hódolat szinonimái

főnév
 • tisztelet, imádat, alázat, bálványozás, rajongás, csodálat, reverencia (idegen), adoráció (idegen)
 • engedelmesség, meghunyászkodás, megalázkodás, szolgálat, talpnyalás (pejoratív)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egyesülés

főnév
 • összeolvadás, egybeforrás, összekeveredés, elegyedés, összefogás, összeömlés, egybetorkollás, összekapcsolódás
 • szövetkezés, szövetség, társulás, szervezet, egyesület, fúzió, integráció (idegen), koalíció, unió, korporáció (régies), konfraternitás (idegen)

ős I.

melléknév
 • ősi, primitív, ódon, hajdani, archaikus
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hódolat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

helyettes II.

főnév
 • képviselő, pótlár (régies), vice (régies), dublőr (szaknyelvi), vikárius (régies), helynök (régies), há (szleng)

gyanúsítás

főnév
 • rágalom, koholmány, denunciálás (idegen), vád, inszinuáció (idegen)

gondoskodik

ige
 • eltart, ellát, istápol, segít, gyámolít, támogat, gondoz, gondját viseli, gondja van (valakire), provideál (idegen), ápol, ápolgat, táplál, törődik (valakivel), foglalkozik (valakivel), felkarol, pártfogol, szemmel tart
 • szorgoskodik, fáradozik, ügyel, vigyáz, tesz (valamiről), utánanéz, karbantart
 • felszerel, biztosít, előteremt, nyújt, szolgáltat

filmtekercs

főnév
 • film, filmszalag

hintázik

ige
 • ide-oda leng, erre-arra dől, inog, ring, ringatózik, billeg, hintálózik, csilingál (tájnyelvi), lingál (tájnyelvi), lógázik (tájnyelvi), hajkózik (tájnyelvi), hilintázik (tájnyelvi), inókázik (tájnyelvi)

illetéktelen

melléknév
 • jogosulatlan, nem meghatalmazott, nem hivatalos, avatatlan, hívatlan, hozzá nem értő, inkompetens (idegen), kívülálló

recept

főnév
 • vény, recipe (régies), gyógyirat (régies), gyógyrendelet (régies), rendelvény (szaknyelvi), recefice (tájnyelvi)
 • módszer, eljárás, szabály, megoldás, példa

feddhetetlen

melléknév
 • kifogástalan, tisztességes, gáncstalan, becsületes, tiszta erkölcsű, tisztakezű, erkölcsös, erényes, romlatlan, ártatlan, makulátlan, mocsoktalan, vétlen, hibátlan, megtámadhatatlan, megvesztegethetetlen
 • intakt (szaknyelvi)
 • büntetlen

fafaragás

főnév
 • faszobrászat
 • fafaragvány, faragvány, faszobor

cselekmény

főnév
 • tett, tevékenység, cselekedet, cselekvés, eljárás, művelet, ténykedés, intézkedés, beavatkozás, cselekvény (régies), akció, aktus
 • történet, történés, előrehaladás, előremenet, mese, meseszövés, bonyodalom, sztori

felépítés, fölépítés

főnév
 • megépítés, létrehozás, megvalósítás, megteremtés
 • alapozás, alapítás
 • alkat, fizikum
 • szerkezet, konstrukció, kompozíció, struktúra, váz

injekció

főnév
 • szúrás, szuri (bizalmas), befecskendezés (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): cementbelövés

jószántából

határozószó
 • magától, önként, önnön-kényen (tájnyelvi)

követendő

melléknév
 • utánozandó, utánzásra méltó, mintaszerű, példaszerű, példamutató, ideális, eszményi

kikapcsolódik

ige
 • kinyílik, szétnyílik, szétkapcsolódik, széjjelkapcsolódik, kicsatolódik (tájnyelvi), kipeckelődik (tájnyelvi)
 • kiválik
 • pihen, üdül, lazít, elengedi magát, kienged, felenged, szórakozik, relaxál (idegen)

hogyan II.

főnév
 • eljárási mód, módozat, módszer, know-how (idegen)

hegycsúcs

főnév
 • csúcs, hegyorom, orom, hegyormó (régies), hegytető, tető, hegyfok, magaslat, hegykúp (régies), fokocska (régies)

idefenn

határozószó
 • itt fent, fenn, fent

kifog

ige
 • kihalász, kihorgász, kihúz, kiemel
 • (szaknyelvi): kivéd, elkap, megfog
 • leszerszámoz
 • ráakad, hozzájut
 • kikap (bizalmas)
 • (tájnyelvi): levon, lefog
 • (bizalmas): túljár az eszén, becsap, kicsíp (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): túltesz (valakin)
 • (valaki valamin): legyőz, úrrá lesz

horpadás

főnév
 • bemélyedés, süllyedés, süppedés, mélyedés, tányérosodás, benyomódás

gyilok

főnév
 • tőr, pika (idegen), szura (régies), dákos (régies), stilét (régies), handzsár (régies)

igazít

ige
 • állít, szabályoz, adjusztál (szaknyelvi), idomít, javít, átállít, applikál (idegen), helyesbít, jobbít (régies), kijavít, beállít, igazint (tájnyelvi)
 • alakít, módosít
 • irányít, küld

kiismerhetetlen

melléknév
 • problematikus, kétértelmű, dodonai, megoldhatatlan, megfejthetetlen, talányos, rejtelmes, titokzatos, kideríthetetlen, megmagyarázhatatlan, kifürkészhetetlen