi) Sz: tenyerén hordoz; tejben-vajban füröszt; a csillagokat is rárakná; a csillagokat is lehozná neki az égből
 • (tervet, gondolatot): melenget, érlel, dajkál

felvilágosít, fölvil

ige
 • tájékoztat, informál, megmagyaráz, megvilágít, megértet (valakivel valamit), felokosít (tájnyelvi), kiokosít, megokosít (tájnyelvi), kitanít (bizalmas), útbaigazít, feleszel (tájnyelvi), felnyitja a szemét (valakinek), beavat (valamibe), felhomályosít (tréfás)

jóakaró II.

főnév
 • pártfogó, támogató, jótevő, védnök, patrónus (régies), szimpatizáns (idegen), szponzor, barát, protektor (régies)

keksz

főnév
 • teasütemény

lakóhely

főnév
 • lakhely, domicilium (régies)
 • cím, lakcím
 • lakás, otthon, ház, szállás, hajlék, lak, kégli (szleng), rezidencia (idegen)

kiváltságos

melléknév
 • kivételezett, kivételes, privilegizált (idegen), kitüntetett, előnyös
 • (régies): sajátos, sajátságos, különleges, megkülönböztetett

igény

főnév
 • kívánság, követelés, óhajtás, szükséglet, kívánalom, jogosultság, kereslet, kereset (szaknyelvi)

horpadás

főnév
 • bemélyedés, süllyedés, süppedés, mélyedés, tányérosodás, benyomódás

iskolaköteles

melléknév
 • tanköteles (szaknyelvi)

kiszűr

ige
 • kiválaszt, elkülönít, kielemez, kirostál
 • megszüntet, megsemmisít
 • (régies): kiereszt

immunitás

főnév
 • védettség, ellenállóképesség
 • mentesség, sérthetetlenség, kiváltság, mentelmi jog

hancúroz, hancúrozik

ige
 • rajcsúroz (bizalmas), viháncol (pejoratív), hancúzik (tájnyelvi), ciherézik (tájnyelvi), dancol (tájnyelvi), hendebundázik (tájnyelvi)
 • pajzánkodik (bizalmas), pajkoskodik (bizalmas), dévajkodik, hempereg, kutyálkodik, ebelkedik (tájnyelvi)

ízelítő

főnév
 • kóstoló, mutató
 • előétel, étvágyfalat, zakuszka (idegen)
 • szemelvény, mutatvány

kiürül

ige
 • kifogy, kiüresedik
 • (szervezetből): kitisztul, kipurgálódik (szaknyelvi)
 • elnéptelenedik